Kopij kerkblad Samen

Kopij voor kerkblad ‘Samen’ van Wijkgemeente ‘De Brug’ nr 17

Diensten
Zondag 23 februari 2020 gaat in de beide morgendiensten om 09.30 uur in de Dorpskerk en om 11.00 uur in de Michaelkerk ds J. de Kok voor.

DK: Kindernevendienst
MK: Kindernevendienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte is bestemd voor Oiko crediet, dat een sociaal investeerder is in microkrediet voor kleine ondernemers in ontwikkelingslanden.
2e collecte is bestemd voor Beheer en Onderhoud.
3e of uitgangscollecte is bestemd voor KIA Binnenlands Diaconaat. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven, zoals het Wereldhuis in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing.

Zondag 1 maart 2020 gaat in de beide morgendiensten om 09.30 uur in de Dorpskerk en om 11.00 uur in de Michaelkerk pastor Bas Oosterbroek voor.

DK: Kindernevendienst
MK: Kindernevendienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte is bestemd voor Zending De Brug. Wij ondersteunen drie doelen. Het 1e doel zijn Arend en Jolinda van Dorp werkzaam in Myanmar. 2e doel is Yong life, Peter-Jan de Boer en Rob van Mourik, werkzaam in Europa en Nederland. 3e doel zijn Ellen en Remco Griffioen werkzaam bij Jeugd met een Opdracht in Nederland en Afghanistan.
2e collecte is bestemd voor Beheer en Onderhoud.
3e of uitgangscollecte is bestemd voor het Plaatselijk kerkenwerk

Consulent
Wijkgemeente de Brug is op dit moment vacant. Ds. Annet Ravensberg van Protestantse Gemeente Tweestromenland (Geervliet, Heenvliet, Zwartewaal/Abbenbroek) is vanaf heden onze consulent.
Tel. 0181-851096. E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Meeleven

In memoriam dhr. Johannes Hendrik (John) Neecke – 2 April 1950 – 30 Januari 2020.
John werd geboren in Den Haag en groeide samen op met zijn zus Edith. Een slimme, nieuwsgierige jongen die een fascinatie voor treinen en trams ontwikkelde. Hij ontdekte als tiener een club van treinofielen in Hellevoetsluis en ging op zaterdagen op zijn brommer daarheen om oude treinen op te knappen. Bijzonder dat hij ook in die plaats overleed op 30 januari.
Op jonge leeftijd leerde hij zijn geliefde en latere vrouw Thea kennen. Ze trouwden, gingen in Spijkenisse wonen en samen kregen ze dochter Anke. Anke betekende veel voor John en hun band versterkte nog meer toen Thea wegens gezondheidsproblemen maandenlang niet thuis kon zijn. John wijdde Anke in, in die wereld van treinen. Eerst met zijn modelspoorbaan thuis in Spijkenisse, maar later ook met echte treinen. In Zwitserland kwam deze passie samen met zijn andere passie, bergwandelen. Heerlijk wandelen, maar ook genieten van die rookpluim die door de bergen tufte.
Bergwandelen deed hij ook jarenlang met vrienden/collega’s, altijd na een gedegen voorbereiding thuis op de trap met telefoonboeken in de rugzak. John had heel bewust gekozen voor de publieke sector om zijn steentje bij te dragen aan het algemeen welzijn. Hij werkte op provinciaal niveau en later bij het CPB. Hij was een systeemdenker, punctueel, scherp en groeide uit tot een (financieel) expert op het gebied van grootschalige projecten.
Kerk en geloof stonden lange tijd op afstand. Hij had ervaren dat de tijd en aandacht van zijn vader erdoor werden opgeslokt. Ook als rationeel persoon had hij zo wel zijn vragen. Toen John kanker kreeg en in een proces van jaren langzaam achteruitging, dacht hij met een cappuccino in de hand veel na. Ook raakte hij onder de indruk van de trouw van zovelen uit Wijkgemeente De Brug en anderen die er vanuit hun geloof waren voor hem en Thea. Ook zag hij wat het geloof voor Thea betekent en hij besloot lid te worden van de kerk.
Het is een lange lijdensweg voor John en ook Thea geweest. Hij heeft er een lang project van gemaakt van geduld, onverstoorbaarheid en met een ijzeren wil. Daardoor heeft hij nog een tijd kunnen genieten van zijn dierbaren waaronder ook kleindochters Eva en Ilse. John wilde zich niet zomaar gewonnen geven aan die onbekende berg, die plots opdoemde aan het einde van zijn leven.
Op zaterdag 8 februari namen we afscheid van John in de aula van De Ommering. We lazen Psalm 121 over het opzien naar de bergen en het altijd weer verwachten van Gods hulp. Hij die alles maakte en over alles waakte en ook John het levenslicht liet zien. Mag John nu eeuwig wandelen in Zijn licht en Gods nabijheid en liefde ervaren. Mag die hoopvolle gedachte tot troost zijn voor Thea, Anke en Mark met Eva en Ilse, de moeder van John, zijn zus en zwager en eenieder die in John een dierbaar mens moet missen. Onze gebeden zijn bij hen.

Ds. Lennart van Berkel

Van de pastoraal medewerker

Zegeltjes
Je komt de Lidl al niet meer uit. Drommen kinderen klampen je aan. “Meneer heeft u zegeltjes”? Ik loop inmiddels met een bord op m’n borst met de tekst: “Ik heb kleinkinderen”, met een glimlach natuurlijk. Die knuffels, daar zijn onze kids ook gek op.
Overigens is het wel zaak, welke kassière de boodschappen met je afrekent. De een geef je bij 19, 50 toch 1 zegel, omdat je 20 euro moet afrekenen wil je voor een tweede zegel in aanmerking komen. De ander geef je er drie, terwijl je slechts voor 9 euro aan boodschappen hebt gekocht. De een dus heel zuinig en afgepast, 20 euro is 20 euro en geen cent minder. De ander vol goedheid, die begrip heeft voor je spaardrang en je kleinkinderen. Ja, ik weet inmiddels, wie die overvloed in mijn schoot werpt als het om zegeltjes gaat en wie ik aan de kassa ontwijk, vanwege haar zuinigheid.
Maar nu de hamvraag? Welke God vertegenwoordigt nu die zuinigheid of welke God vertegenwoordigt die overvloed? Met andere woorden, heeft u zo’n puntje precies God, die altijd maar kijkt of je wel genoeg hebt om in aanmerking te komen voor zijn liefde? Die alles nauwlettend narekent of je wel genoeg punten gescoord hebt om vervolgens te zeggen: “Je komt te kort”!!
Of heb je een God van overvloed, die niet kijkt op een zegeltje als het gaat om Zijn liefde. Hij is je genadig, altijd en laat Zijn liefde aan je zien, ook al kom je te kort! Jezus is je voldoening, het is voldaan op Golgotha. Hij, Jezus de rechtvaardige, is om je rechtvaardigheid opgestaan. Dus kom je nooit te kort vanwege Zijn rechtvaardigheid. En daar geniet je van!
En ik zal u dus snel helpen, mocht u toch nog voor de verkeerde kassière gaan. Nog steeds ‘het wettige’ als uitgangspunt neemt. Christus heeft dat wettige vervuld. Hij heeft alles in huis om je van dienst te zijn met Zijn overvloed. Daarom heeft Jezus gezegd: Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben (bezitten) en overvloed. Johannes 10:11. Wie in juist geloven (doen!), wetend altijd te kort te komen als het om hem of haarzelf draait, Hem dankt voor Zijn overvloed, is goed af. Hij krijgt altijd meer, dan hij of zij verdient. Die God rekent je niet af op maar rekent je rijk vanwege Zijn Zoon in wie die overvloedige genade is. En als het genade is, dan is het geen wet, die daar iets tegen in kan brengen. 'Je bent zelfs verzekerd door de verzegeling van de Heilige Geest’ en roept: “Abba Vader”!
Drie zegeltjes??? Ja, graag! Dank U wel!
Jan van Egmond

Van de kerkelijkwerker

Alpha Cursus
De Alpha Cursus loopt op dit moment nog steeds door. We zijn erg dankbaar voor de deelnemers die met veel plezier deelnemen aan de cursus. Alle verhalen tot nu toe zijn positief en indrukwekkend. Blijft u de komende weken meebidden voor alle deelnemers en voor de leiding?
Rob van Mourik

Van de scriba

Verslag van de wijkkerkenraad van 11 februari
De wijkkerkenraad heeft, gezien de stand van zaken met betrekking tot het beroepingswerk en na overleg met de beroepingscommissie, besloten dat de beroepingscommissie haar zoektocht naar een predikant voortzet. Suggesties vanuit de gemeente voor namen van geschikt geachte predikanten, blijven van harte welkom.

Huispaaskaarsen
In beide kerken hangen weer de bestellijsten voor de huispaaskaarsen. U kunt hier nog op intekenen tot 7 maart 2020, daarna worden ze besteld.

Toestemming
Er is door de Classicale vergadering Delta besloten om onze kerkelijk werker Rob van Mourik, ambtsbevoegdheden van een predikant te verlenen ten behoeve van de pioniersplek Kliederkerk. In de praktijk houdt dit in dat Rob bevoegd is om binnen de kring van de Kliederkerk de doop en het avondmaal te bedienen.
Dit is het einde van een lang traject waarin Rob een cursus heeft gevolgd met betrekking tot het bedienen van de sacramenten. Daarnaast hebben er een aantal gesprekken plaatsgevonden met de classis voordat deze goedkeuring is verleend.
Gerry de Boer

Aanwijzingen bij het invullen van het toe zeggingsformulier Aktie kerkbalans 2020
Het leek ons nuttig u te informeren n.a.v. vragen van gemeenteleden m.b.t. het invullen van het toezeggingsformulier Aktie kerkbalans 2020.

  • Als u “ik betaal zelf” heeft aangekruist dient u (ieder jaar opnieuw) de bank daarvoor opdracht te geven.
  • Als u de AKB-brief per envelop heeft ontvangen en u “via iDEAL” betalen heeft ingevuld, moet ook uw e-mailadres bekend zijn bij het kerkelijk bureau.
  • Als uw toezeggingsformulier door afwezigheid niet is opgehaald, stuurt u het dan in de envelop “geef voor je kerk”(zonder postzegel) aan Protestantse Gemeente.
  • Heeft u de AKB-brief per e-mail ontvangen en lukt het niet het ingevulde toezeggingsformulier digitaal te ondertekenen, dan kunt u dat negeren en zonder handtekening opsturen aan het kerkelijk bureau.
  • Als uw e-mailadres bekend is bij het kerkelijk bureau en u heeft de AKB-brief niet ontvangen in uw postvak, raadpleeg dan uw spam.
  • Als u door onbekende oorzaak geen AKB-brief 2020 heeft ontvangen, dan ligt er voor u een exemplaar bij de uitgang van beide kerken.

Wij bedanken gemeenteleden die inmiddels het toezeggingsformulier hebben ingeleverd.
Wij zullen u binnenkort informeren over de tussenstand van de Aktie kerkbalans 2020
De kerkrentmeesters

Huwelijksjubilea in wijkgemeente De Brug
Op 4 maart is het echtpaar J.J. Rensink - A.E. Sterrenburg 50 jaar getrouwd.
Hartelijk gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst.

Open Dorpskerk
We zijn open elke dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Dat betekent dat u en mensen uit Spijkenisse en omgeving welkom zijn voor een bak koffie of thee, met een luisterend oor of een bemoediging.
U bent van harte welkom. Tot ziens op dinsdag ochtend. Denkt u, daar wil ik ook graag aan mee werken, geen nood mail even. Opgave via mijn mailadres. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Bij voorbaat dank.
Jaap van Doodewaard

Gebedstijden
In de gebedsbijeenkomsten op dinsdagochtend wordt voorbede gedaan voor elkaar, voor de gemeente en voor specifieke noden om ons heen. Bijvoorbeeld ook voor de stad waarin wij wonen, de situatie in de wereld. De aanvangstijden zijn: iedere dinsdagochtend om 09.00 uur in de Dorpskerk. Ook wordt er op zondagmorgen om 10.00 uur in de Michaëlkerk gebeden voor beide kerkdiensten.
U bent van harte welkom.

Zondagse bloemengroet
Heeft u een suggestie waar de zondagse bloemen naar toe kunnen, dan kunt u contact opnemen met:
Voor de Dorpskerk: mevr. Gerrie Boelaars, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., telefoon 0181-620 765
Voor de Michaëlkerk: mevr. Carin van Vuurde, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., telefoon 0181-881 072

Oud papier container
Iedere zaterdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur kunt u uw oud papier inleveren bij de container naast de Michaelkerk. De opbrengst komt ten goede aan onze gemeente.
Komt u ook uw oud papier brengen?

Giften
Via Carla de Boer van mw. T.J.V-V € 20,00 ontvangen voor de diaconie.
Via Jenny van zanten van dhr. K. € 20,00 ontvangen voor de wijkkas van “De Brug”.
Via Jan van Egmond van mw. H. € 20,00 ontvangen.
Giften naar: Wijkkas PKN op het nummer: NL10 INGB 0005 3181 56.
Alle gevers hartelijk dank, God heeft immers de blijmoedige gever lief.

Collectebonnen
Er zijn collectebonnen voor de collecte. Die kunnen maandagmorgen gehaald worden op het kerkelijk bureau (Eikenlaan 2 van 10.00 uur tot 12.00 uur). U kunt ook het bedrag overmaken t.n.v. ‘tel commissie PGS’. (Zie achterzijde Kerkblad). Als u uw naam en (bezorg-)adres erbij zet, worden ze thuisbezorgd voor € 2,- bezorgkosten.

Kopij volgend kerkblad
Jaargang 33 – nummer 18
Uiterste inleverdatum: Donderdag 27 februari 2020 (tot 12.00 uur)
Verschijningsdatum: Vrijdag 6 maart 2020
Daarin vallen de zondagen 8 en 15 maart 2020
Via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij wensen u allen Gods zegen en nabijheid toe!

Gerry de Boer
Jan van Egmond
Rob van Mourik
Bert van Zellem

Agenda De Brug

Agenda icon2

logo alpha transparante achtergrond


Kliederkerk

op_zoek_naar_god

kerkradio button rood 1

video button rood 1

Thuisfront van Dorp

mekong spotlight

Copyright © 2020 De Brug Spijkenisse. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.