Kopij kerkblad Samen

Kopij voor kerkblad ‘Samen’ van Wijkgemeente ‘De Brug’ nr 8

De diensten
Aanstaande zondag, 15 Oktober, gaat ds. Hans Eschbach in de beide morgendiensten voor.

De collecten zijn bestemd voor :
- De eerste rondgang, Hartelborgh.
- De tweede rondgang, Beheer en onderhoud
- De uitgangscollecte, KIA werelddiaconaat.

het ontmoetingswerk in gevangenis de Hartelborght. De jongens die er in jeugddetentie verblijven ervaren het als bijzonder positief dat iemand die geen familie is en hen anderszins ook niet kent, toch trouw de moeite neemt om hen op te zoeken, zonder tegenprestatie. Zo mogen ze ervaren dat de samenleving hen niet vergeten is.

Avonddienst, Stilte dienst.
Locatie, Dorpskerk
Aanvang, 19:30 uur.

Volgende week zondag, 22 Oktober, gaat ds. Pieter Both in de beide morgendiensten voor. We lezen over de geboorte van Simson. In deze dienst zal Annabell Magdeburg-de Jong in de bediening gesteld worden.

De collecten zijn bestemd voor:
- De eerste rondgang, Alpha Nederland.
- De tweede rondgang, beheer en onderhoud
- De uitgangscollecte, Diaconie
Alpha Nederland, die als organisatie ondersteuning bied aan het plaatselijk Alpha werk door b.v. toerusting van de leiding en de ontwikkeling van o.a. het Alpha boekje, reclamemateriaal en banners.
Avond dienst, Destination.
Locatie, Michaelkerk
Aanvang, 19:30 uur. (zie verderop voor het thema)

Meeleven met elkaar

  • Aad Velthoven kreeg na de teleurstelling dat hij niet meer te behandelen is ook een fijn bericht: er zijn geen uitzaaiingen.
  • Mevr Brandsma is lelijk gevallen. Geve God herstel.

In memoriam Douwkje van Leenen-Biesma 17 oktober 1926 – 7 september 2017 
Weduwe van Pieter van Leenen 
In een goed gevulde Dorpskerk namen we op 14 september afscheid van Mw. van Leenen uit Hekelingen. Een prachtige moeder en oma en overgroot oma, die vol vuur en enthousiasme van haar Heer getuigde, in vele verbanden van het kerkelijk leven en daarbuiten. Ze was in staat om zo te vertellen dat het was, alsof je er zelf bij stond, aldus ds. van Dijk van Hekelingen, waar ze goede contacten mee had .We zullen haar missen vanwege haar hartelijkheid en doorzettingsvermogen. De familie heeft de laatste tijd haar zorgen mogen delen. Want het werd steeds minder met haar. Mooi en liefdevol, dat er die betrokkenheid was, maar toch voelde ze zich soms eenzaam ook al ging God met haar mee. Juist ook in diepten, de verliezen van man en kind Leendert en hoogten, de prachtige familie om haar heen, was die God van nabijheid er. 
Die eenzaamheid had alles te maken met wie Mw. van Leenen was. Echt een mensenmens. En die ontmoetingen, daar kwam ze de laatste jaren steeds minder aan toe, aan kring- en gebedswerk, aan kerkbezoek en zomaar even kletsen in de buurt. Ik zal haar warmte tijdens de bezoeken niet snel vergeten en haar gevouwen handen, die bereid waren ook voor mij te bidden in liefdevolle omgang met haar God en Vader. We wensen de familie Gods zegen toe en de mooie herinneringen, die blijvend in jullie harten zullen zijn. In Zuidland werd us mem begraven in het familiegraf met als slotakkoord de paraplu van onze kerken: ‘De geloofsbelijdenis”…, waar ze van harte ‘amen’ op zou zeggen. 
We memoreren nog graag de laatste woorden in de dienst in de Dorpskerk: Mei Us mem in myn herte, kin men it libben oan.
Jan van Egmond

In memoriam Johannes Wilhelm Luiten en Lijdia Luiten-Speelman
Op 14 september is overleden dhr. Johannes Wilhelm Luiten, in de leeftijd van 94 jaar. De laatste jaren ging zijn gezondheid langzaam achteruit. Zijn wereldje werd steeds kleiner, tot hij vooral aan tafel zat. Maar als je met hem sprak, dan merkte je aan zijn ogen hoe hij nog over alles nadacht. Wat was hij blij dat hij in juni nog kon vieren dat hij 70 jaar getrouwd was.
Op 15 september is overleden Lijdia Luiten-Speelman, in de leeftijd van 92 jaar. Een dag na haar man. Meer dan 70 jaar getrouwd en dan zo na elkaar naar God toegaan. Zorgzaam en betrokken zorgde ze eerst voor haar kinderen en de laatste jaren voor haar man. Geve God troost en mooie herinneringen aan de kinderen, voor wie die een emotionele achtbaan is. Wie sterft in vertrouwen op Jezus Christus zal leven. De familie Luiten geloofden vast dat ze naar de Here Jezus zouden gaan als ze gingen sterven. Het dagboek waar de familie elke dag uit las, lag open bij psalm 118: 5: toen ik het heel erg moeilijk had, heb ik de Heere aangeroepen. Hij heet mij antwoord gegeven en mij bevrijd. Ik kon het allemaal weer aan.
Zo kwam er een eind aan een leven lang zorgen. Vooral voor jullie. Daar waren ze mee bezig. Liefdevol en betrokken op elkaar vergroeiden ze met elkaar. Zeker ook omdat het beheren van het postkantoor ervoor zorgde dat ze elkaar overdag vaak zegen. In het vertrouwen op Jezus Christus. Want hij kwam naar deze wereld om de dood zijn kracht te ontnemen. Zijn opstanding uit de dood is onze hoop en zekerheid, zelfs als we hier aan het graf staan. De dood heeft niet het laatste woord. Het geloof in God was hun voortdurende houvast. Ze waren niet bang om te sterven, want ze wisten waar ze naar toe zouden gaan, naar God in de hemel.
Pieter Both

In memoriam Sijgie Barendregt-Korengevel
Op 20 september is overleden Sijgje Barendregt-Korengevel in de leeftijd van 86 jaar. Een lieve, betrokken, gelovige vrouw die tot een half jaar geleden elke zondag in de Dorpskerk zat. De laatste weken ging haar gezondheid hard achteruit. Nu is ze teruggekeerd naar onze Schepper, in vertrouwen op Jezus Christus.
Samen met haar man kreeg ze vier kinderen. Met grote inzet zorgde ze voor hen. Vooral het vele naaien viel daarbij op. Haar kinderen moesten er piekfijn bijlopen. Diezelfde liefde had ze ook voor haar kleinkinderen. Als ze voor de deur stonden kwam ze zo snel mogelijk naar hen toe om hen te verwelkomen en te vertellend dat ze van hen hield.
Bij haar begrafenis overdachten we psalm 23. Deze psalm vertelt ons over Gods zorg voor ons. Hij brengt ons naar grazige weiden. Wie gelooft heeft toekomst, ook door de dood heen. Deze psalm gaat een deel voer vijanden die te kijk worden gezet. Dat past in ons leven bijna niet, tenzij je daarbij denkt aan de dood en de ziekte. Die lijken het laatste woord te hebben als we aan het einde van ons leven hier op aarde zijn aangekomen. Maar dat is niet waar. Want wie in vertrouwen op Jezus Christus sterft, die komt thuis bij God.
Hij leidt ons ook door donkere dalen. Die waren er zeker ook voor Sijgie. Toen hij elf jaar geleden overleed, was het moeilijk voor Sijg om de volheid van het leven te blijven pakken. Ook dan gaat God met ons mee. Geloven in God beschermt ons niet tegen rampen, maar belooft ons wel dat Jezus Christus met ons mee zal gaan. Tot we aankomen in het huis van God.
Pieter Both

Huwelijksjubilea in de wijkgemeente De Brug :
50 jaar op 20 oktober 2017: Dhr. en Mevr. L. Lankhaar - M.G. de Haas
25 jaar op 23 oktober 2017: Dhr. en Mevr. K.H. van Zanten - J. Hoornstra

Van de pastoraal werker
Het slotakkoord
Het was prachtig om mee te maken, de afscheidsdienst. In een druk bezochte kerk mochten we velen vrienden, familie en jullie ontmoeten rondom mijn 14 jarig afscheid van de gemeente de Brug. Het is altijd thuiskomen in de Brug. De warmte en de liefde straalde er opnieuw vanuit, nu richting ons als gezin en in het bijzonder naar mij en Rodi. Wat een rake typeringen van collega Pieter Rob en de voorzitter van de kerkenraad Peter. Echt een goede, humorvolle ‘’PR”….Dank je wel. En wat moedig, dat enkele leden van de Brug zo kwetsbaar durfden te zijn, dat ze hun verhaal wilden vertellen, wat God in hun leven heeft gedaan. Hartverwarmend! En als je bedenkt, dat je ook nog een creatief samengesteld boek van wensen mocht ontvangen en vele cadeautjes in de vorm van bloemen van de kinderen en anderszins, een financiële bijdrage en via lieve kaartjes, kan het eigenlijk niet op. Onder inspirerende muzikale begeleiding werd het een dienst van thuiskomen, opnieuw. En als dan iemand vanuit begeleid wonen treffend opmerkt: “U zij de glorie”, dan begrijpt iedereen waar het ten diepste om ging en gaat! God die met ons meegaat, ook de nieuwe weg op en we mogen rekenen op onze Gids. We wensen jullie Gods zegen in al je werk, thuis en in de kerk. We wensen dat ook aan Annabell, die een nieuw spoor zal trekken in de Prot. gemeente De Brug tot opbouw van deze inspirerende gemeenschap. We zeggen: “Gauw tot ziens” ! En nogmaals bedankt, dat ik het voorrecht had om in jullie midden te mogen werken.
Rodi en Jan van Egmond.

Bijdrage
Dank u wel voor de financiële bijdrage. We zullen er een mooi cadeau van kopen, dat jullie zeker nog gaan zien. We schenken uit deze bijdrage graag aan drie organisaties, die op zending en pionieren gericht zijn. Dat wil zeggen 100 euro voor de kliederkerk, 100 euro voor Rimac en 100 euro voor Arend en Jolinda.

Hallo! Mag ik mij even voorstellen? Ik ben nieuw hier.
Mijn naam is Annabell Magdeburg – de Jong en sinds oktober mag ik mij pastoraal werker noemen van wijkgemeente de Brug in Spijkenisse. Het thema van mijn allereerste preek hier, dat was in mei 2016, was: “Verwacht het onverwachte”. Nu blijkt dat ik ook een beetje tot mezelf gepreekt heb, want toen had ik zeker niet verwacht, dat ik mezelf op deze plaats aan u voor zou stellen.
Als dit een luistertekst zou zijn, en ik het voor zou lezen, dan zou u meteen opvallen dat ik geen ABN spreek, en ook geen Flakees, zelfs al heb ik de laatste zeven jaar op Goeree-Overflakee gewoond. Mijn accent verraadt mij meteen: ik ben geboren en opgegroeid in München, Zuidduitsland. Er is wel eens gezegd dat de Duits-Nederlandse grens de meest romantische grens van Europa is. Of dat inderdaad zo is weet ik niet, maar ik weet wel dat ik al 19 jaar getrouwd ben met een Nederlandse man: Edwin. Samen hebben we twee dochters. Tanita is 15 en Franka is 12 jaar oud. We hebben elkaar ontmoet tijdens onze theologie studie. Edwin is deeltijd predikant in Amsterdam en gebruikt de rest van zijn tijd voor zijn promotie.
Ik kijk ernaar uit u, de mensen van de gemeente De Brug, te leren kennen. Vanaf de eerste keer dat ik kennismaakte met deze gemeente voelde ik me welkom en – ja, echt waar – thuis. Ik hou van de diversiteit binnen De Brug en ik vind het bijzonder dat zo veel mensen hun weg naar de gemeente weten te vinden om daar God te ontmoeten. Ik ben dankbaar dat ik deel uit mag maken van deze gemeenschap.
De eerste tijd zal ik de wegen en manieren nog moeten leren kennen. Het zou dan zo maar kunnen dat ik meer dan twee keer naar uw naam moet vragen, maar ik zal mijn best doen! Er zal misschien ook wel een tijd komen waarin ik niet al uw verwachtingen waar kan maken of u teleurgesteld zal zijn. Ik hoop echter dat we elkaar in alles weten te vinden om samen te kunnen groeien in geloof, hoop en liefde.
Annabell Magdeburg -de Jong

Van de kerkelijk werker
Destination
Zondag 22 oktober is het weer tijd voor Destination! Pieter Both leidt de dienst en krijgt de muzikale ondersteuning Xalt. Xalt is al een aantal keren geweest tijdens een Destination en staan garant voor een mooie muzikale bijdrage. Thema voor deze keer is: ‘Waar leef ik voor?’: je bent gemaakt om met je vrienden om te gaan; Om te genieten; om met God te leven; om te zorgen voor deze wereld. Deze jeugddiensten starten om 19:30 in de Michaëlkerk. Nieuwsgierig, kom dan langs! Destination is een speciale dienst voor jeugd, maar wel voor iedereen te bezoeken. Qua thema, opbouw en muziek wordt nauw samengewerkt met de verschillende jeugdgroepen uit onze gemeente. Een echte dienst voor en door jongeren dus.
We kijken erg uit naar de komende Destination avonden. Maar, daarvoor hebben we jullie hulp nodig. We hebben een vragenlijst gemaakt waarin we jullie tips, bijdrages en verbeterpunten willen verzamelen. Help ons dus mee om Destination nog leuker, aantrekkelijker en aansprekender te maken: https://goo.gl/forms/dW5LRBDYoBnR2EON2 

Jeugdweekend
Vanaf vrijdag 27 oktober tot en met zondag 29 oktober is het weer tijd voor het jaarlijkse jeugdweekend van de Brug. Alle jeugd vanaf 11 tot en met 20 jaar is van harte welkom om dit weekend mee te beleven. Wij kijken er naar uit om een weekend met de jeugd van ‘De Brug’ op te trekken. Om plezier te maken, elkaar beter te leren kennen, vriendschappen te kweken en te versterken en niet in de laatste plaats om met elkaar te praten en na te denken over een of enkele aspecten van wat ons uiteindelijk met elkaar verbindt; het christelijk geloof.
We vertrekken op vrijdag na het avondeten en hopen op zondagmorgen weer terug te zijn bij de Michaëlkerk. U zult begrijpen dat de precieze details (tijden, programma, etc.) nog moeten worden ingevuld, maar mocht(en) uw kind(eren) meegaan, dan brengen wij u daar natuurlijk tijdig van op de hoogte. Per deelnemer vragen we een bijdrage van € 35, -. Dat is voor het verblijf incl. maaltijden. De werkelijke kosten zijn natuurlijk hoger, maar omdat er door de wijkkerkenraad geld is gereserveerd voor het jeugdweekend, hebben we de kosten per deelnemer binnen de perken weten te houden. Mocht het desondanks zo zijn dat het voor u financieel niet mogelijk is om uw kind(eren) mee te laten gaan, laat dit dan geen reden zijn om uw kind(eren) niet op te geven. Laat het even weten, dan zoeken we met elkaar naar een oplossing zodat uw kind(eren) toch mee kan (kunnen). Neem hierover contact op met Rob van Mourik of Patricia van Campen, als dat uw voorkeur heeft. Het opgeven kan via de link: http://goo.gl/forms/5xEMYcyo1p De bijdrage kunt u maken naar rekening NL48INGB0006849005 , t.n.v. G.R. van Mourik o.v.v. jeugdweekend 2017, [naam en aantal deelnemers vermelden]
Mocht u in de tussentijd al vragen hebben, stel ze gerust.

Kerst is… samen warm gezellig
Kerst. Dat is samen de kerstboom versieren. Steeds meer lichtjes in en om ons huis. Goede wensen versturen. Uitgebreid eten met mensen die ons lief zijn. Heerlijk! Om nu al naar uit te kijken.
Samen warm gezellig samen bij elkaar.
Mm…mm…mm, ik verheug me op dit feest ieder jaar.
Op vrijdag 15 december wordt er in Spijkenisse een kerstwandeling georganiseerd. De wandeling zal in groepen van ongeveer 35 personen plaatsvinden en duurt ongeveer 45 minuten. Vanaf 18.00 uur zal iedere 10 minuten een groep op weg gaan. Startpunt is de Dorpskerk in het centrum van Spijkenisse. Het wordt een mooie en gezellige wandeling voor jong en oud langs de scènes uit het geboorteverhaal van Jezus. Als pelgrims gaat u met een reisleider op weg langs enkele scènes uit het oude verhaal over de geboorte van Jezus. Zo ziet u een engel die aan Maria vertelt dat ze een kind zal krijgen, Maria en Jozef onderweg naar Bethlehem, de herberg die vol is, de herders, de wijzen uit het oosten, en natuurlijk de stal met de kribbe, Maria, Jozef en het kindje Jezus. De wandeling zal worden afgesloten met een korte samenkomst in de Dorpskerk. Het aloude verhaal is een verhaal van licht in de duisternis, van een toekomst van vrede en liefde. Een verhaal dat in alle tijden opnieuw mag klinken. Wij hopen samen met u op weg te mogen gaan.
Voor deze leuke gelegenheid zijn we nog druk op zoek naar mensen om een handje mee te helpen. Denk aan acteurs, reisleiders, etc. Schiet ons gerust even aan om hier iets over te vragen. Daarnaast is dit een ontzettend leuke gelegenheid om mensen mee te nemen.
Meer informatie bij Rob van Mourik

Kliederkerk
Ga jij naar de Dorpskerk of naar de Michaëlkerk? Jarenlang is dit een vraag geweest die wij aan het begin van een jeugdwerkseizoen stelde. In ons achterhoofd weten we dat we één gemeente zijn, maar toch zijn er duidelijke verschillen tussen beide. Mensen kiezen er toch vaak voor om naar een van de twee kerkdiensten te gaan, óf de Dorpskerk óf de Michaëlkerk. Dit is niet erg, want dit laat ook de brede basis zien waar wij als gemeente uit bestaan. Er is keuze voor mensen, zij maken daar dankbaar gebruik van.
Tijdens de eerste editie van Rock Solid, de groep van 11 tot 14 jaar greep een van de jongeren in. ‘Ik ga naar Kliederkerk!’ Wat mooi om te zien dat Kliederkerk zich binnen deze korte tijd ook al aan het ontwikkelen is tot een aparte poot binnen onze gemeente. Ook Kliederkerk is een plek die men als hun kerk ziet. Dit geld voor zowel mensen van binnen als voor buiten onze gemeente. Kliederkerk richt zich op mensen van buiten de kerken. Maar voor veel teamleden en hun families is Kliederkerk al veel meer dan eens per maand een Kliederkerk organiseren.
Kliederkerk is een kerk geworden, een onderdeel van het leven van mensen en een waardevol en gelijkwaardig onderdeel van de Brug
Rob van Mourik

Van de dominee

Marriage course
Het is goed om van tijd tot tijd als getrouwden elkaar in de ogen te kijken en opnieuw te ontdekken en onder woorden te brengen wat je samen bindt. Daarvoor hoef je niet lang of kort getrouwd te zijn. Dit is voor iedereen goed. Dit jaar wordt er een marriage course georganiseerd. We kiezen voor de vrijdagavonden. De data zijn: 27 oktober, 24 november 2017 , 19 januari en 16 februari 2018. De eerste en laatste keer beginnen we met samen eten. Iedereen neemt wat te eten mee. Opgave graag bij mij. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. De kosten zijn € 20,- per echtpaar.

Kinderdienst
Zondag 29 oktober is er weer een kinderdienst. Deze is in de Michaelkerk om 11:00. Het thema is: Alleen met Gods kracht wordt het wat en het gaat over Simson!

Islamcursus
De islam lijkt steeds groter te worden. Is dat ook zo? Hoe moeten we ons als christenen tot deze andere godsdienst verhouden? Moeten we bang zijn? Wat geloven ze eigenlijk? In drie avonden zullen we ons hierin verdiepen. De eerste avond bestaat uit algemene informatie over de islam. De tweede avond bespreken we een serie van artikelen. De derde avond komt Bernhard Reitsma spreken. Hij is bijzonder hoogleraar aan de VU en houdt zich bezig met de verhouding tussen kerk en islam. Onlangs schreef hij een boek Kwetsbare liefde. De kerk, de islam en de drie-enige God. De data zijn woensdag 25 oktober, 15 en 29 november om 20.00 uur in de Michaelkerk.(de eerste woensdag, 25 oktober, valt in een huiskring week. Dat kan niet anders, omdat 1 november dankdag is; In het boekje van de gezamenlijke wijkgemeenten staat de eerste datum anders vermeld. 25 oktober is de goede datum). Opgave is niet nodig. Er wordt een kleine bijdrage gevraagd voor het kopiëren van de artikelen.

Start Annabell
Vanaf 1 oktober zal Annabell Magdeburg- de Jong in onze gemeente aan het werk gaan voor het pastoraat. 22 oktober zal ze in de bediening gesteld worden, zoals dat heet. Dat gebeurt in beide diensten op de gebruikelijke tijden.

Pieter Both

 Uit de kerkenraad

Smoelenboek
Op veler verzoek heeft de kerkenraad onderzocht of er een digitaal smoelenboek / adressenlijst gemaakt zou kunnen worden voor onze gemeente. Helaas is de conclusie dat de veranderingen in de wetgeving ter bescherming van de privacy het onmogelijk maken om zo’n smoelenboek te ontwikkelen. Wel komen er in beide gebouwen boeken met de namen en foto’s van mensen die verantwoordelijk zijn voor een bepaald onderdeel van onze gemeente.

Gemeenteavond
Op 11 december zal er een gemeenteavond worden gehouden. De kerkenraad wil de gemeenteleden bijpraten over een aantal zaken. De agenda volgt later.

Indeling pastoraat
Nu Annabell aan het werk is gegaan is door haar en Pieter het pastoraat opnieuw verdeeld. Voor de ouderen verandert er niets. Pieter bezoekt de adressen waarvan de straatnaam begint met een A t/m G. Annabell krijgt de straatnamen H t/m Z (bij persoonsnamen kijken we naar de achternaam) (Ouderen zijn de mensen boven de 75).
Voor de rest van het pastoraat, de mensen onder de 75 jaar, gaan we dezelfde indeling hanteren: adressen met At/m G worden door Pieter bezocht. De straten H t/m Z vallen onder Annabell. (dit is dus een verandering, want hiervoor vielen alle gezinnen met thuiswonende kinderen onder Pieter).
Zoals bekend is dit slechts de indeling van het pastoraat door de pastoraal werker en predikant. De kern van het pastorale omzien naar elkaar wordt gedaan in de huiskringen en door de pastorale teams.

Giften

Ontvangen via,
Jaap van Doodewaard €100,- van Fam. G. voor Fam. Van Dorp.
Via Anneke Cats €10,- van Mevr. Z. voor de Wijkkas De Brug.
Via Pieter Both zijn giften ontvangen van 20; 250; 75 en 40 euro. Alle giften voor de wijkkas.

Dankbetuigingen /Oproep

Werkgroep Samen organiseert op 6 oktober een kledingruilbeurs in de Michaelkerk! Neem de kleding, die u niet meer draagt, mee en ruil deze bij anderen. De kleding dient wel schoon en heel te zijn!
Iedereen is van harte welkom van 19.00 - 21. 00 uur.
Meer informatie vindt u op de website van de Brug (www.debrugspijkenisse.nl) of door een mail te sturen naar werkgroep Samen
Arina van der Waal is de contactpersoon van deze activiteit.

Cabaretavond Michaelkerk 9 februari 2018
Op vrijdagavond 9 februari geeft de christelijke cabaretier Kees Versteeg een optreden in de Michaelkerk. De kerk gaat open om 19.00 uur waarna de voorstelling om 20.00 uur begint. Kaarten kosten € 5.- per persoon en zijn aan de zaal verkrijgbaar. U kunt alleen contant (liefst gepast) betalen! Kaarten reserveren is niet mogelijk! Carin van Vuurde is contactpersoon van deze activiteit.
Deze activiteit word georganiseerd door Werkgroep Samen.

Zondagse bloemengroet
Heeft u een suggestie waar de zondagse bloemen naar toe kunnen, dan kunt u contact opnemen met:
Voor de Dorpskerk: mevr. Gerrie Boelaars: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 0181 620765
Voor de Michaëlkerk: mevr. Joke Jeursen-Dek: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 0181 631912

Oud papier container
Iedere zaterdag tussen 10 u. en 12 u. kunt u uw oud papier inleveren bij de container naast de Michaëlkerk. De opbrengst komt ten goede aan onze gemeente.
Komt u ook uw oud papier brengen?

Gebedstijden
In de gebedsbijeenkomsten op dinsdagochtend wordt voorbede gedaan voor elkaar, voor de gemeente en voor specifieke noden om ons heen. Bijvoorbeeld ook voor de stad waarin wij wonen, de situatie in de wereld. De aanvangstijden zijn: iedere dinsdagochtend om 9.00 uur in de Dorpskerk. Ook wordt er op zondagmorgen om 10.00uur in de Michaëlkerk gebeden voor beide kerkdiensten. U bent van harte welkom.

Open kerk
Op dinsdag morgen is de Dorpskerk altijd open van 10:00 tot 12:00 uur.
U kunt altijd binnen lopen. De pastoraalwerker, kerkelijk werker of predikant is aanwezig voor een gesprek.

Giften
t.b.v. de wijkkas zijn welkom op de bankrekening van de wijkkas van de Brug IBAN NL 10 INGB 0005 3181 56.
Bij voorbaat dank

Collectebonnen
Er zijn collectebonnen voor de collecte. Die kunnen maandagmorgen gehaald worden op het kerkelijk bureau (Eikenlaan 2 van 10.00 tot 12.00 uur). U kunt ook het bedrag overmaken op rekening nr. Nl25FVLB0699542227 t.n.v. tel commissie PGS. Als u uw naam en bezorgadres erbij zet, worden ze thuis bezorgd, € 2,- bezorgkosten, Vermeld ook dat ze bezorgd moeten worden.

Kopij volgend kerkblad 
De kopij voor het wijkbericht van 'De Brug' in het volgende kerkblad, dat verschijnt op vrijdag 27-10-2017, kan uiterlijk woensdag 18-10-2017 worden ingeleverd. via de e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Wij wensen u allen Gods zegen en nabijheid toe!

Dominee Pieter Both
Jan van Egmond
Gerry de Boer
Rob van Mourik

 

Agenda De Brug

Agenda icon2

logo alpha transparante achtergrond


Kliederkerk

op_zoek_naar_god

kerkradio button rood 1

video button rood 1

Thuisfront van Dorp

mekong spotlight

Copyright © 2017 De Brug Spijkenisse. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.