Kopij kerkblad Samen

Kopij voor kerkblad ‘Samen’ van Wijkgemeente ‘De Brug’ nr 8

De Diensten
Zondag 13 oktober 2019 gaat in de beide morgendiensten om 09.30 uur in de Dorpskerk en om 11.00 uur in de Michaelkerk Ds. J. de Kok voor.
Viering Heilig Avondmaal: We vieren deze zondag het Heilig Avondmaal.
Bevestiging: In de Dorpskerk zal Klaas van Zanten worden bevestigd als Kerkrentmeester en in de Michaelkerk zal Rita Bos worden bevestigd als diaken met speciale taak: Het nooddiaconaat.

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte is bestemd voor Zending De Brug. Wij ondersteunen drie doelen.
Het 1e doel zijn Arend en Jolinda van Dorp werkzaam in Myanmar. 2e doel is Yong life, Peter-Jan de Boer en Rob van Mourik, werkzaam in Europa en Nederland. 3e doel zijn Ellen en Remco Griffioen werkzaam bij Jeugd met een Opdracht in Nederland en Afghanistan.
2e collecte is bestemd voor Beheer en Onderhoud.
3e of uitgangscollecte is bestemd voor P.K.N. Jeugdwerk J.O.P.

Deze zondag wordt het Avondmaal ook beneden in de kerk gevierd.
Net zoals de vorige keer willen we graag beneden in de Michaëlkerk meedoen met het Heilig Avondmaal. Dit is bedoeld voor mensen die moeilijk ter been zijn, bijna niet meer naar de kerk kunnen, al heel lang niet meer geweest zijn, maar toch graag het Heilig Avondmaal nog eens mee willen vieren, enz. enz. U hoeft dan geen trap op, naar toilet gaan is makkelijk, alles gelijkvloers. We luisteren beneden mee, zingen mee en vieren mee. U bent van harte welkom! Laat even weten dat u komt en meldt u aan bij Jenny van Zanten 0181-617706 of Carla de Boer 06-19039505.

Zondag 20 oktober 2019 gaat in de morgendienst om 09.30 uur in de Dorpskerk en om 11.00 uur in de Michaelkerk dhr. Jan van Egmond voor.

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte is bestemd voor Trans World Radio. Radiogolven zijn niet tegen te houden. Ze gaan door politieke, geografische, sociale en religieuze grenzen heen. Radio is daarom te beluisteren in landen waar christenvervolging is, in oorlogs- en verafgelegen gebieden.
2e collecte is bestemd voor Beheer en Onderhoud.
3e of uitgangscollecte is bestemd voor de Diaconie.

Deze zondag is er ook een Stiltedienst. De stiltedienst vindt plaats in de Dorpskerk om 19.30 uur en zal in principe een half uur duren. We zoeken Gods aanwezigheid door te bidden en te zingen, door stil te zijn en ons tot Hem te richten. Ook is er gelegenheid om een kaarsje aan te steken aan de paaskaars.
Van harte welkom!

Op woensdag 23 oktober willen Bianca van Vuuren en Ad Verheul elkaar het ja-woord geven. De dienst zal plaatsvinden om 16:00 uur in de Michaëlkerk. De dienst zal geleid worden door onze kerkelijk werker, Rob van Mourik. Iedereen is van harte welkom om de dienst mee te vieren.

Consulent
Wijkgemeente de Brug is op dit moment vacant. Ds. Annet Ravensberg van Protestantse Gemeente Tweestromenland (Geervliet, Heenvliet, Zwartenwaal/Abbenbroek) is vanaf heden onze consulent.
Tel. 0181-851096. E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Meeleven met elkaar

  • Simone Duijvestein-Lagrand heeft veel pijn in de heupen door ontstekingen. Daardoor kan ze niet lang zitten en ook niet naar de kerk, wat ze erg mist. Graag uw gebed voor Simone en haar man, die voor haar zorgt.
  • Peter van der Sluijs is ernstig ziek, een kaart zal hem goed doen. Wilt u hem gedenken in uw gebed.
  • Margret Rietveld krijgt op 18 oktober dv een Gastric Bypassoperatie. Wilt u bidden voor een goede operatie en herstel?

Mevr. v.d. Engel wil alle mensen bedanken voor de gebeden, lieve kaarten, bloemen en bezoeken, die ze heeft mogen ontvangen tijdens haar verblijf in het Ikazia Ziekenhuis en daarna in de Vier Ambachten. Dat heeft haar heel goed gedaan. Heel warm en lief.

Dhr. en mevr. Gunsch bedanken u. We zijn erg dankbaar en verrast door de bloemen die we mochten ontvangen vanuit de Michaëlkerk. Het is fijn dat we niet vergeten worden.

Van de pastoraal werker
Zeggingskracht…
Het is een gevleugelde uitspraak van éen van onze gemeenteleden, die ik onlangs bezocht: “Jan, ze praten wel veel, maar ze hebben niks te zeggen”. Ik vind hem leuk en vroeg natuurlijk of ik wat te zeggen had. Hij lachte en zei: ‘Natuurlijk’! Iets met weinig woorden zeggen is een grotere kunst dan met veel woorden. Tot de kern komen is doorslaggevend voor goede communicatie. Ook in het gebed of in je zakelijke communicatie, de verkondiging of zoals bij een presentatie.
Wie zijn tong koestert plukt daarvan de vruchten spreuken 18:21
Onlangs hinderde het mij dat er zo lang gebeden werd, Twee A-viertjes lang, met prachtige volzinnen en dik bezaaid met mooie gedachten…Maar of het wat te zeggen had? Na de dienst sprak ik een jonge man, hij had zich geërgerd aan dat gebed. ‘Daarom neem ik mijn vrouw niet mee naar de kerk”. Veel te wollig allemaal. Ik snap daar niks van. Ik begreep hem wel.
Een veelprater begaat al snel een misstap, wie zijn tong in toom houdt is verstandig. Spreuken 10:19
Maar hoe zit het met het pastorale gesprek? Wat mijn ervaring is, dat het alles te maken heeft, met wie je het gesprek voert en in welke context. Mijn korte ervaring in de afgelopen weken is te evalueren. Ik herinner mij een gesprek, waar ik 3 kwartier geluisterd heb naar het verhaal. Er waren veel woorden, die geuit werden, je merkte dat het fijn gevonden werd om zich te uiten. Waar het hart vol van is…. Een ander stelde vragen en deed mee in het gesprek, waarin ook humor te bespeuren was, hoewel de situatie bepaald niet humoristisch was.. Maar humor relativeert.
Een derde had een echte vraag, waar we samen over hebben gesproken. Bijbelse noties lieten we de revue passeren. Ze hielpen ons om in ieder geval ruimte te maken voor een weg, waarop gezocht werd naar antwoorden…ja, als die er mogelijk zijn?!
Luisteren is in alle situaties altijd belangrijker dan spreken. Jacobus 1
Misschien denk je, dat je wat MOET zeggen. Maar ook dat is echt niet zo. De vrienden van Job zwegen dagenlang. Mooi is dat, dat je jezelf helemaal kan geven aan de ander, zonder wat te zeggen, misschien heeft dat wel de meeste zeggingskracht?

Jan van Egmond

Namens de kerkenraad
De kerkenraad is voornemens Rita Bos te bevestigen als diaken met een speciale taak - nood diaconaat, in de Michaelkerk op 13 oktober 2019.
Klaas van Zanten zal bevestigd worden als Kerkrentmeester, in de Dorpskerk op 13 oktober 2019.

Soms lopen we in het leven tegen moeilijke dingen aan; rouw, scheiding, twijfel, pijn, verdriet of andere zaken. Dan kan het goed zijn om hier met iemand over te praten. In onze gemeente zijn er pastorale teams die er voor u/jou willen zijn, deze zijn ingedeeld op leeftijd.
Van 20-75 jaar kunt u terecht bij het reguliere pastoraat.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ouderlingen regulier pastoraat: Carin & Johan van Vuurde, 0181-881072, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , of bij Marjo de Ligt, 010-4743165, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Van 75 jaar en ouder kunt u terecht bij het ouderenpastoraat. Voor meer informatie kunt u terecht bij de ouderlingen ouderen pastoraat: Carla de Boer, 06-19039505, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij Jenny van Zanten, 06-20590121, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ook is er gebedspastoraat, met het doel het versterken van de relatie met God, en voor iedereen die verlangt naar meer vrijheid en heelheid in zijn/haar leven. Voor meer informatie kunt u terecht bij Henriette Rijsdijk, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij Ineke Griffioen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Jan van Egmond is de pastoraal werker in onze gemeente: 0180-427933.

Van de Scriba
Verslag van de wijkkerkenraad van 17 sept
We zijn blij dat Jan van Egmond twee dagen per week het pastorale team wil ondersteunen. Er zijn afspraken gemaakt hoe dat het beste kan.
In de zomer verliep de solvabiliteitsverklaring. Een solvabiliteitsverklaring laat zien dat we als gemeente financieel in staat zijn om een predikant te beroepen en te onderhouden de komende tijd. Er is inmiddels een nieuwe solvabiliteitsverklaring binnen waarin wordt uitgegaan van een predikant van 1.0 fte. Het profiel van de te beroepen predikant wordt aangepast.
We zijn blij met Rita Bos als de nieuwe nooddiaken.
Er komen een flink aantal vacatures aan. We bespreken hoe we de gemeente meer kunnen betrekken bij namen voor mogelijke kandidaten.
Mooie dingen vanuit de clusters: een mooie startzondag, een fijne doopdienst in de Kliederkerk, Nacht zonder dak was een succes, 400 bezoekers op de open monumentendag, er zijn inmiddels 2 huiskringen bijgekomen. Hiervoor zijn we dankbaar.
Op basis daarvan willen we ons de volgende wijkkerkenraad buigen over de update van het beleidsplan.
Gerry de Boer

Uitnodiging Ouderendag Wijkgemeente “De Brug”
Thema: “De Pottenbakker.”
De ouderendag zal worden gehouden op dinsdag 15 oktober 2019, in de Michaëlkerk, Anjerplein 1, Spijkenisse.
De koffie staat vanaf 10.00 klaar. Om 10.45 uur begint het programma. Tussen de middag wordt er een heerlijke lunch geserveerd. Hierna is er tijd voor ontspanning en wordt er een leuk middagprogramma voor u georganiseerd. Deze dag is om 15.30 uur afgelopen. U kunt zich telefonisch opgeven bij Jenny van Zanten en Carla de Boer. Deze dag is voor gemeenteleden maar ook bekenden buiten onze gemeente mogen zich van harte welkom heten. Dus neem gerust iemand mee.
Het zou fijn zijn als u op eigen gelegenheid kunt komen. Wanneer u geen “Vervoer op Maat” heeft, is er de mogelijkheid om gehaald en gebracht te worden. Dit kunt u doorgeven bij uw aanmelding.
Als u zich heeft opgegeven maar u bent verhinderd, dit graag even doorgeven.
We hopen velen van u te begroeten en we zien een fijne dag tegemoet.
Tot ziens op dinsdag 15 oktober! Namens alle medewerkers, Het ouderenpastoraat.
Jenny van Zanten 0181-617706 en Carla de Boer 06-19039505.

Oproep medewerkers ouderenpastoraat
In onze gemeente is zorgdragen voor elkaar belangrijk. Voor oudere mensen speelt persoonlijk contact door middel van een huisbezoek een belangrijke rol. Het ouderenpastoraat is op zoek naar bezoekers om enkele oudere gemeenteleden met regelmaat te bezoeken. Heeft u een luisterend oor en vind u het fijn om er voor de ander te zijn dan is dit wat voor u. Aan de hand van uw beschikbaarheid wordt er een aantal ouderen aan u gekoppeld. Spreekt u dit aan? Neemt u dan contact op met Carla de Boer telefoonnummer: 06-19039505, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.<mailto:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>
Carla de Boer en Jenny van Zanten

Nieuws van zendingsproject Remco en Ellen
Ook bij Jeugd met een Opdracht is het nieuwe seizoen begonnen. Komende week starten er weer diverse scholen, waaronder de Discipelschap Trainingsschool. Zo'n 30 studenten zullen het komende half jaar training ontvangen om God beter te leren kennen en Hem bekend te maken! In Nederland en op vele andere plekken. Wilt u meebidden dat ze door de training geraakt worden en aangespoord zullen worden om het evangelie te delen? De reis die Remco in augustus zou maken naar Afghanistan is niet doorgegaan. Achteraf zien we Gods leiding hierin. In de periode dat hij zou gaan, stond het nieuws vol van alle aanslagen en mislukte vredesbesprekingen! Vanuit ons netwerk krijgen we naast verdrietige berichten over vervolging en geweld ook te horen dat er Taliban strijders tot geloof komen! Blijft u mee bidden voor dit land?
Hartelijke groet vanuit Heerde, Remco & Ellen Griffioen

Uitzenddienst Vrede voor de Stad
Hoop voor Nissewaard!
Dat is het thema voor de komende Uitzenddienst van Vrede voor de Stad.
U/jij wordt van harte uitgenodigd om mee te bidden op dinsdagavond 15 oktober, aanvang om 20.00 uur in de Dorpskerk.
We willen die avond bijzondere aandacht besteden aan het uitzenden van alle vrijwilligers naar de diverse projecten in Nissewaard onder het motto ‘handen gevouwen, handen uit de mouwen!’
Met medewerking van o.a. van Musica Sororum onder leiding van Jan Teeuw en ds. Erwin Kroeze (GKv Hoogvliet-Spijkenisse).

Parenting Children Course
Ben jij ouder/opvoeder van kind(eren) tussen de 0 en 12 jaar en heb jij vragen over de opvoeding en wil je daar graag met andere ouders over praten? Dan is de Parenting Children Course iets voor jou! De thema’s zijn: veiligheid, behoeften, relaties, grenzen en ruimte.
Het is vijf keer op een woensdagavond in Heenvliet, vanaf 16 oktober om 19.45 uur en dan om de week. De totale kosten zijn € 10,-. Neem gerust je partner of een vriend of vriendin mee! Opgeven bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Noodoproep Supermarktactie 18 oktober
We komen nog een aantal mensen tekort die nodig zijn om alle meewerkende supermarkten te bemensen op 18 oktober. Het kost slechts 2,5 uur van uw tijd! Doet u/jij mee, stuur dan een E-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan ontvangt u van Ferdie een opgaveformulier. Alvast hartelijk dank!

Huwelijksjubilea in de wijkgemeente De Brug
Op 12 oktober is het echtpaar A. Hollestelle - H.A. Keers 25 jaar getrouwd
Op 20 oktober is het echtpaar A. van Opstal - C. van der Sluijs 55 jaar getrouwd
Hartelijk gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst.

Open Dorpskerk
Op de zaterdagen is de Dorpskerk weer open voor het publiek. Elke zaterdagmorgen (van 11.00 - 13.00 uur), tijdens de markt. Het is de bedoeling om mensen gastvrij te ontvangen die op zoek zijn naar rust, stilte of een goed gesprek. Kom gerust eens langs. Ook een moment van rust en stilte zal U en jou goed doen.

Gebedstijden
In de gebedsbijeenkomsten op dinsdagochtend wordt voorbede gedaan voor elkaar, voor de gemeente en voor specifieke noden om ons heen. Bijvoorbeeld ook voor de stad waarin wij wonen, de situatie in de wereld. De aanvangstijden zijn: iedere dinsdagochtend om 09.00 uur in de Dorpskerk. Ook wordt er op zondagmorgen om 10.00 uur in de Michaëlkerk gebeden voor beide kerkdiensten.
U bent van harte welkom.

Zondagse bloemengroet
Heeft u een suggestie waar de zondagse bloemen naar toe kunnen, dan kunt u contact opnemen met:
Voor de Dorpskerk: mevr. Gerrie Boelaars, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., telefoon 0181-620 765
Voor de Michaëlkerk: mevr. Carin van Vuurde, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., telefoon 0181-881 072

Oud papier container
Iedere zaterdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur kunt u uw oud papier inleveren bij de container naast de Michaelkerk. De opbrengst komt ten goede aan onze gemeente.
Komt u ook uw oud papier brengen?

Giften
Via Jaap van Doodewaard een gift van familie G (W en W) van € 50,00 voor de gemeente De Brug.
Via Anneke Cats van mevr. van der S. € 5,00 euro voor het bloemenfonds Wijkgemeente De Brug en van mevr. B. € 10,00 voor de Wijkkas De Brug.
Via Jan van Egmond van de fam. G. ontving ik € 60,00 voor de kerk, van dhr. V. ontving ik € 30,00 euro voor de kerk en van mw. X ontving ik € 20,00 voor het onderhoud van de Dorpskerk.
God heeft immers de blijmoedige gever lief.
Giften naar: Wijkkas PKN op het nummer: NL10 INGB 0005 3181 56.
Alle gevers hartelijk dank.

Collectebonnen
Er zijn collectebonnen voor de collecte. Die kunnen maandagmorgen gehaald worden op het kerkelijk bureau (Eikenlaan 2 van 10.00 uur tot 12.00 uur). U kunt ook het bedrag overmaken t.n.v. ‘tel commissie PGS’. (Zie achterzijde Kerkblad). Als u uw naam en (bezorg-)adres erbij zet, worden ze thuisbezorgd voor € 2,- bezorgkosten.

Website agenda
Actuele informatie over onze wijkgemeente vindt u op de website www.debrugspijkenisse.nl. Bekijk daar ook de agenda waarop in principe alles staat.

Kopij volgend kerkblad
Jaargang 33 - nummer 9.
Verschijningsdatum: Vrijdag 25 oktober 2019.
Daarin vallen de zondagen 27 oktober en 3 november 2019
Uiterste inleverdatum: Donderdag 3 oktober 2019 (tot 12.00 uur).
Via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij wensen u allen Gods zegen en nabijheid toe!

Gerry de Boer
Jan van Egmond
Rob van Mourik

 

Agenda De Brug

Agenda icon2

logo alpha transparante achtergrond


Kliederkerk

op_zoek_naar_god

kerkradio button rood 1

video button rood 1

Thuisfront van Dorp

mekong spotlight

Copyright © 2019 De Brug Spijkenisse. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.