Kopij kerkblad Samen

Kopij voor kerkblad ‘Samen’ van Wijkgemeente ‘De Brug’ nr 11

De diensten

Zondag 25 november 2018 gaat in de beide morgendiensten om 09.30 uur in de Dorpskerk en om 11.00 uur in de Michaelkerk voor Annabell de Jong. Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar, worden in de Dorpskerk en de Michaelkerk de namen van hen die ons dit jaar ontvallen zijn, nog eenmaal genoemd. Na het noemen van de naam zal voor hen een kaars ontstoken worden.

  • Johannes van der Bie 12-11-2017 82 jaar
  • Jacobus Jan van der Lely 20-12-2017 83 jaar
  • Alida Vink- van Wijngaarden 01-01-2018 86 jaar
  • Pieter Schrier 16-02-2018 88 jaar
  • Cornelia Pietertje Eberwijn-Ardon 10-03-2018 100 jaar
  • Teuntje Verzijl-van der Waal 12-03-2018 90 jaar
  • Alphonsius Wilhelmus Hendricus Van Hout 19-03-2018 57 jaar
  • Alida Maria van der Pijl-de Reus 31-03-2018 86 jaar
  • Adriaan Velthoven 06-06-2018 69 jaar
  • Jannetje Maria Adriana van de Merwe-van Weel 22-09-2018 86 jaar

Wij herdenken hen.

De collecten zijn deze zondag bestemd voor:
- 1e rondgang: Diaconaal Havenproject
- 2e rondgang: Beheer en onderhoud.
- 3e Uitgang: Het plaatselijk Kerkenwerk.

Destination
Deze zondag is weer Destination. Deze keer wordt er samengewerkt met de andere wijkgemeentes in Spijkenisse. Spreker tijdens deze avond is Rob van Mourik. Het thema is 'Who wants to live forever?' De Destinationband onder leiding van Steven Favier zorgt voor de muziek. Destination is dé jeugddienst van de wijkgemeente de Brug. De diensten zijn qua thema en muziek gericht op jongeren vanuit de hele regio. 

Zondag 2 december 2018 gaat in de beide morgendiensten (1e zondag van de Advent) om 09.30 uur in de Dorpskerk en om 11.00 uur in de Michaelkerk voor pastor Bas Oosterbroek.

De collecten zijn bestemd voor:
- 1e rondgang: Alpha Nederland
- 2e rondgang: Beheer en onderhoud.
- 3e Uitgang: PKN Missionair Werk.

Consulent.
Deze wijkgemeente is op dit moment vacant. Ds. Lennart van Berkel is de consulent.
ds. L.L. van Berkel, consulent. Tel. 851398, 06 382 221 69.

Meeleven met elkaar.

Maaike Visser. Binnenkort zal de bestraling plaatsvinden tegen de hersentumor, wilt u voor haar bidden om kracht, maar ook voor Jaap en hun kinderen?
Peter van der Sluijs heeft negatief bericht ontvangen van de artsen, dat is heel zwaar! Peter wil geen bezoek maar uw gebed en/of een kaart ter bemoediging zal hem zeker goed doen.
Wilma van Beilen is weer thuis nadat zij haar nier heeft afgestaan ten behoeve van haar pleegzoon Jeffrey. Alles is goed gegaan, God zij dank hiervoor!
Marjolein Haaksema-Kleingeld is al een aantal maanden bezig met een intensief revalidatietraject. Uw gebed en/of een kaartje wordt zeer op prijs gesteld.
Peter de Jong, (man van Rika) is donderdag 15 november geopereerd aan een aneurysma. Graag uw gebed voor een goed herstel!
Laten we ook Hans Esbach niet vergeten in ons gebed.

We denken ook aan de mensen die eerder genoemd zijn in het kerkblad; Ria van Geest, Gert-Jan Bakker, Audry Barendrecht, Sophia den Dulk, Thea en John Neecke, Marieke Pronk en alle anderen die ook zorgen hebben, aan ziekten of aan het leven lijden.

Omzien naar elkaar is ook bidden voor elkaar of een kaartje sturen, daar gaat zoveel kracht vanuit! Mist u mensen in deze rubriek die ook ziek zijn, gebed nodig hebben, of graag bezoek willen, dan kunt u dat doorgeven aan het pastorale team via: Johan & Carin van Vuurde 0181-881072 / (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of aan Marjo de Ligt (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Update Annabell Magdeburg- de Jong
Zoals u (misschien) weet is onze pastoraal werker, Annabell, sinds afgelopen zomer uitgeschakeld door een whiplash in haar rug (hoog energetisch trauma). Ten gevolge van een aanrijding met een vrachtwagen, heeft ze lichamelijke klachten met name in haar rug. Ze kan niet lang zitten en moet regelmatig rust nemen. Maar ook heeft Annabell veel last van haar hoofd, dit alles heeft tot gevolg dat ze veel pijn en weinig energie heeft. Helaas houdt dit ook in dat ze geen bezoeken kan afleggen in de gemeente. Er worden al veel bezoeken gedaan door het pastorale team gedaan. Johan en Carin van Vuurde (ouderlingen regulier pastoraat) nemen voor de komende tijd de bezoeken van Annabell over, die zij anders zelf, bij goede gezondheid, zou hebben gedaan. De verwachting is dat het traject waar zij in zit nog zeker enkele maanden gaat duren. Wilt u Annabell opdragen in uw gebed dat zij mag herstellen, maar ook het geduld mag ontvangen nu dit minder snel gaat als gehoopt?
Een kaartje wordt zeker gewaardeerd.

Huwelijksjubilea in de wijkgemeente De Brug
Op 6 december is het echtpaar R. van Kralingen – L. Landman 50 jaar getrouwd, Merelstraat 17, 3201 VK, Spijkenisse.

Ontmoeting met Arend & Jolinda van Dorp
Op donderdag 29 november kunt u Jolinda & Arend ontmoeten en hen horen vertellen over het belangrijke werk in Myanmar. Bijeenkomst van 19:30 tot 22:00 uur. Inloop 19:15 uur met koffie.
Zet dit alvast in uw agenda!

Van de scriba
Het lijkt zo vanzelfsprekend. In een gemeente van de Protestantse Kerk voel je je veilig. Leden behandelen elkaar met respect. Mensen met speciale taken en opdrachten maken geen gebruik van hun machtspositie ten koste van anderen. Kinderen en jongeren kunnen ongestoord meedoen.
Helaas gaat dat niet altijd en overal op. Ongewenste intimiteiten en situaties van misbruik kunnen ook in onze kerk voor komen.
De gemeente moet een veilige plaats zijn voor iedereen.
Als wijkgemeente de Brug willen we hier oog voor hebben en hebben hiervoor 2 vertrouwenspersonen aangesteld. Het betreft de Hr. Ad Hameete en Mw. Marjolein Voogt.
Wilt u met hen in contact komen kijk dan even in het boek “Wie is wie” in beide kerken voor hun gegevens.

Namens de kerkenraad.
Gerry de Boer.

Cursus `Vrij om te zijn`
Een cursus van 6 avonden in het begin van 2019 met als doel om persoonlijk te groeien en meer vrijheid te verwerven / gaan ervaren Gods bedoeling met ons leven is dat we als volwassen, vrije mensen (in Zijn Koninkrijk) kunnen functioneren. Toch komen we vaak situaties tegen waarin we anders reageren dan we als christen zouden willen. We worden boos om dingen waar we ons niet druk om hadden willen maken of trekken ons terug uit contact. We zijn soms impulsief in het tegemoet komen aan onze behoeften of juist meer aan de behoeften van anderen. Het is een uitdaging om samen te onderzoeken waar dit gedrag vandaan komt en hoe we kunnen groeien naar hoe God ons bedoeld heeft. In de cursus zullen we kijken naar het gezin waaruit we komen / waarin we zijn opgegroeid en wat dat hiermee te maken heeft.

De cursus is door Mary Pytches voor New Wine Engeland ontwikkeld.
Met medewerking van Agnes Huizinga is er een Nederlandse versie van deze cursus beschikbaar op DVD, waar we gebruik van zullen maken. 
De avonden zijn afwisselend: luisteren naar een inleiding op DVD, zelf bezig zijn (bijv. een invuloefening in het werkboekje), met elkaar in een kleine groep (met groepsleiding) van gedachten wisselen. Regelmatig zal er ook ruimte zijn voor gebed. Het ‘huiswerk’ na elke cursusavond is bedoeld om een en ander praktisch te maken in eigen leven.

Data: Woensdagavonden 9 en 23 Januari, 6 en 20 februari, 6 en 20 maart
Locatie: Michaëlkerk
Tijd: 19.45 – 22.00
Leiding: Pastoraalwerker in samenwerking met enkele leden van het team gebedspastoraat
Kosten: 10 euro (incl. koffie en materiaal)
Informatie en aanmelding (graag voor 5 januari)
Er is ruimte voor 15 personen

Marjo de Ligt, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 010-4743165.

Gebedstijden
In de gebedsbijeenkomsten op dinsdagochtend wordt voorbede gedaan voor elkaar, voor de gemeente en voor specifieke noden om ons heen. Bijvoorbeeld ook voor de stad waarin wij wonen, de situatie in de wereld. De aanvangstijden zijn: iedere dinsdagochtend om 09.00 uur in de Dorpskerk. Ook wordt er op zondagmorgen om 10.00 uur in de Michaëlkerk gebeden voor beide kerkdiensten.
U bent van harte welkom.

Zondagse bloemengroet.
Heeft u een suggestie waar de zondagse bloemen naar toe kunnen, dan kunt u contact opnemen met:
Voor de Dorpskerk: mevr. Gerrie Boelaars: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., telefoon 0181 620 765
Voor de Michaëlkerk: mevr. Joke Jeursen-Dek: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., telefoon 0181 631 912

Oud papier container
Iedere zaterdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur kunt u uw oud papier inleveren bij de container naast de Michaelkerk. De opbrengst komt ten goede aan onze gemeente.
Komt u ook uw oud papier brengen?

Giften
Voor de wijkgemeente De Brug € 50,00 van de Fam. W en W via Jaap van Doodewaard.
Ontvangen van mevrouw L. € 50 ten bate van de Zending van Arend en Jolinda van Dorp.
Alle gevers hartelijk dank.

Kerkelijke bijdragen.
Let op, de diverse rekening nummers voor VVB / AKB, de solidariteitsbijdrage, collectebonnen etc. zijn gewijzigd.
Daarvoor verwijzen wij U naar de achterzijde van het kerkblad Samen.
Trek dus uw VVB / AKB bijdrage in en maak een nieuwe aan of wijzig dit in het nieuwe nummer.

Collectebonnen
Er zijn collectebonnen voor de collecte. Die kunnen maandagmorgen gehaald worden op het kerkelijk bureau (Eikenlaan 2 van 10.00 uur tot 12.00 uur). U kunt ook het bedrag overmaken t.n.v. ‘tel commissie PGS’. (Zie achterzijde Kerkblad). Als u uw naam en (bezorg-)adres erbij zet, worden ze thuisbezorgd voor € 2,- bezorgkosten.

Kopij volgend kerkblad
De kopij voor het wijkbericht van “De Brug” in het volgende kerkblad, dat verschijnt op vrijdag 7 december 2018, kan uiterlijk donderdag 29 november 2018 (tot 12.00 uur) worden ingeleverd via de e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Wij wensen u allen Gods zegen en nabijheid toe!

Gerry de Boer
Annabell de Jong
Rob van Mourik

Agenda De Brug

Agenda icon2

logo alpha transparante achtergrond


Kliederkerk

op_zoek_naar_god

kerkradio button rood 1

video button rood 1

Thuisfront van Dorp

mekong spotlight

Copyright © 2018 De Brug Spijkenisse. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.