Kopij kerkblad Samen

Kopij voor kerkblad ‘Samen’ van Wijkgemeente ‘De Brug’ nr 20

De diensten
Zondag 14 april gaat in de beide morgendiensten om 09.30 uur in de Dorpskerk en om 11.00 uur in de Michaelkerk Rob van Mourik voor.
De collecten zijn bestemd voor:- 1e collecte: Kia 40 dagentijd- 2e collecte: Beheer en onderhoud.- 3e of uitgangscollecte is bestemd voor: PKN Jeugdwerk JOB

Pesachviering op donderdag 18 april 2019
Op Witte Donderdag, 18 april, willen we het Joodse Pesachfeest vieren in de Michaëlkerk. Er staan diverse gerechten klaar die de Joden op deze Sederavond eten, als herinnering aan de Uittocht uit Egypte. Bittere kruiden, peterselie en radijsjes, een lamsbotje, charoset en natuurlijk de matses. Alle kinderen van 6-12 jaar (en andere belangstellenden) zijn van harte welkom van 17.30-18.45 uur in de Michaëlkerk, Anjerplein 1.
Aanmelden bij: Anneke Cats (622782- Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of bij
Corry Stam-Timmermans (664541 – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Vrijdag 19 april, op Goede Vrijdag gaat ’s morgens om 9.30 uur in de Dorpskerk en ’s avonds om 19.30 uur in de Michaelkerk ds. E. de Jong uit Hellevoetsluis voor.

- 1e collecte: Zending De Brug.

Zaterdag 20 april, de Stille Zaterdag, gaat in een gezamenlijke dienst in de Dorpskerk, om 19.30 uur, Rob van Mourik ons voor.

- 1e collecte: GEEN.

ZONDAG 21 april, Pasen, gaat in de morgendienst om 09.30 uur, in de Dorpskerk, Annabel Magdeburg-de Jong voor en om 11.00 uur in de Michaelkerk gaat Annabell Magdeburg-de Jong voor.

- 1e collecte: Paascollecte.
- 2e collecte: Beheer en onderhoud.
- 3e of uitgangscollecte is bestemd voor: KIA 40 dagentijd (zending).

ZONDAG 28 april gaat in de morgendienst om 09.30 uur in de Dorpskerk Annabel Magdeburg-de Jong voor en om 11.00 uur in de Michaelkerk gaat ds. Bas Oosterbroek uit Broek op Langedijk voor.

- 1e collecte: Diaconaal Havenproject.
- 2e collecte: Beheer en onderhoud.
- 3e of uitgangscollecte is bestemd voor: Algemeen Kerkenwerk.

Consulent
Deze wijkgemeente is op dit moment vacant. Ds. Lennart van Berkel is de consulent.
ds. L.L. van Berkel, consulent. Tel. 851398, 06 382 221 69.

Meeleven met elkaar

Bericht van overlijden Nicoline Vermaak-Kriek
Op 13 maart ‘s-morgens om 6 uur is rustig ingeslapen, na een ziekbed met een kwaadaardige ziekte die niet meer medisch behandelbaar was, mijn lieve echtgenote en onze zo altijd zorgzame en toegewijde moeder, groot- en overgrootmoeder. Zij stond altijd voor iedereen klaar om te helpen of bij te staan. Tot op het laatst wilde ze zelf nog veel regelen, mede omdat ze mentaal zo helder en attent bleef. Wat zullen we haar missen! Vele mooie herinneringen zullen voor ons een troost zijn. Het afscheid heeft plaatsgevonden op 21 maart op begraafplaats ‘De Ommering’ te Spijkenisse.

Bericht van overlijden Paulus van Groningen
28 september 1933 - 20 maart 2019
Op 20 maart 2019 is overleden Paulus van Groningen, weduwnaar van Leni van Groningen-Jongejan. Paul woonde sinds het overlijden van zijn Leni alleen in het huis aan de Irisstraat 16. Het was voor hem lang niet altijd gemakkelijk om de tijd door te komen zonder haar, die hij zo liefhad.Paul was een bouwer. Hij heeft veel betekend voor de Michaelkerk in het kader van de renovatie en bijstand in technische zaken Paul was terzake kundig en precies. Je wist, als hij ervoor ging staan dat het goed kwam. Met veel liefde omringde hij zijn kinderen en kleinkinderen, die op de begrafenis daar ook hun liefdevolle woorden aan wijden. De laatste weken van z’n leven waren lichamelijk zwaar. Uiteindelijk moest hij het verliezen van een hardnekkige longontsteking en overleed hij thuis in bijzijn van zijn twee dochters, Elize en Annemiek.Op de begrafenisplechtigheid spraken we over Gods perspectief, als er moeite en zorg is. Jezus leert ons de les van het kijken naar de lelie en de vogels, waarvoor God onze hemelse Vader zorgt, zou Hij dan ook niet voor ons, die achterblijven zorgen?We wensen de familie van Groningen Gods liefdevolle Vaderzorg toe in de komende tijd.

Bericht van overlijden ds Hans Eschbach
7 april 1948 – 26 februari 2019
Deze week bereikte ons het trieste bericht dat ds. Hans Eschbach op 70-jarige leeftijd is overleden. Hij verloor de ongelijke strijd met een ernstige ziekte, die hij met opgeheven hoofd gedragen heeft.
Ds. Eschbach was predikant van onze wijkgemeente van 1994 tot en met 2000.
Hij heeft de basis gelegd voor de evangelisch-orthodoxe gemeente die we nu mogen zijn. Zijn leiding aan onze gemeente als leraar en evangelist was doorspekt, zoals ook zijn eigen leven, met respect voor onze Drieenige Heilige God met wie je een relatie kunt hebben.Alles was er bij hem op gericht de mensen met deze God bekend te maken.Hij verliet onze gemeente om predikant-directeur te worden van het Evangelisch Werkverband, waardoor hij de PKN in heel Nederland met passie voor zijn God, onze God, kon dienen.We verliezen in hem een gedreven, gelovig mens, en we zullen hem missen.De dank- en afscheidsdienst voor zijn leven is gehouden op maandag 1 april in kerkgebouw De Brug te Amersfoort. Na deze dienst was er gelegenheid de familie te condoleren. Hij werd begraven in Culemborg.
De oud-directeur van het Evangelisch Werkverband kreeg vorig jaar te horen dat hij een inoperabele tumor aan de alvleesklier heeft. Dankzij een goede palliatieve behandeling kon hij gedeeltelijk nog functioneren.
Over zijn ziekte zei Hans: "Het is verdrietig dat ik al mijn verantwoordelijkheden moest neerleggen. Met veel vreugde heb ik de HEER altijd mogen dienen. Nu mag ik mij voorbereiden op de reis naar het Vaderhuis. Het is een spannende en soms moeilijke reis, maar met een heldere bestemming. Als er één ding duidelijk is over het leven na dit leven is het wel, dat wij mogen zijn, waar Jezus is. Dat kan dus alleen maar goed zijn." Op het moment dat ik overlijd ga ik ‘over lijden heen’ van de huidige werkelijkheid van ruimte en tijd naar dat onbekende land: Gods Koninkrijk, waar bijvoorbeeld de dimensie van de tijd niet meer bestaat. Waar God ‘alles en in allen’ is. Waar eeuwig leven is.Gods Koninkrijk: een plaats die er is, waar we soms iets van bespeuren, de kracht van ervaren. Maar die toch onbekend terrein blijft."Gods doelHans Eschbach heeft vaak mensen uitgedaagd om te leven vanuit de ‘stip’ aan de horizon. Wat is het doel van je leven? Waar ga je voor? Hij vertelde: "Onlangs vroeg ik een jonge christen: ‘Wat geloof jij dat Gods doel voor jouw leven is?’ En: ‘Welke stappen moet jij vandaag zetten om dat doel te bereiken?’ Als ik terugkijk in mijn leven, is er diepe dankbaarheid voor alle avonturen die ik heb mogen beleven met God en met de mensen om mij heen. Daarom vraag ik hun niet te kijken naar het gemis, maar naar wat bereikt is."

Van de Pastoraalwerker

Ed van Geest
Vorige week heeft Ed van Geest een hartinfarct gekregen. Na een kort verblijf in het ziekenhuis is hij inmiddels weer thuis en alweer ter kerke geweest. Tijdens het verblijf in het ziekenhuis zijn er een aantal stents geplaatst. De komende weken werkt hij thuis aan zijn herstel. We bidden voor een goed herstel en een periode van rust voor het gezin. Hun adres is: Molendijk 23 te Simonshaven.

In onze gemeente…
In onze gemeente worden, door de pastorale teams, gemiddeld 40 bezoeken per maand gedaan!
Een van de pijlers van onze gemeente is "omzien naar elkaar", en één manier hiervan is het bezoeken van leden en vrienden van de gemeente. Dat doen velen gewoon zo of vanuit de huiskringen, maar ook het pastorale team speelt hierin een rol. Het is mooi te zien hoe het vrucht draagt. Wij willen u bijstaan in verdriet, pijn, onzekerheid of moeiten. Maar ook in vreugde, bij de geboorte van een kindje, een huwelijk of huwelijksjubileum. Wij willen als gemeente graag naast u staan, voor u bidden, er voor u zijn! Dit kan door middel van een bericht in de nieuwsbrief of kerkblad Samen, maar ook door bezoek van één van de pastorale teams.
U kunt hiervoor contact opnemen met Annabell Magdeburg- de Jong, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-58911135.
Annabell Magdeburg- de Jong

Van de kerkelijkwerker

EO Jongerendag
Afgelopen jaren hebben we telkens een bus gehuurd om richting de EO jongerendag in Arnhem te reizen. Dit jaar is dat niet nodig, de EO jongerendag is ‘gewoon’ in Ahoy Rotterdam. Wel gaan we dit jaar weer als groep naar dit fantastische event. Laat ons even weten als je dit jaar met ons mee gaat, dan kunnen we ervoor zorgen dat we als groep gaan. Zoals het er nu uitziet gaan we met het openbaar vervoer. Een aantal jeugdleiders heeft kaarten voor vak A. Als je bij de groep wilt zitten, bestel dan ook voor dat vak. Let op de kaartverkoop gaat snel: https://beam.eo.nl/eo-jongerendag-2019/tickets/
Meld je aan om me te gaan via: https://goo.gl/forms/MHNEfjJi4WHiI4iU2

Jeugdwerk
De laatste jaren is het jeugdwerk flink gegroeid, sommige weken mogen we meer dan 40 jongeren verwelkomen in de diverse groepen. Dit zorg ook voor wat uitdagingen. We zijn dan ook hard op zoek naar nieuwe jeugdleiders. We zoeken naar mensen die een stukje van hun leven willen delen met onze prachtige groep jongeren. Jeugdwerk is leuk, uitdagend en soms een beetje spannend. Maar het is van waarde in het leven van jongeren!

Doop, opdragen en belijdenis
Het is goed gebruik dat we diensten organiseren waarin we de mogelijkheid bieden aan mensen om kinderen te laten dopen of op te dragen. Nu we in een vacante periode zitten is dit ook gewoon mogelijk. Graag vernemen we of er ouders zijn die hiervan gebruik willen maken. Daarnaast bieden we ook weer aan dat mensen belijdenis kunnen doen. Op dit moment willen we inventariseren hoeveel mensen hiervan gebruik zouden willen maken.
Doop en belijdenis zijn handelingen die moeten worden uitgevoerd door een (gast)predikant. Voor meer informatie en aanmeldingen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Open Dorpskerk
Vanaf april is het weer ons doel om de Dorpskerk op zaterdag open te stellen voor bezoekers. Een leuke manier om laagdrempelig missionair te zijn. De opening van de Dorpskerk biedt een leuke opening voor gesprekken met bezoekers en een bak koffie voor mensen die daarnaar op zoek zijn. We zijn op zoek naar mensen die als gastheer of vrouw aanwezig willen zijn. Je wordt dan eens in de maand á 5 weken ingedeeld om aanwezig te zijn tijdens de openingstijden. Aanmelden kan bij Rob: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Rob van Mourik.

Van de kerkenraad:

Dopen en avondmaal binnen de Kliederkerk
Het is goed om iets meer duidelijkheid te geven omtrent het de ontwikkelingen binnen Kliederkerk en dan met name over de stappen die zijn genomen om de doop en het avondmaal te mogen bedienen. 
De Protestantse Kerk kent twee sacramenten, de doop en het avondmaal. Volgens de kerkorde zijn deze twee sacramenten alleen te bedienen door een bevoegde predikant. Daarnaast zijn er twee uitzonderingen te benoemen. De eerste is het avondmaal in een huiselijke setting voor gemeenteleden die niet in staat zijn om het avondmaal in de dienst mee te vieren met de gemeente. Binnen onze gemeente heeft dit een aantal keer plaatsgevonden, veelal in een pastorale setting met een vertegenwoordiging van de kerkenraad aanwezig. De tweede uitzondering staat beschreven in de kerkorde (Ordinantie 2, artikel 18). Hierin staat beschreven dat er toestemming voor het bedienen van de sacramenten kan worden verleend aan niet-predikanten. Deze uitzondering is voor pioniersplekken en andere missionaire, diaconale en pastorale omstandigheden. Echter, hiervoor moet er wel een omvangrijke procedure worden gevolgd. Deze procedure voert onder andere langs het regionaal breed moderamen en de commissie voor geschiktheidsbeoordeling. De kerkenraad heeft een tijd geleden besloten om het traject wat het mogelijk zou maken voor onze kerkelijk werker Rob van Mourik om deze toestemming te verkrijgen te starten. De benodigde scholing heeft hij hiervoor eind 2018 volbracht. Het is onze wens dat ook binnen de Kliederkerk deelnemers een onderdeel zijn van de kerk van Jezus Christus en daarbij deel mogen nemen aan de sacramenten zoals die zijn ingesteld. De hele procedure is te vinden op de website www.lerenpionieren.nl
Pas als de hele procedure is doorlopen en alle toestemmingen zijn verleend, dan is Rob gemachtigd om de sacramenten te bedienen binnen de Kliederkerk. Deze toestemming komt dan vanuit de landelijke kerk. Dit houdt niet in dat hij de sacramenten buiten de setting van de Kliederkerk mag bedienen.
Het is sinds een aantal jaren beleid van de gemeente om aan het avondmaal toe te laten wie: geloven dat Jezus Christus voor hen gestorven is en zich verzoenen met het offer van Hem. Het is dan ook geen beleid dat iemand eerst belijdenis zou moeten doen om deel te nemen aan het avondmaal. Als onderdeel van de wijkgemeente wordt ook van Kliederkerk verwacht dat dit beleid wordt ondersteund.

Vanuit de Kliederkerk zijn er op dit moment nog geen concrete plannen om het avondmaal op een reguliere basis te vieren. Het dopen van deelnemers is wel een vraag die door het team van Kliederkerk en de kerkenraad is ontvangen.

Cluster wijziging
Het cluster jeugdwerk zoals het was wordt opgedeeld in twee clusters: kinderwerk en jeugdwerk. Gerdien leidt het cluster kinderwerk en Rob van Mourik wordt coördinator van het cluster jeugdwerk. In de praktijk houdt dit in dat de activiteiten tot en met groep 8 onder het kinderwerk vallen, de leeftijd daarboven bij het jeugdwerk

Gebedspastoraat
Gebedspastoraat is voor iedereen die merkt ergens vast te lopen in het leven, en verlangt naar meer vrijheid en groei in de relatie met God, met zichzelf en met anderen. Om een paar voorbeelden te noemen: het leven of mensen hebben jou iets aangedaan en je weet niet hoe hiermee om te gaan, het lukt je niet om van een bepaald gedrag af te komen of in relaties met anderen ervaar je telkens problemen.
Hoe gaat het in zijn werk? Na een intakegesprek word je in een aantal gesprekken begeleid door 2 leden van het team die naar je luisteren en vooral voor je bidden. We vertrouwen op de leiding van de Heilige Geest die weet wat jij nodig hebt.
Het betekent niet, dat er ‘heel wat met je mis moet zijn’ om gebedspastoraat aan te vragen. Het betekent wel dat er veel meer vrijheid en heelheid mogelijk is dan waar wij vaak mee rekenen.
Er zijn verschillende mogelijkheden van aanmelden:
-Je kan één van de teamleden aanspreken na de dienst. Dat zijn; Carla de Boer, Ineke Griffioen, Marjo de Ligt, Henriëtte van Rijsdijk- van Olst, Wil Zweistra.
-Je kan telefonisch aanmelden bij Wil Zweistra, tel. 010-4720367
-Of per email aanmelden bij Henriëtte van Olst, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Voor meer info: Ineke Griffioen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Van de Scriba

Verslag van de wijkkerkenraad van 19 maart
Het was fijn om nieuwe gezichten in de wijkkerkenraad te mogen begroeten: Gerdien Drop en Elsbeth Fijan. Ook onze consulent Lennart van Berkel was aanwezig. Hij heeft ons bijgepraat over het fusieproces waar de andere drie wijken doorheen gaan. Een proces dat in mei moet leiden tot de formele start van "De Verbinding", de naam van de nieuwe wijk. De interactie van De Brug met dat proces is de nieuwe plaatselijke regeling, de gebouwen commissie, het preekrooster. We hebben Lennart veel wijsheid gewenst met de afronding van het proces.
Het is goed elkaar scherp te houden. Als het gaat om het erbij betrekken van mensen die na afloop van de dienst alleen staan. Maar ook hoe we gastpredikanten begeleiden. En hoe we wat minder verstoring in de dienst kunnen krijgen.
Rob van Mourik meldt dat er vier jeugdleiders om verschillende redenen gaan stoppen met het jeugdwerk. Dit is een groot gemis in het jeugdwerk en zorgt voor een grote uitdaging om deze lege plekken op te vullen.
We hebben gesproken over een dag voor vrijwilligers, en hoe we dat vorm zouden kunnen geven.
Henk de Boer geeft een toelichting op het financieel jaarverslag 2018 en de meerjarenbegroting 2019-2023. De tekorten op de meerjarenbegroting nemen geleidelijk toe. Ook de toezeggingen voor 2019 zijn nog niet rond. We gaan inzichtelijk maken wat kerk zijn kost. Mede met het oog op grote uitgavenposten die eraan komen.
Scriba wijkgemeente de Brug, Gerry de Boer

Huwelijksjubilea in de wijkgemeente De Brug
Op 23 april is het echtpaar C.P. de Graaf - M. Jonker 55 jaar getrouwd

Uitnodiging Ouderendag Wijkgemeente “De Brug”
Thema: “Heb je even voor Mij!”
De ouderendag zal worden gehouden op dinsdag 14 mei 2019, in de Michaëlkerk, Anjerplein 1, Spijkenisse. De koffie staat vanaf 10.00 klaar. Om 10.45 uur begint het programma. Tussen de middag wordt er een heerlijke lunch geserveerd. Hierna is er tijd voor ontspanning en wordt er een leuk middagprogramma voor u georganiseerd. Deze dag is om 15.30 uur afgelopen. U kunt zich telefonisch opgeven bij Jenny van Zanten en Carla de Boer.

Deze dag is voor gemeenteleden maar ook bekenden buiten onze gemeente mogen zich van harte welkom heten. Dus neem gerust iemand mee. Het zou fijn zijn als u op eigen gelegenheid kunt komen. Wanneer u geen “Vervoer op Maat” heeft, is er de mogelijkheid om gehaald en gebracht te worden. Dit kunt u doorgeven bij u aanmelding. Als u zich heeft opgegeven maar u bent verhinderd, dit graag even doorgeven. We hopen velen van u te begroeten en we zien een fijne dag tegemoet.
Tot ziens op dinsdag 14 mei!
Namens alle medewerkers, Het ouderenpastoraat.
Jenny van Zanten 617706 en Carla de Boer 06-19039505.

Gebedstijden
In de gebedsbijeenkomsten op dinsdagochtend wordt voorbede gedaan voor elkaar, voor de gemeente en voor specifieke noden om ons heen. Bijvoorbeeld ook voor de stad waarin wij wonen, de situatie in de wereld. De aanvangstijden zijn: iedere dinsdagochtend om 09.00 uur in de Dorpskerk. Ook wordt er op zondagmorgen om 10.00 uur in de Michaëlkerk gebeden voor beide kerkdiensten.
U bent van harte welkom.

Zondagse bloemengroet
Heeft u een suggestie waar de zondagse bloemen naar toe kunnen, dan kunt u contact opnemen met:
Voor de Dorpskerk: mevr. Gerrie Boelaars: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., telefoon 0181 620 765
Voor de Michaëlkerk: mevr. Joke Jeursen-Dek: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., telefoon 0181 631 912

Oud papier container
Iedere zaterdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur kunt u uw oud papier inleveren bij de container naast de Michaelkerk. De opbrengst komt ten goede aan onze gemeente.
Komt u ook uw oud papier brengen?

Stand van zaken Aktie Kerkbalans 2019
De kerkrentmeesters hebben het resultaat van de Aktie Kerkbalans 2019 per medio maart opgemaakt.
Dit geeft een resultaat van circa € 156.000. Ten opzichte van de begroting van € 180.000 nog een tekort van 13 % = € 24.000. Dit tekort is teleurstellend en is aanzienlijk meer dan voorgaande jaren.
Van de circa 560 toezeggingsformulieren die we jaarlijks ontvangen is nu 85% binnen. We vertrouwen erop dat we derhalve van ongeveer 85 gemeenteleden alsnog een toezeggingsformulier mogen ontvangen om in de komende weken het tekort weg te werken.
Alle gemeenteleden die dit jaar een toezegging hebben gedaan, willen wij van harte bedanken.
Uw bijdrage komt geheel ten goede aan het werk in onze wijkgemeente de Brug.
De kerkrentmeesters van wijkgemeente de Brug.

Giften
Giften naar “WIJKKAS PKN – WIJKGEMEENTE DE.BRUG-“ op het nummer: NL10 INGB 0005 3181 56.
Via Gerda van Zellem, gift van NN: 30,00 euro.
Via Gerda van Zellem, gift van NN: 50,00 euro.
Anneke Cats heeft ontvangen van mevr. S: 50,00 euro.
Alle gevers hartelijk dank.

Collectebonnen
Er zijn collectebonnen voor de collecte. Die kunnen maandagmorgen gehaald worden op het kerkelijk bureau (Eikenlaan 2 van 10.00 uur tot 12.00 uur). U kunt ook het bedrag overmaken t.n.v. ‘tel commissie PGS’. (Zie achterzijde Kerkblad). Als u uw naam en (bezorg-)adres erbij zet, worden ze thuisbezorgd voor € 2,- bezorgkosten.

Kopij volgend kerkblad
Over 3 weken de kopij voor het wijkbericht van “De Brug” in het volgende kerkblad inleveren. Dat verschijnt op vrijdag 3 mei 2019 en kan uiterlijk donderdag 25 april 2019 (tot 12.00 uur) worden ingeleverd. (via de e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. van Bert van Zellem).

Wij wensen u allen Gods zegen en nabijheid toe!

Gerry de Boer
Annabell Magdeburg - de Jong
Rob van Mourik

Agenda De Brug

Agenda icon2

logo alpha transparante achtergrond


Kliederkerk

op_zoek_naar_god

kerkradio button rood 1

video button rood 1

Thuisfront van Dorp

mekong spotlight

Copyright © 2019 De Brug Spijkenisse. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.