Kopij kerkblad Samen

Kopij voor kerkblad ‘Samen’ van Wijkgemeente ‘De Brug’ nr 8

Diensten
Zondag 14 oktober gaat in de beide morgendiensten om 09.30 uur in de Dorpskerk en om 11.00 uur in de Michaelkerk voor Ds. N.J.M. Goedhart voor.

De collecten zijn bestemd voor:
- 1e rondgang: KNMB Pro Rege (PIT)
- 2e rondgang: Beheer en onderhoud.
- Uitgang: KIA Wereld diaconaat

1e collecte is bestemd voor St. PIT Pro Rege’. Zij houd zich bezig met militaire tehuizen en ondersteund or-ganisaties en diensten die activiteiten ontplooiden gericht op de geestelijke verzorging van de Nederlandse krijgsmacht. Ook het aandacht vragen voor én verbeteren van het welzijn van militairen, veteranen en hun partners in de Nederlandse samenleving valt onder hun doelstelling. . Sinds 2014 werken ze onder de naam ‘Hulp voor Helden’. Maar de juridische naam ‘Koninklijke PIT Pro Rege’ is nog steeds actueel. geeft u mee om deze helden te ondersteunen ?

Zondag 21 oktober gaat in de beide morgendiensten om 09.30 uur in de Dorpskerk en om 11.00 uur in de Michaelkerk Ds. P. Bakker voor.

De collecten zijn bestemd voor:
- 1e rondgang: Diaconie.
- 2e rondgang: Beheer en onderhoud.
- Uitgang: Algemeen kerkewerk.

Consulent
Deze wijkgemeente is op dit moment vacant. Ds. Lennart van Berkel is de consulent.
ds. L.L. van Berkel, consulent. Tel. 851398, 06 382 221 69.

Meeleven met elkaar
De heer Gert-Jan Bakker heeft te horen gekre-gen dat hij toch in aanmerking komt voor vervanging van zowel beide heupen als beide knieën, in plaats van één knie. Dat is positief. Daar staat tegenover dat het een heel lang traject wordt, mogelijk enige jaren.
Afgelopen week hoorde hij dat beide nieren (zo goed als) niet meer werken. Nu is alles weer onzeker. Een kaart, bezoek en vooral uw gebeden zullen hem zeker goed doen. We bidden dat er snel duidelijkheid komt en hij de aanwezigheid van de goede Herder mag ervaren.

Thea Neecke is opnieuw geopereerd vanwege complicaties. Zij ligt nog in het Hagaziekenhuis in den Haag. De situatie omtrent Thea en John is erg zorgelijk. Uw meeleven en gebed betekent erg veel voor hen. Ze mag naar een verzorgingshuis maar het is nog even onduidelijk wanneer pre-cies en waar. Ze wil graag naar de Vierambachten om zo dicht mogelijk bij John te zijn. We hopen en bidden dat dit mogelijk is.
Laten we als gemeente rond Thea en John Neecke staan.

Peter van de Sluis is afgelopen maandag onwel geworden, hij bleek een herseninfarct te hebben. Peter is opgenomen in het Ikazia Ziekenhuis waar nog verschillende onderzoeken plaats gaan vinden.

Van de Pastoraalwerker

Poster-maker gezocht!
Naast de zondagochtend diensten vieren we in de Brug ook nog andere (avond-)diensten met elkaar. Naast de Destination jeugddiensten in de Michaelkerk zijn er ook regelmatig stiltediensten in de Dorpskerk. De stiltediensten zijn drie keer in het voorjaar en drie keer in het najaar. We zijn op zoek naar iemand die voor deze stiltediensten een poster wil maken. Concreet gaat het voorlopig om een poster dat we op de beamer kunnen laten zien om mensen uit te nodigen voor de dienst en ook op de website kunnen plaatsen. Wie wil meer weten hierover of heeft interesse ons te helpen? Neem dan contact op met Annabell. (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Annabell de Jong.

Van de diaconie

NOODOPROEP
Goed nieuws. De supermarktactie voor de Voedselbank Spijkenisse e.o. welke op vrijdag 2- en zaterdag 3 november ’18 staat gepland gaat in ieder geval door. Het slechte nieuws is echter dat deze actie noodge-dwongen in een zeer afgeslankte vorm zal plaatsvinden. Zoals het er nu naar uitziet kan slechts de helft van de betreffende supermarkten worden bemenst. De Activiteitencommissie komt namelijk nog heel veel vrijwil-ligers tekort. Daarom een dringende oproep: Wilt u op één van deze dagen 2,5 uur in een supermarkt helpen? Door bij de ingang flyers uit te delen en bij de uitgang de gedoneerde boodschappen in ontvangst te nemen? Aanmeldingen zijn welkom op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Bellen kan ook: 06 27146876.
De diaconie draagt de voedselbank een warm hart toe.
Chantal Hafakker.

Van de kerkelijkwerker

20+ Huiskring en 18-28 Alpha
Vorig jaar liepen er twee groepen met ongeveer dezelfde leeftijdscategorie, 18 tot eind 20, naast elkaar. De ene was de 18-28 (After) Alpha Cursus, deze is samen met de GKv in Hoogvliet georganiseerd. De tweede de 20+ huiskring geleid door Pieter. Deze twee groepen gaan nu samen door. Dinsdag 9 oktober is de eerste keer, in de huiskamer van de Michaëlkerk om 19:30. Deze groep wordt geleid door Gosse de Bruin en Rob van Mourik. De groep komt elke twee weken samen, met uitzondering van de herfstvakantie. Meer informatie en aanmelden kan via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jeugdwerk
De laatste jaren is het jeugdwerk flink gegroeid, sommige weken mogen we meer dan 40 jongeren verwel-komen in de diverse groepen. Dit zorg ook voor wat uitdagingen. We zijn dan ook hard op zoek naar nieuwe jeugdleiders. We zoeken naar mensen die een stukje van hun leven willen delen met onze prachtige groep jongeren. Jeugdwerk is leuk, uitdagend en soms een beetje spannend. Maar het is van waarde in het leven van jongeren!
Met name zijn we op zoek naar iemand voor de groep Rock Steady, deze is een keer in de maand op zon-dag, tijdens de kerkdienst. En voor Rock Solid. Rock Solid is eens in de twee weken op maandagavond.
Meer informatie bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Open Dorpskerk
De kerkenraad heeft besloten om te stoppen met de Open Dorpskerk op dinsdagmorgen. De laatste tijd liep het aantal bezoekers welke de deur van de kerk wisten te vinden flink terug. Daarnaast ontstonden er in de vacante periode met alleen twee kerkelijkwerkers flinke gaten in de planning die niet kunnen worden op-gevuld door de poule met gemotiveerde vrijwilligers. Het gebedsuur van 9:00 tot 10:00 uur blijft gewoon bestaan voor gemeenteleden staat er na het gebedsuur altijd nog een bak koffie klaar. Ook de rondleidingen van de basisscholen gaan gewoon door.

Kerstwandeling
Eerder is 15 december gecommuniceerd als datum waarop we dit jaar de kerstwandeling willen organiseren. Helaas kunnen we op die dag geen gebruik maken van de Dorpskerk die een centrale rol vervulde in het geheel. We zijn nu bezig om de kerstwandeling één dag te vervroegen, naar vrijdag 14 december.

Destination
Zondag 28 oktober is er weer Destination. Deze keer zal Björn van Veelen het thema bespreken. Björn is als jeugdwerker aan het werk voor de HGJB. In zijn spaarzame vrije tijd struint hij als militaire reserve door de bossen en over de heide. De Destination band onder leiding van Steven Favier zorgt voor de muziek. Destination is dé jeugddienst van de wijkgemeente de Brug. De diensten zijn qua thema en muziek gericht op jongeren vanuit de hele regio.
Rob van Mourik.

Gemeenteavond
Aangezien we nu de toestemming hebben van de classis om te beroepen willen we de gemeente uitnodigen voor een gemeenteavond om u allen te informeren over de voortgang.
De datum is 31 oktober 2018 om 20.00 uur in de Michaelkerk.
De agenda is als volgt:
- Stand van zaken beroepingswerk
- Profielschets gemeente, profielschets predikant en beleidsplan.
- Voorstellen namen beroepingscommissie
- Gelegenheid om namen te beroepen predikanten door te geven.
U bent allen van harte welkom, we rekenen op een grote opkomst!

Kort verslag kerkenraad 2 okt. 2018
Aangezien de toestemming binnen was om te beroepen hebben we uitvoerig gesproken over de verder te nemen stappen. Op de gemeenteavond zult u hierover worden ingelicht (31-10-2018 om 20.00uur in de Michaelkerk)

Open Dorpskerk
Aangezien er zich geen mensen hebben aangemeld voor de dinsdag van 10 tot 12.00 uur, is besloten hiermee te stoppen. Het gebedsuur blijft van 9 tot 10 uur, maar daarna zal de kerk gesloten worden (mits er bijzondere zaken zijn, zoals rondleidingen). Namen van leden voor de beroepingscommissie zijn besproken, die zich akkoord hebben verklaard hierin plaats te willen nemen. Zullen ook gecommuniceerd gaan worden.
Gerry de Boer

Huwelijksjubilea in de wijkgemeente De Brug
Op 17 oktober is het echtpaar P. de Ronde - J. Remus 55 jaar getrouwd
Op 18 oktober is het echtpaar F.W. Dronkers - J.H. Marcus 50 jaar getrouwd
Op 20 oktober is het echtpaar J.J. van der Gaag - D.J. Smit 40 jaar getrouwd

Gebedstijden
In de gebedsbijeenkomsten op dinsdagochtend wordt voorbede gedaan voor elkaar, voor de gemeente en voor specifieke noden om ons heen. Bijvoorbeeld ook voor de stad waarin wij wonen, de situatie in de we-reld. De aanvangstijden zijn: iedere dinsdagochtend om 09.00 uur in de Dorpskerk. Ook wordt er op zon-dagmorgen om 10.00 uur in de Michaëlkerk gebeden voor beide kerkdiensten.
U bent van harte welkom.

Zondagse bloemengroet
Heeft u een suggestie waar de zondagse bloemen naar toe kunnen, dan kunt u contact opnemen met:
Voor de Dorpskerk: mevr. Gerrie Boelaars: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., telefoon 0181 620 765
Voor de Michaëlkerk: mevr. Joke Jeursen-Dek: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., telefoon 0181 631 912

Oproep Michaelkerk schoonmaken
Hierbij een dringende oproep voor mensen die willen helpen om de Michael Kerk schoon te maken. Onlangs hebben mensen opgezegd die al jaren de kerk hebben schoongemaakt. Op dit moment zijn er slecht 5 men-sen over, van de 10 die er in het totaal nodig zijn, om het voor een ieder dragelijk te maken. Sommigen van huidige schoonmakers zijn al ver boven de 70!! U begrijpt dat het niet langer kan en de kerk alleen maar vervuild. De frequentie waarnaar we streven is twee tot drie uur per keer, eens in de vijf weken. Avond of overdag is mogelijk. Bij indeling wordt daar rekening mee gehouden. Dat moet toch in te vullen zijn?
Daarom meldt u aan. Bij Henk Hoogbruin (0181- 621265) kunt u nader informatie inwinnen.

Oud papier container
Iedere zaterdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur kunt u uw oud papier inleveren bij de container naast de Mi-chaelkerk. De opbrengst komt ten goede aan onze gemeente.
Komt u ook uw oud papier brengen?

Toezegging Aktie Kerkbalans 2018
Na het opmaken van de Aktie Kerkbalans (AKB) per september 2018 is ons gebleken dat van ongeveer 60 gemeenteleden (die vorig jaar nog een toezegging hadden gedaan) dit jaar geen toezegging is ontvangen. Denkbaar is dat het digitaal toesturen van de toezegging voor sommigen een probleem was, anderen zijn de brief kwijtgeraakt of zijn het vergeten.
In verband met financiële middellange termijn planning van onze wijkgemeente de Brug willen we een goed inzicht krijgen in de te verwachten AKB inkomsten voor de komende jaren. Om die reden stellen we het op prijs indien u voor 2018 alsnog een toezegging wil doen.
De eerder genoemde 60 gemeenteleden zullen hiervoor per brief persoonlijk benaderd worden. Een toezeggingsformulier alsmede een retourenvelop zal worden bijgesloten. Wanneer u door persoonlijke omstandigheden niet aan dit verzoek kan voldoen dan kunt u dat op het toegestuurde toezeggingsformulier vermelden. We hebben daar begrip voor. We kunnen daar dan bij de financiële planning in de komende jaren rekening mee houden. Indien u inmiddels een toezegging heeft gedaan, kunt u deze herinnering als niet verzonden beschouwen.
Namens de wijkraad van kerkrentmeesters “De Brug” bij voorbaat dank voor uw welwillende medewerking.

Giften
Ten bate van Wijkkas De Brug ontvangen door Suus de Baan, 50 euro van NN en door Anneke Cats, 5 euro van mevr. v/d S. Alle gevers hartelijk dank.
Giften ten bate van de Wijkkas zijn welkom op de bankrekening van de Wijkkas van “De Brug” IBAN NL 10 INGB 0005 3181 56. Bij voorbaat dank.

Collectebonnen
Er zijn collectebonnen voor de collecte. Die kunnen maandagmorgen gehaald worden op het kerkelijk bureau (Eikenlaan 2 van 10.00 uur tot 12.00 uur). U kunt ook het bedrag overmaken op rekeningnummer NL25 FVLB 0699 5422 27 t.n.v. ‘tel commissie PGS’. Als u uw naam en bezorgadres erbij zet, worden ze thuisbezorgd voor € 2,- bezorgkosten.

Website agenda
Actuele informatie over onze wijkgemeente vindt u op de website www.debrugspijkenisse.nl. Bekijk daar ook de agenda waarop in principe alles staat.
(Mist u iets of moet er iets bij op de agenda bijgeplaatst worden, geef het even door aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Kopij volgend kerkblad
De kopij voor het wijkbericht van “De Brug” in het volgende kerkblad, dat verschijnt op vrijdag 26 oktober, kan uiterlijk woensdag 17 oktober (21.00 uur) worden ingeleverd via de e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Wij wensen u allen Gods zegen en nabijheid toe!

Gerry de Boer
Annabell de Jong
Rob van Mourik

 

Agenda De Brug

Agenda icon2

logo alpha transparante achtergrond


Kliederkerk

op_zoek_naar_god

kerkradio button rood 1

video button rood 1

Thuisfront van Dorp

mekong spotlight

Copyright © 2018 De Brug Spijkenisse. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.