Kopij kerkblad Samen

Kopij voor kerkblad ‘Samen’ van Wijkgemeente ‘De Brug’ nr 5

De diensten
Aanstaande zondag,26 Augustus, gaat ds. Pieter Both in de morgendienst voor. Dit is een gezamenlijke diens in verband met het afscheid van Ds. Pieter Both. De preek gaat over David en Goliath. God denkt om.

De collecten zijn bestemd voor :
- De eerste rondgang, Jeugdwerk de Brug.
- De tweede rondgang, Beheer en onderhoud
- De uitgangscollecte, Diaconie

Volgende week zondag, 2 september, gaat ds. J.van Veen in de beide morgendiensten voor. We lezen uit Psalm 25 vers 10-18, (HSV vertaling) Het gaat over David en thema is echtheid.

De collecten zijn bestemd voor:
- De eerste rondgang, Wijkkosten de Brug.
- De tweede rondgang, beheer en onderhoud
- De uitgangscollecte, pkn missionair werk.

Meeleven met elkaar
Mw. Barendregt-Keller ondergaat op 17 augustus een operatie , hierna volgen meerdere behandelingen. We bidden voor een volledig herstel.
Mw. Sophia den Dulk ondergaat veel problemen met de thuisdialyse, het valt haar zwaar.
Allen van harte aanbevolen in uw aandacht, ook zij die hier niet genoemd worden.

Huwelijksjubilea in de wijkgemeente De Brug :

Op 18 augustus is het echtpaar J.E.Talahatu-Anthony 40 jaar getrouwd
Op 26 augustus is het echtpaar A.van Dieyen-Boender 65 jaar getrouwd
Op 28 augustus is het echtpaar C.M.M.Melskens-Brand 40 jaar getrouwd
Op 30 augustus is het echtpaar J.Baris 40 jaar getrouwd
Op 30 augustus is het echtpaar J.Troost-Witvliet 55 jaar getrouwd
Op 31 augustus is het echtpaar J.H. de Boer-Saarloos 50 jaar getrouwd
Op 3 september is het echtpaar R.F.Tomasowa 25 jaar getrouwd

 In verband met het vertrek van ds.Both naar Harderwijk is ds. Lennart van Berkel onze consulent tijdens de vacante periode.

Van de kerkelijk werker
Open Dorpskerk Elke zaterdag en dinsdag is de Dorpskerk geopend voor publiek. Een leuke manier om laagdrempelig missionair te zijn. De opening van de Dorpskerk biedt een leuke opening voor gesprekken met bezoekers en een bak koffie voor mensen die daar naar op zoek zijn. We zijn op zoek naar mensen die op de dinsdag tussen 10:00 uur en 12:00 uur als gastheer of vrouw aanwezig willen zijn. Je wordt dan eens in de maand á 5 weken ingedeeld om aanwezig te zijn tijdens de openingstijden. Aanmelden kan bij Rob: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Open Monumentendag Ook dit jaar openen de deuren van de Dorpskerk zich weer voor de jaarlijkse Open Monumentendag. Op zaterdag 8 september willen we niet alleen het gebouw aan de mensen laten zien, maar ook de vele mooie aspecten die wij als gemeente te bieden hebben. Onder andere de Alpha Cursus, Kliederkerk en de Open Dorpskerk laten zichzelf zien. Ook voor deze dag zoeken we mensen die als gastheer dan wel gastvrouw willen fungeren. Aanmelden kan via Ad Hameete of Rob van Mourik Kerstwandeling Jawel, de zomer is vandaag begonnen. Maar desondanks denken we alweer aan kerst. Ook dit jaar willen we als gemeente weer een kerstwandeling organiseren. De kerstwandeling is dit jaar op zaterdag 15 december. De eerste groep vertrekt om 17:30 vanaf de Dorpskerk. Samen eten In Handelingen lezen we dat de vroege gemeente erg vaak een maaltijd deelde met elkaar. Ook uit recent onderzoek is gebleken dat een maaltijd delen een goede manier is om nader tot elkaar te komen. Voor de Alpha Cursus en Kliederkerk zijn we op zoek naar mensen die willen helpen met koken. In beide gevallen is op verschillende manieren invulling te geven aan de frequentie en mogelijkheden. Meer informatie bij Rob: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Rob van Mourik

Van de dominee

Afscheid
Dit is het laatste kerkblad waarin ik schrijf terwijl ik hier werkzaam ben. Het afscheid valt me niet mee. Ik voel me verbonden met jullie allemaal. We hebben met elkaar mooie dingen van Gods werk in onze gemeente gezien. Mensen kwamen tot geloof; gingen opnieuw naar de kerk; vonden genezing of troost, voegden zich bij onze gemeente. Er waren ook lastige dingen: mensen die stierven, medegelovigen die afhaakten en uiteraard soms ook strubbelingen in de organisatie. Niets daarvan ging buiten Jezus Christus om. Hij was erbij. Zijn eerste openbare daad is het herstellen van het feest in Kana. Zijn diepste daad is onze lasten op zich nemen. Zo omringt hij alles van ons persoonlijke en gemeentelijke leven.
Als gezin hebben we de mooiste dingen in het bestaan meegemaakt. Annemarie en ik zijn getrouwd en Levi en Ezra zijn geboren. Alleen daarom al is Spijkenisse mij lief en ons huis aan de Jan Campertkade een plek vol goede herinneringen.
Bij een afscheid bedenk ik me ook wat niet is gedaan: mensen die niet zijn bezocht, gemeenteleden die over het hoofd zijn gezien, woorden die niet gesproken zijn. Dominee zijn is mensenwerk, met gebreken en tekorten. Als God het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwvakkers, zingt de psalm.
God is gelukkig niet gebonden aan plaats of tijd. De Geest van God is overal.
Dominee ben je nooit alleen. Dat heb ik op twee manieren ervaren deze jaren. Allereerst dat je vooral achter de Geest van God moet aangaan. Hij is er altijd bij. Daarnaast ook door de vele mensen met wie we samen werken in deze prachtige gemeente. Al die teams die hun werk met toewijding en plezier uitvoeren. Kerk zijn doe je echt samen. Ik noem op deze plek geen namen, maar iedereen bedankt. Ik hoop jullie allemaal te ontmoeten op 26 augustus.
Gods zegen wens ik je toe.
Pieter Both

After Alpha 2018
Na de vakantie starten we weer met de AfterAlphacursus en lezen we met elkaar een hoofdstuk uit het Matteüsevangelie. Zo gaan we met Jezus op weg om meer van Hem en van Zijn evangelie te begrijpen. Iedereen is van harte welkom. Ook als je voor het eerst mee doet! Aanmelden kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Data: donderdag 6 en 20 september, 4 en 18 oktober 2018 vanaf 20.00 uur

Stiltediensten najaar 2018
Thema: Het Koninkrijk van de hemel is…… (over gelijkenissen)
Data: 16 september, 21 oktober, 18 november 2018
Een dienst waarin we Gods aanwezigheid zoeken door te zingen en te bidden, door een gedeelte uit de bijbel te lezen en dit te overdenken, door een kaarsje aan te steken aan de paaskaars om ons in stilte tot God te richten.
In de Dorpskerk te Spijkenisse, van 19.30 – 20.00 uur, van harte welkom!

Giften
Ontvangen via Mw. A. Cats van Mw. S .20 euro tbv onderhoud Dorpskerk en van Mw. S. 40 euro tbv. De wijkkas de Brug.

Zondagse bloemengroet 
Heeft u een suggestie waar de zondagse bloemen naar toe kunnen, dan kunt u contact opnemen met: Voor de Dorpskerk: mevr. Gerrie Boelaars: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 0181 620765 en voor de Michaëlkerk: mevr. Joke Jeursen-Dek: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 0181 631912

Oud papier container
Iedere zaterdag tussen 10 u. en 12 u. kunt u uw oud papier inleveren bij de container naast de Michaëlkerk. De opbrengst komt ten goede aan onze gemeente.
Komt u ook uw oud papier brengen?

Gebedstijden
In de gebedsbijeenkomsten op dinsdagochtend wordt voorbede gedaan voor elkaar, voor de gemeente en voor specifieke noden om ons heen. Bijvoorbeeld ook voor de stad waarin wij wonen, de situatie in de wereld. De aanvangstijden zijn: iedere dinsdagochtend om 9.00 uur in de Dorpskerk. Ook wordt er op zondagmorgen om 10.00uur in de Michaëlkerk gebeden voor beide kerkdiensten. U bent van harte welkom.

Open kerk
Op dinsdag morgen is de Dorpskerk altijd open van 10:00 tot 12:00 uur. U kunt altijd binnen lopen. De pastoraalwerker, kerkelijk werker of predikant is aanwezig voor een gesprek.

Giften
t.b.v. de wijkkas zijn welkom op de bankrekening van de wijkkas van de Brug IBAN NL 10 INGB 0005 3181 56.
Bij voorbaat dank

Collectebonnen
Er zijn collectebonnen voor de collecte. Die kunnen maandagmorgen gehaald worden op het kerkelijk bureau (Eikenlaan 2 van 10.00 tot 12.00 uur). U kunt ook het bedrag overmaken op rekening nr. Nl25FVLB0699542227 t.n.v. tel commissie PGS. Als u uw naam en bezorgadres erbij zet, worden ze thuis bezorgd, € 2,- bezorgkosten, Vermeld ook dat ze bezorgd moeten worden.

Kopij volgend kerkblad

De kopij voor het wijkbericht van 'De Brug' in het volgende kerkblad, dat verschijnt op vrijdag 07-09-2018, kan uiterlijk woensdag 29-08-2018 worden ingeleverd. via de e-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij wensen u allen Gods zegen en nabijheid toe!

Dominee Pieter Both
Annabel de Jong
Gerry de Boer
Rob van Mourik

 

Agenda De Brug

Agenda icon2

logo alpha transparante achtergrond


Kliederkerk

op_zoek_naar_god

kerkradio button rood 1

video button rood 1

Thuisfront van Dorp

mekong spotlight

Copyright © 2018 De Brug Spijkenisse. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.