Kopij kerkblad Samen

Kopij voor kerkblad ‘Samen’ van Wijkgemeente ‘De Brug’ nr 13

De diensten
Zondag 26 januari 2020 gaat in de beide morgendiensten om 09.30 uur in de Dorpskerk en om 11.00 uur in de Michaelkerk Ds. Rob Favier uit Alblasserdam voor.

DK en MK: De diensten zijn te horen op internet.
Via de rode knop op de website (www.debrugspijkenisse.nl) met opschrift 'Kerkradio' of via Diensten \ Technische faciliteiten \ en dan kiezen welke dienst u wilt horen (ook rechtstreeks).

DK: Kindernevendienst
MK: Kindernevendienst en crèche

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte is bestemd voor Trans World Radio
2e collecte is bestemd voor Beheer en Onderhoud
3e of uitgangscollecte is bestemd voor KIA Wereld Diaconaat

Dinsdag 2 februari 2020 gaat in de beide morgendiensten om 09.30 uur in de Dorpskerk en om 11.00 uur in de Michaelkerk Ds. J. Prosman voor. We vieren samen het Heilig Avondmaal.

Heilig avondmaal
Op zondag 2 februari a.s. wordt er zowel in de Dorpskerk als in de Michaëlkerk het Heilig avondmaal ge-vierd. Net zoals de vorige keer willen we graag beneden in de Michaëlkerk meedoen met het Heilig avondmaal. Dit is bedoeld voor mensen die moeilijk ter been zijn, bijna niet meer naar de kerk kunnen, al heel lang niet meer geweest zijn, maar toch graag het Heilig avondmaal mee willen vieren, enz. enz. U hoeft dan geen trap op, naar toilet gaan is makkelijk, gelijkvloers. We luisteren beneden mee, zingen mee en vieren mee. U bent van harte welkom! Laat even weten als u komt en meld u aan bij Jenny van Zanten 0181-617706 of Car-la de Boer 06-19039505.

DK: Kindernevendienst
MK: Kindernevendienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte is bestemd voor Zending De Brug. Wij ondersteunen drie doelen:
Het 1e doel zijn Arend en Jolinda van Dorp werkzaam in Myanmar. Het 2e doel is Yong life, Peter-Jan de Boer en Rob van Mourik, werkzaam in Europa en Nederland. Het 3e doel zijn Ellen en Remco Griffioen werkzaam bij Jeugd met een Opdracht in Nederland en Afghanistan.
2e collecte is bestemd voor Beheer en Onderhoud.
3e of uitgangscollecte is bestemd voor het P.K.N. Jeugdwerk JOP. Sirkelslag is een online spel van JOP, Jong Protestant. Kinderclubs en jeugdgroepen spelen op eigen locatie een interactief spel. Ze voeren als groep uitdagende opdrachten uit en strijden tegen andere groepen in heel Nederland om de hoogste score. Sirkelslag is een ideale manier om ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen waarin altijd een bijbels verhaal centraal staat. Uw bijdrage helpt JOP om nieuwe werkvormen te blijven ontwikkelen voor de jeugd binnen én buiten de kerk.

Stiltediensten 2020
Na de kerstdiensten en de jaarwisseling starten nu de stiltediensten weer. Op 16 februari en 15 maart komen we weer bij elkaar in de Dorpskerk, vanaf 19.30 - ongeveer 20.00 uur. In deze dienst wordt gezongen en gebeden, er wordt een gedeelte uit de bijbel gelezen en daarna volgt een overdenking. Maar we zijn vooral ook bij elkaar om in stilte Gods liefdevolle aanwezigheid te ervaren. Als u er behoefte aan hebt, kan er ook een lichtje worden aangestoken aan de Paaskaars, want we mogen weten dat het licht van Pasen het donker overwint.... Noteer de data alvast in uw agenda en weet u van harte welkom!!

Consulent
Wijkgemeente de Brug is op dit moment vacant. Ds. Annet Ravensberg van Protestantse Gemeente Twee-stromenland (Geervliet, Heenvliet, Zwartewaal/Abbenbroek) is vanaf heden onze consulent.
Tel. 0181-851096. E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Meeleven
Soms is het fijn om even te praten.
Soms is het fijn om even met iemand te praten, omdat er zorgen zijn of verdriet, maar ook om andere rede-nen. De mensen vanuit het pastoraat willen graag een luisterend oor bieden!
Voor contact kunt u bellen of mailen naar: Carin van Vuurde, ouderling pastoraat, 0181-881072/ Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of naar Marjo de Ligt, ouderling pastoraat, 010-4743165/ Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Van de pastoraalwerker

Kassa bij
Humor is in Christen. Er is vaak een prettig lichtje in hem of haar. Dat is van veel waarde in moeilijke omstandigheden. Toen hij behoorlijk zwak in bed lag, glimlachte hij en zei: “Het infuus is ook niet meer wat het geweest is”…toen bleek dat het haperde. Prachtig vond ik dat.
Tijdens de cursus luisterend bidden, die tot onze vreugde, met zovelen van start is gegaan, gaf ik een getuigenis. Het betrof een medewerker van Lidl, die ik het hele vorige jaar al menigmaal had aangesproken over het evangelie. Hij weet trouwens ook precies wat hij vragen moet inzake mijn bediening, maar moet er zelf niet veel van hebben. Ik stond bij de kassa en we spraken over de branden in Australië. “Nou, zo zei hij, die dat gedaan heeft moet ook maar in het vuur geworpen worden”! “Zo, zei ik, dat is heftig”! “Jij bent van oog om oog en tand om tand”? “Inderdaad”, zei hij. Weet je wat Jezus in een ander verband daarover zegt: ”Als iemand je op je wang slaat, keer hem dan je andere toe”. “Met andere woorden neem geen wraak”! “Ben ik niet met hem eens”, zo zei hij vol overgave.
Toen ik het getuigenis van Jezus vertelde op de bovengenoemde gebedscursus en daarbij zei, dat inmid-dels iedereen wel op z’n hoede kon zijn in de Lidl, met oog op mijn bediening, zei een alerte cursist: “Ja, als Jan in de buurt van de kassa komt is het onmiddellijk: ‘Kassa bij’…??!! Klasse zo’n opmerking, iedereen natuurlijk in een lachbui! Humor van de bovenste plank.
Getuigen is prachtig en soms heftig, maar altijd wel met wijsheid bij hen die buiten zijn. Niks geen getrap tegen dichte deuren, omdat je zo nodig je evangelisch ei moet leggen. Niet doen! Soms kun je gewoon niet meer over je geloof praten met bijvoorbeeld je kinderen. Praat dan met God over je kinderen, veel beter. De ruzie sfeer houden we zo buiten de deur. Dat geldt overigens ook in de relatie met je ongelovige partner…
Het zal toch niet waar zijn, dat wanneer jij thuiskomt men zegt: ‘Kasse bij’, omdat ze je totaal niet meer zien zitten vanwege je drammerige opstelling richting de onbekeerde zielen?

In memoriam dhr. A. Nouwt
29-3-1935    -    8-1-2020
Toch nog plotseling is er voor dhr A Nouwt uit de Herman Heijermansstraat een einde gekomen aan zijn leven. Hij werd 84 jaar. Dhr Nouwt en zijn vrouw waren bekenden in de Michaelkerk en zijn later verhuisd naar de Dorpskerk. Samen met Joke kwamen ze daar trouw, totdat het met Aat een stuk minder ging, hij zelfs blind werd.
Aat heeft een humoristische inslag en was muzikaal en zorgzaam. Hij was lid van het Marine korps. Hij hield veel van zijn kinderen en kleinkinderen, waar hij heel verguld mee was en zeker met z’n achterkleinkind. Leed is hen niet gespaard gebleven. Hij moest samen met Joke hun kleindochter Doris op vijfjarige leeftijd loslaten. Dat was een moeilijke periode voor hen.
We hadden een dienst van woord en gebed in de Dorpskerk. Het thema was: ‘De liefde is vriendelijk’, een woord uit 1 Korinthe 13. Want het moest over “liefde” gaan en Aat was een vriendelijk mensenkind. Hij geloofde dat het goed was om los te kunnen laten, nu het allemaal ook niet zo fijn meer was met oog op z’n blindheid, ook al zag hij nog wel uit naar zijn 60-jarige bruiloft met Joke.
In Vlaardingen werd dhr. A. Nouwt begraven op de begraafplaats Emaus. We wensen de familie Gods liefde toe in het te verwerken verlies. Troostrijk is het dat Aat, die in Christus geloofde, nu bij zijn kleinkind Doris mag zijn…daar geloof ik in.

Meeleven
Dhr. Jaap Troost is afgelopen vrijdag 10 Januari van de, “Grootenhoek”, in Hellevoetsluis overgebracht naar verzorgingshuis “de Es””, Hürthstraat 1, 3203 LH Spijkenisse, afdeling “Clematis”, kamer 122, omdat deze locatie in verband met de reistijden veel praktischer is! Zelf zegt de Dhr. Troost hierover; “Er is een God die hoort”! Hij en zijn vrouw Corma zijn er dan ook dankbaar voor!
Jan van Egmond

Aktie Kerkbalans 2020 van start gegaan
Verschillende vrijwilligers zijn deze weken op pad gegaan om de enveloppen van de Aktie Kerkbalans af te geven bij onze gemeenteleden. Over enkele dagen gaan ze weer bij u langs om het toezeggingsformulier op te halen. Leg s.v.p. de envelop met dit formulier waarop de toezegging is vermeld, klaar. Daarmee helpt u de kerkbalans lopers. Op dit formulier heeft u aangegeven welk bedrag u voor dit jaar aan onze gemeente wilt geven en in hoeveel termijnen u deze bijdrage wenst te betalen. Vergeet u vooral niet het hokje van de betaalwijze aan te kruisen. Als u kiest voor zelf betalen op rekening vergeet dan s.v.p. niet uw bank op-nieuw opdracht te geven.
Heeft u de kerkbalans envelop per post ontvangen dan kunt u het ingevulde toezeggingsformulier in de bijgesloten envelop per post retourneren of in de kerk afgeven aan één van de kerkrentmeesters.
Gemeenteleden waarvan het e-mailadres bekend is, hebben de informatie over de Aktie Kerkbalans van het kerkelijk bureau via hun e-mail ontvangen. Heeft u deze mail niet in uw postvak-in ontvangen raadpleeg dan uw spam. U kunt het toezeggingsformulier digitaal invullen en aan het kerkelijk bureau toezenden. Voor gemeenteleden die geen formulier per envelop of e-mail hebben ontvangen, ligt er een exemplaar bij de uit-gang van de kerk.

Op 27 en 28 januari BHV-cursussen
Op 27 januari in de Michaëlkerk en op 28 januari in de Dorpskerk, om half acht, vinden voor het eerst sinds lange tijd weer BHV-cursussen voor vrijwilligers, kosters en ouderlingen plaats.
(Bedrijfs-Hulpverlenings cursussen [BHV] of wel Kerk-Hulpverlenings cursussen [KHV]).

Naar de wet: Bedrijfs- of Kerkhulpverlening betekent dat leden van de kerk zelf georganiseerde en adequate hulp bieden in de kerk bij een noodsituatie. Deze leden van de kerk zijn de BHV’ers of KHV’ers (Kerkhulpverleners) en zij komen in actie wanneer de veiligheid en/of gezondheid van leden van de kerk en eventuele bezoekers gevaar loopt. Hun taak is om letsel en schade te voorkomen of zo veel mogelijk te beperken.
Er wordt nagedacht over de basiskennis, de BHV en de levensreddende handelingen (Beademing, hartmas-sage en het gebruik van de AED, de Heimrichmanoeuvre, de stabiele zijligging en de Rautekgreep, de rol-stoel, de brancard en de ontruimingsstoel (EVAC chair).
Verder is er een film over een ontruiming en wordt het organisatieschema van de Michaëlkerk en /of de Dorpskerk doorgenomen. We bespreken met elkaar hoe de hulpdiensten gewaarschuwd moeten worden en het gebruik van brandblusmiddelen.
Voor uw en jullie veiligheid is het van belang dat ieder die zich heeft opgegeven, de kosters en de kerken-raad (ouderlingen) aanwezig zijn.
Klaas van Zanten en Bert van Zellem

Open Dorpskerk
We zijn open elke dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Dat betekent dat u en mensen uit Spijkenisse en omgeving welkom zijn voor een bak koffie of thee, met een luisterend oor of een bemoediging.
U bent van harte welkom. Tot ziens op dinsdag ochtend. Denkt u, daar wil ik ook graag aan mee werken, geen nood mail even. Opgave via mijn mailadres. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Bij voorbaat dank.
Jaap van Doodewaard

Gebedstijden
In de gebedsbijeenkomsten op dinsdagochtend wordt voorbede gedaan voor elkaar, voor de gemeente en voor specifieke noden om ons heen. Bijvoorbeeld ook voor de stad waarin wij wonen, de situatie in de wereld. De aanvangstijden zijn: iedere dinsdagochtend om 09.00 uur in de Dorpskerk. Ook wordt er op zondagmorgen om 10.00 uur in de Michaëlkerk gebeden voor beide kerkdiensten.
U bent van harte welkom.

Zondagse bloemengroet
Heeft u een suggestie waar de zondagse bloemen naar toe kunnen, dan kunt u contact opnemen met:
Voor de Dorpskerk: mevr. Gerrie Boelaars, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., telefoon 0181-620 765
Voor de Michaëlkerk: mevr. Carin van Vuurde, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., telefoon 0181-881 072

Oud papier container
Iedere zaterdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur kunt u uw oud papier inleveren bij de container naast de Michaelkerk. De opbrengst komt ten goede aan onze gemeente.
Komt u ook uw oud papier brengen?

Giften
Ontvangen via Jenny van Zanten € 50,00 van mevr. v.d. G voor de diaconie van “De Brug” ten bate van de kerststukjes.
Via Jan van Egmond voor de kliederkerk is er een gift van € 190,00 overgemaakt, door iemand die anoniem willen blijven. We danken de gevers dat ze op deze manier ook dit project steun willen geven tot uitbreiding van het Koninkrijk van God.
Giften naar: Wijkkas PKN op het nummer: NL10 INGB 0005 3181 56.
Alle gevers hartelijk dank, God heeft immers de blijmoedige gever lief.

Collectebonnen
Er zijn collectebonnen voor de collecte. Die kunnen maandagmorgen gehaald worden op het kerkelijk bureau (Eikenlaan 2 van 10.00 uur tot 12.00 uur). U kunt ook het bedrag overmaken t.n.v. ‘tel commissie PGS’. (Zie achterzijde Kerkblad). Als u uw naam en (bezorg-)adres erbij zet, worden ze thuisbezorgd voor € 2,- bezorgkosten.

Kopij volgend kerkblad
Jaargang 33 – nummer 16
Verschijningsdatum: Vrijdag 7 februari 2020
Daarin vallen de zondagen 9 en 16 februari 2020
Uiterste inleverdatum: Donderdag 30 januari 2020 (tot 12.00 uur)
Via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij wensen u allen Gods zegen en nabijheid toe!

Gerry de Boer
Jan van Egmond
Rob van Mourik

Agenda De Brug

Agenda icon2

logo alpha transparante achtergrond


Kliederkerk

op_zoek_naar_god

kerkradio button rood 1

video button rood 1

Thuisfront van Dorp

mekong spotlight

Copyright © 2020 De Brug Spijkenisse. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.