Kopij kerkblad Samen

Kopij voor kerkblad ‘Samen’ van Wijkgemeente ‘De Brug’ nr 17

De diensten
Aanstaande zondag, 25 Februari, gaat ds. A. Verwijs, in de beide morgendiensten voor. In de Dorpskerk zingt Connected mee in de dienst.

De collecten zijn bestemd voor :
- De eerste rondgang, de Diaconie.
- De tweede rondgang, Beheer en onderhoud
- De uitgangscollecte, voor het 40 dagen project van de gezamenlijke Diaconieën

Het 40 dagen project,thema “kinderen/jongeren”. De gem. De Brug. Heeft als doel daarin gekozen voor het werk van de Rudolphstichting. Het is een voorbeeld van diaconaal werk voor kinderen in moeilijkheden. Door opvang en begeleiding in gezinshuizen geeft de Rudolphstichting veel kinderen een hoopvolle toekomst. ‘als kinderen buiten de samenleving dreigen te vallen, moeten we een samenleving creëren waarin ze welkom zijn. Deze uitspraak komt van ds.R.J.W. Rudolph (1861–1914) de grondlegger van jeugddorp De Glind. Kerk in Actie steunt de Rudolphstichting, die er voor zorgt dat deze kinderen toch veilig kunnen opgroeien. Juist zij hebben het hard nodig “gezien” te zijn. Doet u mee ?
http://www.jeugddorpdeglind.nl/is-jeugddorp-glind/

Woensdag 28 Februari,
Avonddienst, Vesper
Locatie: Dorpskerk
Aanvang: 19:30 uur.

Volgende week zondag,4 Maart gaat ds. Pieter Both, in de beide morgendiensten voor. We lezen uit Kolossenzen 1 en overdenken de naam eerstgeborene van de schepping. We vieren in beide diensten het avondmaal met elkaar.

De collecten zijn bestemd voor:
- De eerste rondgang, Zending De Brug.
- De tweede rondgang, beheer en onderhoud
- De uitgangscollecte, K.I.A. Binnenlands Diaconaat.

Woensdag 7 Maart,
Avonddienst, Vesper
Locatie: Dorpskerk
Aanvang: 19:30 uur.

Meeleven met elkaar

  • Mevr Eberwijn moest door een vervelende beweging een zeer pijnlijke arm. Daarom verblijft ze voorlopig in Zwijndrecht: Swinhove - Plantagewegweg 3, 3333 GZ te Zwijndrecht.
  • Alma Verhoef heeft wat onderzoeken ondergaan. Daarbij is een vorm van borstkanker geconstateerd. Zegene God de behandeling.
  • Bo Meijer moet allerlei vervelende onderzoeken ondergaan. Zeker als je nog maar 4 jaar bent. Er zijn zorgen over zijn gezondheid. Hij heeft veel pijn.
  • Heleen Vink kampt nog steeds met de gevolgen van haar heupoperatie. Haar geduld raakt langzaam op.
  • Adrie in't Veld wordt geopereerd en moet enkele dagen in het ziekenhuis verblijven. We wensen hem spoedig herstel.
  • Anneke de Graaf wordt geopereerd. We wensen haar spoedig herstel.

Van de kerkelijk werker

Jeugdwerk
De komende maanden zijn er een aantal leuke evenementen voor de jeugd van onze gemeente. De eerste is op 26 mei, dan is het weer tijd voor de jaarlijkse EO-jongerendag. We zijn op dit moment weer bezig om een bus te organiseren voor zowel onze jongeren als andere jongeren uit de regio. In het voorjaar willen we ook weer een Nacht Zonder Dak organiseren. De datum hiervoor is nog niet bekend, maar deze zal spoedig worden geprikt. Zoals het er nu naar uitziet plannen we de Nacht Zonder Dak in juni, voor de mogelijke toetsweken.

After Alpha 18-28
Vorig jaar is er een Alpha Cursus gestart voor jongeren in de leeftijd 18 tot 28 jaar. Deze cursus hebben we samen met de Schuilplaats uit Hoogvliet georganiseerd. Na afloop van de cursus is besloten om de groep door te laten gaan, dit als een soort huiskring. Deze groep is inmiddels uitgegroeid tot een groep van meer dan 15 personen die om de week op woensdag samen komen. Om 19:00 eten we met elkaar en daarna behandelen we gezamenlijk een relevant thema. Vragen of aanmeldingen bij Pieter of Rob.

Rob van Mourik

Van de dominee

Bijbelcursus kleine profeten
Binnenkort gaat weer een bijbelcursus van start. Deze keer over kleine profeten: Sefanja, Maleachi, Haggai en Habakuk. De avonden zijn op dinsdag 6 en 20 maart 2018 en 3 en 17 april 2018. Inloop vanaf 19.45 en 20.00 start van de avond in de Michaëlkerk. Jaap Visser leidt deze avonden. De kosten zijn ongeveer 10€ voor een boekje met achtergrond informatie. Opgave is noodzakelijk bij Jaap Visser, via email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Belijdenis en doop
Wil je belijdenis doen of gedoopt worden? In de loop van dit jaar komt er natuurlijk weer een gelegenheid daarvoor. Meld je bij Pieter Both, ook als je er gewoon eens over wilt doorpraten. Doe dat voor 16 februari. Op 20 februari is de eerste bijeenkomst gepland.

Leerdienst
Op 11 maart spreekt Rob van Mourik. Dat zal gaan over de lessen van de kliederkerk voor het geheel van de gemeente.

Vespers
21 februari beginnen de vespers weer. 19.30 in de Dorpskerk. Welkom

Vernieuwingsavond
Op 17 maart is er weer een vernieuwingsavond. Gelovigen zijn priesters volgens 1 Petrus. Wat betekent dat voor ons leven als gelovige? Het geeft ons een opdracht naar de mensen om ons heen. Het is een verbindingsschakel tussen God en mensen. Maar wat betekent dat concreet? Hoe gedraag je je priesterlijk? Ben je dan een heilig boontje? ds. Jelle de Kok zal dan spreken. Hij is als toeruster verbonden aan het evangelisch werkverband. Deze avond gaat dieper in op het huiskringmateriaal. Ook goed om als huiskring gezamenlijk te komen. Natuurlijk is er ook gelegenheid voor persoonlijke voorbede op deze avond. We starten om 20.00 uur in de Michaelkerk (Anjerplein 1) in Spijkenisse. Welkom.

Meer informatie is te krijgen bij: Arie Korengevel, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Pieter Both Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Indeling pastoraat

Het is goed om nog eens de indeling van het pastoraat tussen Annabell en Pieter te vermelden. Pieter bezoekt de adressen waarvan de straatnaam begint met een A t/m G. Annabell krijgt de straatnamen H t/m Z (bij persoonsnamen kijken we naar de achternaam) (Ouderen zijn de mensen boven de 75).
Voor de rest van het pastoraat, de mensen onder de 75 jaar, gaan we dezelfde indeling hanteren: adressen met At/m G worden door Pieter bezocht. De straten H t/m Z vallen onder Annabell. (dit is dus een verandering, want hiervoor vielen alle gezinnen met thuiswonende kinderen onder Pieter).
Zoals bekend is dit slechts de indeling van het pastoraat door de pastoraal werker en predikant. De kern van het pastorale omzien naar elkaar wordt gedaan in de huiskringen en door de pastorale teams.

Musical
PKNmusicals, de musicalgroep ontstaan in de Dorsvloer, staat dit jaar weer in het theater de Stoep met de musical ‘Op zoek naar Judas’. In deze musical gaan we op zoek naar wie Judas nu werkelijk was. We proberen ons een beeld te vormen van hoe zijn jeugd verlopen zou zijn, hoe hij groot geworden is en wat er op zijn pad is gekomen.
Een verhaal wat gaat over trouw, twijfel en verbondenheid. Over leugens....afkeer en verraad. Meeslepend en eigentijds.
We willen u allen van harte uitnodigen om op 8, 9 en 10 maart te komen kijken naar de voorstelling ‘Op zoek naar Judas’. Kaarten zijn te koop via de website www.pknmusicals.nl

Biddag
14 maart is het biddag. Er is een dienst om 19.30 in de Michaelkerk. Rob van Mourik leidt deze dienst.

Kinderdienst
25 maart is er een kinderdienst in de Michaelkerk. Coen Nuijten spreekt. Vorig jaar was hij er ook een keer. Het belooft weer een mooie dienst te worden.

Pieter Both

Van de kerkenraad
Kort verslag wijkkerkenraad van 23 januari en kernkerkenraad van 6 februari 
Op de wijkkerkenraad van 23 januari was het belangrijkste onderwerp "opdragen/doop kinderen van ouders van gelijk geslacht" dat als agendapunt van de gemeenteavond van 15 januari afgehaald is. Daarmee is de vraag echter niet weg. De kerkenraad realiseert zich nu dat praten over de doop zonder te spreken over de relatie van de partners een te gekunstelde scheiding is. De kerkenraad realiseert zich ook dat voor zo'n onderwerp meer tijd genomen moet worden en dat er meer raadpleging nodig is om tot een besluit te kunnen komen. De wijkkerkenraad heeft daarom het besluit herroepen. We hebben in kleine groepen elkaar bevraagd hoe we hierin staan. De kernkerkenraad zal met een voorstel komen voor het te volgen traject. Om ons inhoudelijk te verdiepen zou gelezen kunnen worden "Verscheurd" door Justin Lee, wat een inzicht gevend verslag is van iemand van binnenuit. De kernkerkenraad heeft op 6 februari over vervolgstappen gesproken en stelt voor om biddend een wijze weg te zoeken. En de eerstvolgende wijkkerkenraad van 19 maart een aantal relevante teksten biddend en luisterend naar de Geest door te nemen. De gemeente wordt gevraagd om mee te bidden.

Andere punten van de kernkerkenraad van 6 februari zijn de vacatures en mogelijke kandidaten voor die vacatures. We gaan nadenken over nut en noodzaak voor een vertrouwenspersoon in het verlengde van de hele #metoo discussie. Annabell heeft hiervoor een opzet gemaakt. De clusters worden een voor een doorgenomen. De kerkenraad is zeer verheugd over de vele activiteiten en al die vrijwilligers die ze draaien en het grote aantal mensen dat eraan deel neemt. De toerustingsconferentie is 19 april. De kerkenraad inventariseert welke workshops specifiek voor kerkenraadsleden nodig zijn.

Giften
Ontvangen via Anneke Cats, van mevr. den H. € 10 t.b.v. de Wijkkas De Brug.

Dankbetuigingen /Oproep
Ministrycursus gemeente De Brug Spijkenisse 
Het gebed is de motor van ons geloof. Het ministrygebed of het voorbedegebed na de kerkdienst is een belangrijk onderdeel van onze gemeente. Daarom bieden we de ministrycursus aan, voor iedereen die wil groeien in voorbede voor een ander.
Data: dinsdagavonden 6, 13 en 20 maart, 3 en 17 april 2018
Inloop: 19:30u. 
Begintijd: 19:45u.
Eindtijd: 22:00u.
Locatie: Michaëlkerk Anjerplein 1, 3202GE Spijkenisse

Kosten: 10 euro (incl. koffie en materiaal)
De cursus is toegankelijk voor iedereen die Jezus wil volgen en van Hem wil leren. In deze cursus willen wij leren voor mensen te bidden in de kracht en met de gaven van de Heilige Geest.

Onderwerpen lesavonden:
1 Een bijbelse basis, en de praktijk van ministry
2 Bidden om vervulling van de Heilige Geest, en bidden om genezing.
3 Luisteren naar God.
4 Ontvangen en geven van vergeving.
5 Reageren op kwade machten, en de leiding van God in ons leven.
Tijdens de avonden zullen we niet alleen de theorie behandelen, maar zullen we ook veel met elkaar ‘oefenen’. Het gaat tenslotte om de praktijk.

Informatie en aanmelding (graag vóór 15 februari) :
Jacco van der Gaag, tel,06-54903323 e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Omkeercollecte tijdens 40dagen tijd
Voor jeugddorp De Glind willen we 6 weken met elkaar in actie komen.
Vanaf zondag 18 Februari worden er enveloppen met 2 euro uitgedeeld aan jullie/u in beide kerken om hiermee acties te doen om zoveel mogelijk geld in te zamelen (vergelijking van de talenten).
Denk bijvoorbeeld aan cakejes verkopen, opbrengsten van marktplaats verkopen of emballage bonnen etc. etc. Wij zijn benieuwd naar jullie vindingrijke ideeën!
In de kerk zal binnenkort een bus zijn om de gevulde enveloppen in te doen. We hopen op een mooi totaalbedrag met Pasen!
De diaconie

Zondagse bloemengroet 
Heeft u een suggestie waar de zondagse bloemen naar toe kunnen, dan kunt u contact opnemen met:
Voor de Dorpskerk: mevr. Gerrie Boelaars: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 0181 620765
Voor de Michaëlkerk: mevr. Joke Jeursen-Dek: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  0181 631912

Oud papier container
Iedere zaterdag tussen 10 u. en 12 u. kunt u uw oud papier inleveren bij de container naast de Michaëlkerk. De opbrengst komt ten goede aan onze gemeente.
Komt u ook uw oud papier brengen?

Gebedstijden
In de gebedsbijeenkomsten op dinsdagochtend wordt voorbede gedaan voor elkaar, voor de gemeente en voor specifieke noden om ons heen. Bijvoorbeeld ook voor de stad waarin wij wonen, de situatie in de wereld. De aanvangstijden zijn: iedere dinsdagochtend om 9.00 uur in de Dorpskerk. Ook wordt er op zondagmorgen om 10.00uur in de Michaëlkerk gebeden voor beide kerkdiensten. U bent van harte welkom.

Open kerk
Op dinsdag morgen is de Dorpskerk altijd open van 10:00 tot 12:00 uur.
U kunt altijd binnen lopen. De pastoraalwerker, kerkelijk werker of predikant is aanwezig voor een gesprek.

Giften
t.b.v. de wijkkas zijn welkom op de bankrekening van de wijkkas van de Brug IBAN NL 10 INGB 0005 3181 56.
Bij voorbaat dank

Collectebonnen
Er zijn collectebonnen voor de collecte. Die kunnen maandagmorgen gehaald worden op het kerkelijk bureau (Eikenlaan 2 van 10.00 tot 12.00 uur). U kunt ook het bedrag overmaken op rekening nr. Nl25FVLB0699542227 t.n.v. tel commissie PGS. Als u uw naam en bezorgadres erbij zet, worden ze thuis bezorgd, € 2,- bezorgkosten, Vermeld ook dat ze bezorgd moeten worden.

Kopij volgend kerkblad
De kopij voor het wijkbericht van 'De Brug' in het volgende kerkblad, dat verschijnt op vrijdag 09-03-2018, kan uiterlijk woensdag 28-02-2018 worden ingeleverd. via de e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Wij wensen u allen Gods zegen en nabijheid toe!

Dominee Pieter Both
Annabel de Jong
Gerry de Boer
Rob van Mourik

 

Agenda De Brug

Agenda icon2

logo alpha transparante achtergrond


Kliederkerk

op_zoek_naar_god

kerkradio button rood 1

video button rood 1

Thuisfront van Dorp

mekong spotlight

Copyright © 2018 De Brug Spijkenisse. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.