Kopij kerkblad Samen

De diensten

Slotzondag
Op 2 juli is er om 10.00 uur een gezinsdienst in de Dorpskerk. In deze dienst nemen de kinderen van groep 8 afscheid van de kindernevendienst. Zij zijn dan na de vakantie welkom bij Rock Solid. ds. Pieter Both leidt deze dienst. Het project jij en ik olv Iris vd Giessen vormt de preek. Ook nemen we afscheid van Ad Hameete en Gerrit van Buuren als ambtsdragers, van onze stagiaire Gabrielle Frances, staan we stil bij het pastorale team en verwelkomen we nieuwe leden. Om het feest helemaal compleet te maken speelt de tienerband ook nog.
We lezen uit 1 kor 12. Er is geen dienst in de Michaelkerk.

De collecten zijn bestemd voor :
- De eerste rondgang, Youth for Christ.
- De tweede rondgang, Beheer en onderhoud
- De uitgangscollecte, het JOP.
In veel kerken komen kinderen nog regelmatig, maar tieners en jongeren veel minder. JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, gaat ervoor om 100% van de kinderen betrokken te houden!

Volgende week zondag, 09 Juli , gaat ds. Pieter Both in de beide morgendiensten voor.
We lezen uit Efeze 1.

De collecten zijn bestemd voor:
- De eerste rondgang, KNMB Pro Rege (PIT welzijnsorganisatie voor militairen en veteranen)
- De tweede rondgang, beheer en onderhoud
- De uitgangscollecte, de Diaconie

Meeleven met elkaar

Mw. Sophie den Dulk - Ram moet voor onderzoek naar het ziekenhuis. Het is spannend omdat haar enige getransplanteerde nier achteruit gaat, zodanig, dat er zorg nodig is. Er zal onderzoek plaats vinden. Laten we bidden voor een begaanbare weg voor Sophie.
Dhr. Versteeg verblijft tijdelijk bij zijn vrouw in Rockanje om op krachten te komen. Verpleeghuis Catharinastichting, Briggemandreef 2, 3235 DZ Rockanje.

Dhr Leo Groenewegen was aan het revalideren na een tia en toen kreeg hij er weer een. Een hele teleurstelling terwijl hij op zo graag naar huis wilde.

Mw Doukje van Leenen heeft vorige week te horen gekregen dat zij longkanker heeft. Ondanks deze tegenslag is ze dapper en haar geloof is groot. Wij bidden voor haar en haar familie. Moge God haar dragen in deze moeilijke tijd.

Huwelijksjubilea in de wijkgemeente De Brug :
40 jaar op 7 juli 2017 : Dhr. en Mevr. F.S.M. Giesen - S.A.E. van der Heide
55 jaar op 11 juli 2017: Dhr. en Mevr. P.C. Steffen - W. Huisman
55 jaar op 12 juli 2017: Dhr. en Mevr. C. Dikken - G. den Hond

Van de pastoraal werker
Sla wordt elke dag mooier
2 kor.4:16
Ik verbaasde me over een zinsnede: “Als de uiterlijke mens vervalt, de innerlijke elk dag vernieuwt”. Nou dat merk ik wel, al is het allemaal nog niet zo heftig. Nog geen kunstgebit, ook nog geen gehoorapparaat en nog redelijk snel ter been. Anderen moet elke dag moed verzamelen om de dag weer door te komen met al die noden in het zwakker wordende lichaam en vaak ook geest.
De innerlijke mens wordt echter dagelijks vernieuwd ? Wat betekent die ‘dagelijkse vernieuwing’...van de ‘innerlijke mens’? Elke dag nieuw.. Ik moet denken aan het manna, elke dag ligt het voor het oprapen. Verser kan niet! Ik moest ik denken aan sla, die zich elke dag als vernieuwd, steeds mooier wordend, dan is dat Gods groeikracht. De sla blijft nooit dezelfde.
Innerlijke vernieuwing heeft met groeien te maken. De groeikracht in mijn leven, waar is die op gebaseerd? Juist als ik ouder wordt? Juist als ik ‘minder wordt’? Als het pensioen in zicht is. Waardoor kan ik zeggen, dat ik sterk ben of moedig? Ik denk door de groeikracht, die de Heilige Geest schenkt.
Maar elke dag, dat is nogal wat? Ja, voor sla is het geen probleem. Hij laat het toe. Maakt zich niet druk, neemt zijn ruimte in. Zo besef ik dat groei dus ruimte nodig heeft. Creëert u ruimte voor groei? Ruimte voor inspiratie van boven? Om te komen tot inzicht en wijsheid voor de dag die komt? Die ontmoeting, die reactie als de buurvrouw scheldt.. Dat missionaire gesprek. Was Jezus niet onder ons? Die bemoediging schonk op velerlei wijze in het dagelijks leven? Die innerlijke vernieuwing heeft daarom z’n werkelijk kracht in de relaties van die dag, wat je zegt, wat je doet of laat. Net als sla, laat ‘zij’ zich in het leven zien. Elke dag...als ik dat door heb? Hoe ziet uw sla eruit? Het is erg droog in de tuin? Water geven!
Jan van Egmond

Van de kerkelijk werker
Bedankt! – van de leukste jeugdleider van Nederland
De afgelopen weken stonden voor ons in het teken van de verkiezing: ‘leukste jeugdleider van Nederland’. Op 1 juni sloot de stemronde en bleek dat we de meeste stemmen hadden verzameld. Hierdoor mocht ik dan ook op 10 juni op het podium van de EO jongerendag voor alle bezoekers een challenge aangaan op het podium, samen met 2 andere kandidaten. Thema van de EO jongerendag was ‘Fear not’. Speciaal daarvoor mochten we dan ook een award zoeken in een bak vol met slangen. En die award die is gevonden! Na even zoeken stond ik er dan ook echt mee in mijn handen, veilig en wel tussen de slangen vandaag gevist. Daarna mocht ik de titel ‘leukste jeugdleider van Nederland in ontvangst nemen. Voor de mensen die er nog van na willen genieten, het filmpje is te zien via YouTube: uitreiking Beam awards.
Ik wil hierbij iedereen bedanken voor het stemmen en de hulp. Ik ben met name dankbaar voor de nominatie vanuit de jongeren zelf, voor mij is dat het meest waardevolle. Dus lieve jongeren, bedankt. Ik ben zelf ontzettend dankbaar dat ik met zo’n geweldige groep jongeren mag werken!

Rob – Erik- van Mourik

Alpha voor 18-28 jarigen
Altijd al meer willen weten over het christelijk geloof, maar... Mijn ouders geloven wel, maar... Ik hoor veel mooie verhalen over de Alpha cursus, maar... Genoeg redenen om mee te gaan doen met de extra Alpha cursus die we dit jaar organiseren voor jongeren van 18 tot 28 jaar. Op 13 september starten we met deze cursus. We beginnen de avonden natuurlijk met samen eten. Vervolgens praten we door over de belangrijkste thema’s geloven. Meer weten? Kijk eens op http://www.alphanederland.org/ en geef je op bij Voor informatie en aanmelding: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel even met Rob van Mourik 0181-675670. Deze extra Alpha organiseren we samen met een groep uit de gereformeerde kerk vrijgemaakt De Hoeksteen.

Rob van Mourik

Een kerkelijk jaar stage lopen in het pastoraat – door Gabrielle Franses
Op 2 juli neem ik afscheid als stagiaire pastoraal werk. Ik heb dan 10 maanden 2 a 3 dagdelen per week stage gelopen in het pastoraat van wijkgemeente de Brug. Wat heb ik gedaan? Ik begon met een opdracht van de kerkenraad om de commissie functieprofiel te ondersteunen. Dat heb ik gedaan door vier interviews te houden met Pieter Both, Jan van Egmond, Ineke van het gebedspastoraat, en Anneke Cats, ouderenouderling. Daarmee kreeg ik meteen een inkijkje in de verhoudingen binnen de pastorale geledingen. Toen dit was afgerond, heeft Jan van Egmond mij de ambachtelijke kneepjes van het pastorale vak geleerd, en dat heb ik als waardevol ervaren. Waar ga je zitten, hoe vraag je dingen, hoe stem je af, hoe reageer je... Ik voerde het gesprek en Jan gaf me daarna feedback. Dank je wel Jan!
In januari startte ik met zelfstandige pastorale gespreksvoering. Ik kreeg 15 pastoranten die ik mocht bezoeken. Met deze mensen heb ik een band opgebouwd en ik heb van deze mensen veel mogen leren. De pastorale praktijk is zo divers als de mensheid zelve, en dus ook net zo boeiend. Sommige mensen bezocht ik een (1) keer en anderen, die opgenomen werden in het ziekenhuis, revalidatiecentrum, of verbleven in een (geriatrische) instelling, vaker. Ik sprak met geestelijke verzorgers in het Ikazia-ziekenhuis, en leerde wat iemand meemaakt, die het leven los moet laten... Een pastorante van mij overleed en ik bezocht haar crematie, die buiten de kerk plaatsvond. God hebbe haar ziel. Zij was een diepgelovige vrouw. Deze bezoeken bracht ik in in de twee-wekelijkse coachingsgesprekken bij Pieter. Zo heb ik veel mogen leren. Pieter is iemand die je gedrag heel goed kan spiegelen. Daar heb ik mij door kunnen ontwikkelen. Dank je wel hiervoor Pieter!
Ik deed nog meer, mocht meditaties houden bij de ouderendagen, wat ik bijzonder fijn heb gevonden. De ouderendagen vond ik ontzettend leuk om aan mee te werken. Anneke, Jenny, en alle anderen van het ouderenpastoraat, ik zal jullie missen! Ook mocht ik drie toerustingsavonden geven aan de pastorale vrijwilligers. En wat ik ook heel mooi vond: ik heb een jaar meegedraaid met het gebedspastoraat, en meedoen als leiding van de cursus ‘Vrij om te Zijn’. Wat de Geest in mensen doet, heb ik daar gezien. Het gebedspastoraat is de parel van wijkgemeente de Brug. Wees er zuinig op! Mocht u knel zitten in uw leven, op wat voor manier dan ook, neemt u dan eens contact op met het gebedspastoraat. Misschien is de cursus ‘Vrij om te Zijn’ iets voor u. Discretie volkomen gegarandeerd. Zelden zulke fijne, betrokken en kundige mensen aan het werk gezien. U bent in goede geestelijke handen.
Kortom, ik heb mogen groeien in mijn geloof, in mijn vak en in mijn discipelschap. Ik ben onderweg om een goede pastoraal werker te worden. Dank zij u allen! Ik ga nu weer naar school, verder leren.

Graag tot ziens!
Gabrielle Franses

Van de dominee

Startzondag kerkproeverij
Dit jaar is de startzondag op 10 september. In dat weekend is er een landelijk project waaraan verschillende kerken meedoen. Wij ook. Dat is kerkproeverij. De bedoeling is dat we mensen uitnodigen om eens te komen proeven van de kerk. Het idee komt uit Engeland, waar het back to church sunday wordt genoemd. Terug naar de kerk, omdat het goed is om mensen uit te nodigen die vroeger wel kwamen, maar nu niet meer. Hoewel het nog ver weg is, toch vast wat tips om mensen uit te nodigen want De praktijk leert dat het spannend is om iemand uit te nodigen een keer mee te gaan naar de kerkdienst.
1. Denk goed na over wie je uitnodigt. Mensen uitnodigen met wie je weinig relatie hebt, werkt meestal niet. Het gaat om buren, kennissen of vrienden die niet (meer) naar de kerk gaan en met wie je een relatie hebt, die jou vertrouwen.
2. Houd de uitnodiging luchtig, vrijblijvend: “Zou het je wat lijken om een keer mee te gaan naar mijn kerk? Ik zou het in ieder geval leuk vinden. Deze zondag is speciaal voor gasten.”
3. Nodig mensen persoonlijk uit, niet via een briefje door de brievenbus.
4. Vertel erbij dat er niets van hen verwacht wordt, en dat ze kunnen gaan ‘zoals ze zijn’.
5. ‘Succes’ is niet als mensen ‘ja’ zeggen. ‘Nee’ is ook een antwoord.

Prekenserie
Afgelopen weken preekte ik over twijfel. Ik kreeg veel reacties van herkenning. Zelf heb ik veel gehad aan het boek van Reinier Sonneveld De stilte van God.

Pastorale teams
Er zijn wat verschuivingen in de pastorale teams. Voor het overzicht zet ik alle namen op een rijtje:
Ouderen pastoraat:
Jenny van Zanten; Anneke Cats; Frea Reijerkerk; Ria van Vuuren; Jaap van Doodewaard; Suus de Baan; Jan van Egmond; Pieter Both
Regulier pastoraat: Fred en Ali den Boer; Marjo de Ligt; Rika de Jong; Louis van Dongen; Nicolette Janssen; Wilma van Beilen; Mike Venema; Lies Drop; Gerrie Hoogbruin; Gerda van Zellem; Hans en Nel Verschuur. Jan van Egmond; Pieter Both
Gebedspastoraat: Jan van Egmond, Wim Engelbracht, Marjo de Ligt, Wil Zweistra, Nel van der Reijden, Henriëtte Rijsdijk, Carla de Boer.
Kinder en tienerpastoraat: Carlien den Boer; Arina vd Waal; Rob van Mourik

Nieuwe leden
Op 2 juli zullen we de volgende nieuwe leden verwelkomen: Femke van Houdt; Elisa van Os; Marjolein Meijer-Oosterhuis; Sylvia Martin; Madelaine Jonkers en Lineke vd Berg.

Na de vakantie bijbelcursus
Veel mensen willen meer weten van de Bijbel. Daarom wordt er twee keer een bijbelcursus gegeven: 4 avonden over een boek uit het Nieuwe Testament en 4 avonden uit het Oude testament. Direct na de vakantie gaan we dieper in op het boek Fillipenzen. Deze brief van Paulus vanuit de gevangenis is een grote dankbrief. Deze avonden zijn op maandag 4 en 18 september, 2 en 16 oktober. Vanaf 19.45 inloop en 20.00 uur start van de avond in de Michaëlkerk. Pieter Both leidt deze avonden. De kosten zijn ongeveer 10 euro voor een boekje met achtergrond informatie. Opgave is nodig bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Spijkenisserfestival orgelconcert
25-27 augustus zal weer het spijkenisserfestival worden gehouden. De kerk zal op vrijdagavond en zaterdagavond weer open zijn. Op zaterdagmiddag om 12.00 uur zal de bekende organist Gerben van Mourik weer een orgelconcert geven in de Dorpskerk. We doen ons best dat de kerk wat makkelijker te bereiken is.

Open monumentendag Dorpskerk
Eerdere jaren werd de kerk met Open Monumentendag georganiseerd door een groep uit verschillende wijkgemeentes. Dat is naar onze wijkgemeente gekomen. Ad Hameete organiseert deze dag en zoekt nog mensen. (De Michaelkerk is ook open zoals andere jaren).

Vakantie
Vanaf 16 juli heb ik vakantie. 13 augustus hoop ik weer voor te gaan. Jan van Egmond is beschikbaar voor pastoraat.
Pieter Both

Van de kerkenraad
Met vreugde deelt de kerkenraad mee dat de sollicitatieprocedure naar aanleiding van het komende pensioen van Jan van Egmond is afgerond met de benoeming van mevrouw Annabell Magdeburg-De Jong. Zij is geen onbekende, omdat ze onlangs nog de kerkdiensten in onze wijkgemeente heeft geleid. De kerkenraad is verheugd dat het pastorale werk in onze gemeente zo voortgang kan vinden en verwacht onze gemeente mede door haar zal worden opgebouwd in geloof, hoop en liefde. De aanstelling is per 1 oktober en eerst voor een jaar. We danken God voor zijn leiding in dit proces en zien uit naar wat de toekomst ons brengt.
De kerkenraad

Giften
Ontvangen via Pieter Both 20 euro en 50 euro voor de wijkkas; 50 euro voor ds Samir en 25 euro voor Young life.

DOE-EEN-WENS- BENEFIET-CONCERT ... het publiek bepaalt wat wordt gezongen!

Op donderdag 6 juli om 20:00 uur geeft het uit 85 leden bestaande, Randstedelijk Mannenkoor o.l.v. Arjan Breukhoven een benefietconcert in de Dorpskerk van Spijkenisse. Dit doen met een vrij uniek “Doe-een-wens-concert” , u als publiek bent dit keer degene die het programma samenstelt. Arjan Breukhoven zal tijdens dit concert ook enkele solo’s ten gehore brengen zowel op orgel als op de vleugel. Op de website van het koor www.randstedelijkmannenkoor.nl staat de lijst waaruit u kunt kiezen. Wij hopen op veel verzoeken waarmee we een onvergetelijke seizoensafsluiting kunnen organiseren waarbij u uiteraard van harte bent uitgenodigd. De opbrengst van dit concert zal ter beschikking worden gesteld aan de Stichting Leergeld Voorne.
In ons land groeien 423.000 kinderen op in armere gezinnen, dat is 1 op de 8 kinderen. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!

Werkgroep Samen
Wij gaan even genieten van de vakantieperiode! Vanaf september hebben wij weer allerlei leuke activiteiten gepland staan!
Wij wensen u allen een heerlijke zomer toe!
Hartelijke groeten, van het team van Werkgroep Samen; Carin van Vuurde, Fieke de Graaf en Arina van der Waal.

Zondagse bloemengroet
Heeft u een suggestie waar de zondagse bloemen naar toe kunnen, dan kunt u contact opnemen met:
Voor de Dorpskerk: mevr. Gerrie Boelaars: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 0181-620765
Voor de Michaëlkerk: mevr. Nicolette Janssen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06-24770423

Oud papier container
Iedere zaterdag tussen 10 u. en 12 u. kunt u uw oud papier inleveren bij de container naast de Michaëlkerk. De opbrengst komt ten goede aan onze gemeente.
Komt u ook uw oud papier brengen?

Gebedstijden
In de gebedsbijeenkomsten op dinsdagochtend wordt voorbede gedaan voor elkaar, voor de gemeente en voor specifieke noden om ons heen. Bijvoorbeeld ook voor de stad waarin wij wonen, de situatie in de wereld. De aanvangstijden zijn: iedere dinsdagochtend om 9.00 uur in de Dorpskerk. Ook wordt er op zondagmorgen om 10.00uur in de Michaëlkerk gebeden voor beide kerkdiensten. U bent van harte welkom.

Open kerk
Op dinsdag morgen is de Dorpskerk altijd open van 10:00 tot 12:00 uur. Op zaterdag is de kerk open van 11.00 tot 13.00 uur.
U kunt altijd binnen lopen. De pastoraalwerker, kerkelijk werker of predikant is op dinsdag aanwezig voor een gesprek.

Giften
t.b.v. de wijkkas zijn welkom op de bankrekening van de wijkkas van de Brug IBAN NL 10 INGB 0005 3181 56.
Bij voorbaat dank

Collectebonnen
Er zijn collectebonnen voor de collecte. Die kunnen maandagmorgen gehaald worden op het kerkelijk bureau (Eikenlaan 2 van 10.00 tot 12.00 uur). U kunt ook het bedrag overmaken op rekening nr. Nl25FVLB0699542227 t.n.v. tel commissie PGS. Als u uw naam en bezorgadres erbij zet, worden ze thuis bezorgd, € 2,- bezorgkosten, Vermeld ook dat ze bezorgd moeten worden.

Kopij volgend kerkblad

De kopij voor het wijkbericht van 'De Brug' in het volgende kerkblad, dat verschijnt op vrijdag 14-07-2017, kan uiterlijk woensdag 05-07-2017 worden ingeleverd. via de e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Wij wensen u allen Gods zegen en nabijheid toe!

Dominee Pieter Both
Jan van Egmond
Gerry de Boer
Rob van Mourik

Agenda De Brug

Agenda icon2

logo alpha transparante achtergrond


Kliederkerk

op_zoek_naar_god

kerkradio button rood 1

video button rood 1

Thuisfront van Dorp

mekong spotlight

Copyright © 2017 De Brug Spijkenisse. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.