Kopij kerkblad Samen

Kopij voor kerkblad ‘Samen’ van Wijkgemeente ‘De Brug’ nr 13

De diensten
Zondag 22 december 2019 gaat in de beide morgendiensten om 09.30 uur in de Dorpskerk en om 11.00 uur in de Michaelkerk Mevr. Annabell Magdeburg - de Jong voor.

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte is bestemd voor de Kindernevendienst, de Brug
2e collecte is bestemd voor Beheer en Onderhoud.
3e of uitgangscollecte is bestemd voor de Diaconie.

Dinsdag 24 december 2019. Kerstavond gaat Rob van Mourik voor en wel om 18.30 uur, om 20.30 uur en om 22.30 uur in de Dorpskerk.

De collecten zijn bestemd voor:
Er is 1 collecte met als bestemming, de Voedselbank.

Woensdag 25 december 2019. Eerste Kerstdag gaat in de beide morgendiensten om 09.30 uur in de Dorpskerk en om 11.00 uur in de Michaelkerk Mevr. Dr. Annechiena Sneller - Vrolijk voor.

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte is bestemd voor KIA Kinderen in de knel. Met de kerstcampagne van Kerk in Actie delen we het licht met kinderen in Zambia, Colombia, Myanmar, Moldavië en Nederland. Zo verlichten we hun leven met geloof, hoop en liefde. Deelt u mee? Meer informatie is te vinden op www.kerkinactie.nl/kerst.
2e collecte is bestemd voor Beheer en Onderhoud.
3e of uitgangscollecte is bestemd voor de Diaconie.

Zondag 29 december 2019 gaan in de morgendienst om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk Ds. Harry Gijssen en Rob van Mourik voor.

Dinsdag 31 december 2019. Oudejaarsdag gaat ds. Harry Gijssen ons voor om 19.30 uur in de Dorpskerk.

De collecten zijn bestemd voor:
Er is 1 collecte met als titel, eindejaarscollecte.

Dinsdag 1 januari 2020. Op nieuwjaarsdag is er een nieuwjaarsbijeenkomst van 11.00 uur – 12.30 uur in de Michaelkerk (Do-Event van een huiskring). Iedereen is welkom!

Zondag 5 Januari 2020 gaat in de beide morgendiensten om 09.30 uur in de Dorpskerk en om 11.00 uur in de Michaelkerk Mevr. Dr. Annechiena Sneller- Vrolijk voor.

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte is bestemd voor de Diaconie
2e collecte is bestemd voor Beheer en Onderhoud.
3e of uitgangscollecte is bestemd voor Plaatselijk ouderenwerk

Consulent
Wijkgemeente de Brug is op dit moment vacant. Ds. Annet Ravensberg van Protestantse Gemeente Tweestromenland (Geervliet, Heenvliet, Zwartenwaal/Abbenbroek) is vanaf heden onze consulent.
Tel. 0181-851096. E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Meeleven
Van de pastoraal werker

We gaan het wit maken
Het is uit het leven van nu gegrepen. Hij zat al jaren in de bijstand en had weinig kansen. Hij werkte zwart bij z’n zwager. De sociale dienst ging op onderzoek uit. De betreffende ambtenaar richtte zich op de man drugsverslaafd en zonder kansen, die zijn verhaal vertelde. De ambtenaar veroordeelde niet, maar toog naar de zwager van de betreffende cliënt. ‘Kunnen we de zaak niet wit maken’? De zwager vond dat een prachtig idee en de gemeente gaf de bijstandsgerechtigde de gelegenheid z’n rijbewijs te halen op kosten van de gemeente. Dat was nodig voor dat nieuwe perspectief.
Wat ik zo doorbrekend heerlijk vind, is de gedurfde visie in een vaak door regels bepaalde cultuur. En ik vind het ook een prachtige advent/kerstgedachte. Stel dat God ook begonnen was de zwartwerkers aan de kaak te stellen en ze onmiddellijk op het strafbankje van de veroordeling te zetten. Wie zou er dan de gelegenheid krijgen om op kosten van Gods zoon, de nieuwe weg te vinden? Niemand toch? God heeft in principe gezegd: ‘We gaan het wit maken, in mijn Zoon’. En in dat witte licht komt de Here Jezus ons belaste, beladen en zondige leven binnen. De duisternis moet wijken voor de eeuwige lange nacht! Christus redt!
Daarnaast wens ik ook eenieder toe, dat hij of zij ernaar verlangt ook zo in het leven te staan, als die ambtenaar, die zich richtte op die man zonder veroordeling. Hij, die eerst wilde begrijpen voor hij tot een oordeel kwam. “Laten we het wit gaan maken in de relaties van ons bestaan”.

In Memoriam mw. J. van Genderen
“De Heer is mijn Herder”

Ze was eenvoudig en vurig en het leven zat niet altijd mee voor Mw. van Genderen. Ze werd ondanks dat alles toch nog 87 jaar, wat best bijzonder is. Vaak lag ze op het bed in de Sonneburgh te Rotterdam. Mijnie, zoals we haar kennen, heeft haar sporen wel nagelaten. In de tijd van Hans Eschbach werd ze in haar kracht gezet en diende onze kerk als diaken. Mijnie bezocht graag mensen in hun moeite en zorg. Ook had ze vaardige handen en maakte ze een prachtige doopjurk voor haar drie kinderen van haar eigen trouwjurk. En mocht u ooit nog eens knielen op het knielbankje in de Dorpskerk, dan is het kussen vast van Mijnie’s hand.
In de dankdienst stond het thema: “Worden als een kind’ centraal. Jezus bracht het leven van grootdoenerij onder zijn volgelingen terug tot de essentie: “Worden als een kind”. Daar waar wij kinderen van de rekening zijn, in soms donkere uithoeken van het leven, trekt Jezus ons erbij, bij Zijn liefde en onvoorwaardelijke dienst. Ook Mijnie kende die donkere kant van het leven, in zekere zin ook kind van de rekening. Dat brengt mensen soms ook in verwarrende en ook weerbarstige kanten van het bestaan. We danken God, dat Hij daar ‘rekening’ mee houdt.
Samen met de familie brachten we een moeder, schoonmoeder, een oma en overgrootmoeder naar het graf en mochten we haar lichaam loslaten in de aarde. Mijnie genoot, naar we geloven, inmiddels van het Vaderlijk mededogen. Dat dit de familie mag troosten in hun verdriet.

De zieken
Dhr Nouwt, ligt in het Ikazia ziekenhuis. Hij is zwak en heeft longontsteking. We hopen dat hij nog opknapt en wensen hem Gods nabijheid toe.
Josien van der Vlugt is afgelopen week met de fiets gevallen en heeft daarbij haar been onder de knie gebroken. Ze zit nu tijdelijk in het gips totdat de knie iets is geslonken, daarna wacht een operatie die gepland staat in de week van 16 december
Dhr Savert is opgenomen in het Ikazia ziekenhuis. Hij heeft een longontsteking en ligt nu op de afdeling hartbewaking. Hij is erg ziek en kan ons gebed goed gebruiken.

Verhuizen…hoe erg kan dat zijn …?
Verhuizen…. Ik denk, dat het heel bevreemdend is, als je geboren wordt in een stal, terwijl de hemel je ‘thuis’ was. Wat een overgang! Alles is zo anders. Voel je je wel thuis in zo’n vreemd pakhuis?
Er zijn veel mensen in ons midden, die ook tijdelijk, of permanent zijn verhuisd. Ze moesten ook loslaten wat zo vertrouwd was. Iemand schreef: “Ik ben levend gescheiden”…! Je voelt je eenzaam en verlaten. Alles is ineens zo anders. Vreemde mensen, vreemde geuren, vreemde omgeving, vreemd eten, vreemd bed…gewoon vervreemdend in alles.
Wat zou het mooi zijn als we onze broeders en zusters zouden gedenken door gebed, kaartje of een bezoek in de komende tijd. Bedolven worden onder hen, die van je houden dat is goud. Ook God bedolf ons onder Zijn liefde: Jezus Christus! Dat is goud, wierook en mirre…!

Jan van Egmond

Bedankt
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de prachtige bloemen en de felicitaties die wij voor ons 50-jarige huwelijk van u mochten ontvangen.
Wilhelmien en Robert van 't Veer

Van de kerkelijkwerker

Alpha Cursus
Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha. Alpha is een introductie in het christelijk geloof die ook in Spijkenisse wordt aangeboden. Wereldwijd hebben ruim 24 miljoen mensen in 169 landen een Alpha gevolgd.
In Spijkenisse gaat op 16 januari een Alpha van start. In dertien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdekken de deelnemers wat het christelijk geloof inhoudt. Elke avond begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen. Na de maaltijd luisteren de Alpha-deelnemers naar een kort, inspirerend verhaal. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal waarover de Alpha-deelnemers doorpraten in kleine gespreksgroepen.
De cursus is gratis en vrijblijvend en wordt gegeven van 18:30 tot 21:30 op Anjerplein 1 in Spijkenisse. In Nederland hebben ruim 270.000 mensen een Alpha gevolgd. Of je jong of oud, gelovig of niet-gelovig bent; je bent van harte welkom!
Alpha geeft je de kans om de zin van het leven te onderzoeken in een laagdrempelige, leerzame en leuke setting. Er is ruimte voor al je vragen. Kijk voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers op alphacursus.nl, debrugspijkenisse.nl of neem contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dringend gezocht: Alpha kokers
De Alpha weken komen steeds dichterbij. Waarom is de Alpha ook een succes? Omdat de deelnemers tijdens een warme maaltijd ongedwongen samen zijn en met elkaar in gesprek gaan. Een team van 9 kokers maakt het voor iedereen behapbaar. U kookt voor 10 mensen thuis in uw eigen keuken, komt op de donderdagavond de maaltijd brengen rond 18.00 uur. Met bon worden de onkosten vergoed.
Opgeven bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0181644508.

Kerstnachtdiensten
Ook dit jaar organiseren wij als wijkgemeente de Brug drie kerstnachtdiensten. De eerste zal om 18:30 beginnen en in speciaal voor kinderen van de basisschoolleeftijd. Om 20:30 en om 22:30 uur zijn er kerstnachtdiensten die voor iedereen toegankelijk zijn.

Gezamenlijke dienst
Het is bijna een traditie geworden dat de wijkgemeentes van Spijkenisse op de laatste zondag van het jaar samen een eredienst beleven. Op zondag 29 december is er dan ook weer een gezamenlijke dienst met alle wijkgemeentes van Spijkenisse. De Verbinding en de Brug komen dan bij elkaar in de Ontmoetingskerk. Deze gezamenlijke dienst start om 10:00 uur. Ds. Harry Gijssen verzorgt de liturgie en Rob van Mourik de verkondiging.
Dit houdt in dat er in zowel de Dorpskerk als de Michaëlkerk geen diensten zijn op de 29e december.

Rob van Mourik

Van de scriba

Gedenken overledenen. Een Steen als herinnering.
Via de gemeente kwam ons ter ore dat in andere kerken men stenen, met de naam en sterfdatum, legt voor overleden kerkgangers zodat deze het hele jaar door herinnerd worden. Aan het einde van het kerkelijk jaar krijgen de nabestaanden dan de steen mee en zoals bij ons ook een kaars. Het leek ons een mooie manier om overledenen te herdenken gedurende het jaar. Inmiddels hebben we dit gerealiseerd in de Michaelkerk, naast de trap. Daar staat het oude doopvont waarop de stenen gelegd kunnen worden met een brandende lantaarn ernaast. Men loopt hierlangs naar boven zodat het goed zichtbaar is.
In de Dorpskerk willen we dit ook realiseren, hier moet nog gezocht worden naar een plek. We hopen dat men dit een mooi idee vindt.

Vertrek br. Bakker
Naar aanleiding van het vertrek van Andre Bakker uit zowel de kerkenraad als de beroepingscommissie, is Klaas Cats unaniem benoemd als nieuw lid van de beroepingscommissie.
We bidden de commissie en ook hem alle wijsheid toe.
Gerry de Boer

Verslag van de kernkerkenraad van 10 december
In de opening wordt gevraagd naar onze focus. Is die gericht op de kerk als instituut? Of is die gericht op hoe we mensen helpen om een leesbare brief van Christus te zijn? En hoe verhouden die twee zich?
In ons midden hebben we Ds. Arie van der Maas. Hij is classispredikant van classis Delta, een grote classis met 170 gemeenten. Na het voorstelrondje vertelt Arie van der Maas iets over zijn rol en taken. Maar ook over het werk van de classis, zoals het toezicht op boven plaatselijke zaken, toezicht op de financiën, kerkvisitatie, het geven van groen licht voor beroepingswerk.
Arie van der Maas vraagt naar de status van het beroepingswerk. De aanpak, de ervaringen. Hij suggereert een bredere beschikbaarheid van de profielschets. De bespreking van het clusternieuws geeft Arie van der Maas inzicht wat er in de gemeente gebeurt en wat er speelt. De kerstwandeling, de kerstnachtdiensten, kliederkerst, de kerststukjes, de voorbereiding op de Alpha cursus, de huiskringen, de organisatie en functioneren van pastoraat, alles passeert de revue en wordt door Arie van der Maas verhelderend bevraagd. De clusterbudgetten zijn ingediend, en zijn hoger dan de wijkkas dragen kan, zodat in een tweede ronde bezuinigingen aangegeven gaan worden.
We bespreken de status van mensen die gevraagd zijn om ambtsdrager te worden.
We hebben besloten om de dienst op 29 december een gezamenlijke dienst met de Verbinding te laten zijn.
We besluiten dat publicaties in de Nieuwsbrief en het Kerkblad altijd betrekking hebben op activiteiten vanuit de gemeente. Dat geldt ook voor acties in het kerkgebouw.
We zijn dankbaar voor het vele werk dat er gebeurt en alle activiteiten die er rond Kerst plaats vinden.

Met broederlijke groet, Piet van Driesten

Gemeentecursus: “luisterend bidden in Spijkenisse”
Wijkgemeente de Brug in Spijkenisse organiseert op 4 woensdagavonden en 1 maandagavond in 2020 een cursus Luisterend Bidden. Christenen uit de omgeving zijn van harte welkom om deze cursus bij te wonen.
Met de gemeentecursus Luisterend bidden ga je in vijf bijeenkomsten op ontdekkingstocht. Kunnen we echt Gods stem horen? Op welke manieren spreekt God dan? Hoe kunnen we onderscheiden wat van God is? En hoe kunnen we woorden van God op een liefdevolle manier met elkaar delen? Na deze cursus heb je (als gemeente) iets geproefd van Gods betrokkenheid op je dagelijkse leven. En je hebt ervaren dat God door jou heen wil werken om anderen op te bouwen, te troosten en te bemoedigen (1 Korintiërs 14:3), zodat je steeds meer kan gaan leven als getuige van Jezus en zijn Koninkrijk.
De inleidingen van deze avonden worden gegeven door pastoraal werker Jan van Egmond. Hij zal je samen met het cursusmateriaal van “New-Wine” meenemen in de zoektocht van de lectio divina (=Bijbellezen met je hart). Zo wordt ons hart steeds meer gericht op Jezus en de Vader. Het zal je gebedsleven en bijbel lezen verrijken. Ook je relatie met Jezus wordt hierdoor versterkt. We zien er naar uit om verder naar elkaar en naar Jezus toe te groeien.
De cursus ”Luisterend bidden” is laagdrempelig en vooral bedoeld voor de gemeenteopbouw. Het tweede gedeelte van de avond gaan we de praktijk oefenen in een veilige omgeving, zodat je ook mag groeien in wat je geleerd hebt.
Ben je ook benieuwd naar wat God gaat doen deze avonden, meld je dan aan vóór
31 december 2019 op het volgende emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (graag je naam en telefoonnummer vermelden).

Wanneer? Op woensdag 8 en 22 januari, 5 februari en 4 maart en één keer op maandag 17 februari.
Waar? In de Michaelkerk, Anjerplein 1 te Spijkenisse
Hoe laat? Inloop 19.30 uur; start 19.45 uur tot uiterlijk 22.00 uur
Kosten? € 20,00 per persoon inclusief cursusmateriaal (graag betalen op de eerste avond)

Kerkbalans 2020: “geef voor je kerk”
Hoewel de kerk het hele jaar door een baken en een lichtpunt in ons bestaan vormt, lijkt dat nu nog meer dan anders het geval. Juist in de adventstijd en met de viering van het Kerstfeest ontmoeten we elkaar in onze mooi verlichte en sfeervol gedecoreerde kerkgebouwen. De volgende maand gaat de Aktie Kerkbalans weer van start. We vragen u dan om een toezegging als bijdrage voor onze gemeente voor het jaar 2020. De Aktie heeft als thema ”Geef voor je Kerk” Onze wijkgemeente De Brug is het waard om voor te geven, je voor in te zetten.
We hebben “de kerk” nodig. We bloeien op van een gemeenschap die bidt, helpt, viert, rouwt en meeleeft. Maar hiervoor is geld nodig. Door betrokken te zijn in woord en daad bouwen we aan onze gemeenschap. De kerk geeft aan ons, dus geven wij aan de kerk. ”Wat kan ik voor de kerk betekenen?” U kunt veel voor onze kerk doen. Door aanwezig te zijn in de Eredienst en door u in te zetten als vrijwilliger in het vele verbindingswerk, kan iedereen naar beste kunnen een bijdrage leveren. Door uw geldelijke bijdrage zal “Mijn kerk” in balans blijven, voor ons allemaal, voor onze omgeving, nu en in de toekomst.
De kerkrentmeesters van de wijkgemeente De Brug

Huwelijksjubilea in wijkgemeente De Brug
Op 9 januari is het echtpaar J.C. de Koster - C.J. van Ewijk 50 jaar getrouwd.
Hartelijk gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst.

Open Dorpskerk
We zijn open elke dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Dat betekent dat u en mensen uit Spijkenisse en omgeving welkom zijn voor een bak koffie of thee, met een luisterend oor of een bemoediging.
U bent van harte welkom. Tot ziens op dinsdag ochtend. Denkt u, daar wil ik ook graag aan mee werken, geen nood mail even. Opgave via mijn mailadres. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Bij voorbaat dank.
Jaap van Doodewaard

Gebedstijden
In de gebedsbijeenkomsten op dinsdagochtend wordt voorbede gedaan voor elkaar, voor de gemeente en voor specifieke noden om ons heen. Bijvoorbeeld ook voor de stad waarin wij wonen, de situatie in de wereld. De aanvangstijden zijn: iedere dinsdagochtend om 09.00 uur in de Dorpskerk. Ook wordt er op zondagmorgen om 10.00 uur in de Michaëlkerk gebeden voor beide kerkdiensten.
U bent van harte welkom.

Zondagse bloemengroet
Heeft u een suggestie waar de zondagse bloemen naar toe kunnen, dan kunt u contact opnemen met:
Voor de Dorpskerk: mevr. Gerrie Boelaars, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., telefoon 0181-620 765
Voor de Michaëlkerk: mevr. Carin van Vuurde, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., telefoon 0181-881 072

Oud papier container
Iedere zaterdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur kunt u uw oud papier inleveren bij de container naast de Michaelkerk. De opbrengst komt ten goede aan onze gemeente.
Komt u ook uw oud papier brengen?

Giften
Ontvangen van fam. G. via Jan van Egmond, € 50,00 voor de kerk.

Giften naar: Wijkkas PKN op het nummer: NL10 INGB 0005 3181 56.
Alle gevers hartelijk dank, God heeft immers de blijmoedige gever lief.
Collectebonnen.
Er zijn collectebonnen voor de collecte. Die kunnen maandagmorgen gehaald worden op het kerkelijk bureau (Eikenlaan 2 van 10.00 uur tot 12.00 uur). U kunt ook het bedrag overmaken t.n.v. ‘tel commissie PGS’. (Zie achterzijde Kerkblad). Als u uw naam en (bezorg-)adres erbij zet, worden ze thuisbezorgd voor € 2,- bezorgkosten.

Kopij volgend kerkblad
Jaargang 33 – nummer 14.
Verschijningsdatum: Vrijdag 10 januari2020.
Daarin vallen de zondagen 12 en 19 januari 2020.
Uiterste inleverdatum: Donderdag 2 januari 2020 (tot 12.00 uur).
Via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wij wensen u allen Gods zegen en nabijheid toe!

Gerry de Boer
Jan van Egmond
Rob van Mourik

Agenda De Brug

Agenda icon2

logo alpha transparante achtergrond


Kliederkerk

op_zoek_naar_god

kerkradio button rood 1

video button rood 1

Thuisfront van Dorp

mekong spotlight

Copyright © 2019 De Brug Spijkenisse. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.