Kopij kerkblad Samen

Kopij voor kerkblad ‘Samen’ van Wijkgemeente ‘De Brug’ nr 24

De diensten
Aanstaande zondag,17 Juni gaat Ds. Pieter Both in de beide morgendiensten voor. We lezen uit 1 Korintiërs 1 over de dwaasheid van het evangelie. In deze dienst vieren we dat de kliederkerk een pioniersplek is geworden. Zie verderop voor meer info.

De collecten zijn bestemd voor :
- De eerste rondgang, Mercy Ships.
- De tweede rondgang, Beheer en onderhoud
- De uitgangscollecte, KIA Binnenlands Diaconaat

In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip. Voor deze mensen is een inloophuis een ontmoetingsplek waar een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd de dag kan breken. Waar even op adem gekomen kan worden. Kerk in Actie steunt diverse inloophuizen in het hele land, waar ook vele vrijwilligers vanuit de plaatselijke protestantse gemeenten actief zijn. Naast het werk van de inloophuizen, steunt Kerk in Actie het netwerk DAK (Door Aandacht Kracht). Zij hebben een netwerk van 150 beroepskrachten en 5.000 vrijwilligers in inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat die klaarstaan voor 7.500 mensen die even op adem willen komen. Met de opbrengst van deze collecte ondersteunt Kerk in Actie diaconale projecten in Nederland, zoals inloophuizen, een plek waar mensen gezien en gehoord worden.

Volgende week zondag, 24Juni, gaat Ds. Peter Bakker in de beide morgendiensten voor.

De collecten zijn bestemd voor:
- De eerste rondgang, Diaconie
- De tweede rondgang, beheer en onderhoud
- De uitgangscollecte, Plaatselijk ouderenwerk

Meeleven met elkaar
Joke Jeursen verblijft ter revalidatie in de vierambachten (kamer 106). Ze dankt iedereen voor de kaarten.
Annabell de Jong werd aangereden door een vrachtwagen. Het had veel erger kunnen aflopen. Ze is gespaard, maar moet wel herstellen.
John Neecke gaat achteruit. Geve God rust en troost.

Pastor Bas Oosterbroek
Het gaat goed met Bas Oosterbroek. Hij heeft, zo mailde hij, een jasje uitgedaan na zijn maagverkleiningsoperatie. Hij kan weer goed de preekstoel op in de Dorpskerk, vertelde hij. Vooral wil hij bedanken voor het vele meeleven. Dat gaf hem kracht en troost.

Huwelijksjubilea in de wijkgemeente De Brug
65 jaar op 17 juni 2018: Dhr. en mevr. R. Gebuis - M.E.G. Spruijtenburg

Van de pastoraal werker 

Ouderenpastoraat.
Ik zit op de fiets en ben onderweg naar een oudere dame die op het moment lichamelijk erg achter uit gaat en erg eenzaam is. Deze dame komt al een langere tijd niet meer in de kerk. Ik zie er tegen op om op bezoek te gaan. Wat staat mij te wachten en wat moet ik vertellen? Ik ben namelijk niet zo’n prater. Ik sta voor de deur en bel aan. Het duurt even voordat er open wordt gedaan. Er verschijnt een dame aan de deur die zichtbaar blij is dat ik langs kom. Eenmaal binnen wordt er een kopje koffie voor mij gezet en krijg ik er wat lekkers bij. Deze dame heeft veel verhalen te vertellen welke gaan over haar leven, haar gezondheid, haar familie en geloof. Ik ben bang dat ik geen antwoorden weet te geven op de vragen die worden gesteld. Echter merk ik dat God onze Herder is en mij de juiste woorden geeft om antwoord te kunnen geven op de vragen die de dame stelt. Ik merk ook dat ik op sommige vragen geen antwoord weet maar dat geeft niet. Mijn aanwezigheid wordt op prijs gesteld. Ik ben dan een luisterend oor. Ik vraag of ik een stukje uit de bijbel mag lezen. De dame vertelt dat het lang geleden is dat ze uit de bijbel heeft gelezen maar dit wel erg fijn zou vinden. Ik kies een stukje uit de bijbel wat God mij op dat moment ingeeft. De dame vertelt na het lezen uit de bijbel dat dit gedeelte erg bij haar leven van nu past en er kracht door heeft gekregen. Daarna bid ik voor haar en voor haar familie. Dit ontroert haar zichtbaar en bedankt mij ervoor. Hierna praten we nog even wat en stap ik weer op de fiets. Ik had niet gedacht dat dit zo’n bijzonder bezoek zou worden. Ik besef al fietsend naar huis dat ik dit niet alleen heb gedaan maar dat God tijdens dit bezoek bij mij was om mij de woorden te geven.
In onze gemeente is zorgdragen voor elkaar belangrijk. Voor oudere mensen speelt persoonlijk contact door middel van een huisbezoek een bijzonder belangrijke rol. Echter zijn er op dit moment maar enkele ouderenbezoekers waardoor het bezoeken van de ouderen in de gemeente steeds moeilijker wordt. Daarom zijn wij als gemeente op zoek naar pastoraal ouderenbezoekers om enkele oudere gemeenteleden met regelmaat te bezoeken. Afhankelijk van hoe veel mensen u bezoekt en hoe regelmatig u deze bezoekt kunt u rekenen op 1 uur per week van uw tijd.
Spreekt u dit aan? Neemt u dan contact op met Jenny van Zanten, ouderenouderling, telnr: 0181-617706, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ) of met Annabell de Jong, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Annabell de Jong

Van de kerkelijk werker

Nacht Zonder Dak
Ook dit jaar organiseren we weer een Nacht Zonder Dak. Nacht Zonder Dak is een actie van Tear waarbij een jeugdgroep één nacht doorbrengt in een zelfgemaakt krotje van plastic en kartonnen dozen. Een uniek evenement waarbij bewustwording, samen plezier maken en iets doen voor anderen hand in hand gaan. Dit jaar leggen we meer de nadruk op het gesponsord worden voor Nacht Zonder Dak. Zorg er dan ook voor dat je flink wat geld kunt ophalen. Streep deze nacht af in je agenda en zorg dat je erbij bent! De nacht zal worden gehouden rond de Michaëlkerk, op 22 en 23 juni. Geef je nu op via nachtzonderdak.nl/spijkenisse .Dit jaar hebben we een mooie prijs voor degene die de hoogste opbrengst heeft en een prijs voor het mooiste krotje.

Kliederkerk
17 juni vieren we in beide diensten de start van Kliederkerk als pioniersplek. Tijdens en na de dienst is er speciale aandacht voor Kliederkerk. Daarnaast is ook het team van Kliederkerk aanwezig om vragen te beantwoorden en ervaringen te delen van de afgelopen tijd. Na de dienst is er gelegenheid voor een hapje en een drankje om deze start gezamenlijk te vieren. Een belangrijk onderdeel van Kliederkerk is de gezamenlijke maaltijd. Tijdens deze maaltijd is er tijd om nader kennis te maken maar ook om verhalen, ervaringen en vragen uit te delen. Team Kliederkerk is druk op zoek naar mensen die voor ons willen koken. Wij zijn blij met elke hulp die we kunnen krijgen en de frequentie is in overleg. Dit kan maandelijks zijn, maar ook eens per kwartaal of per half jaar. Indien gewenst worden de kosten voor het koken vergoed. Team Kliederkerk is erg dankbaar voor de hulp die we hierbij mogen ontvangen. Meer informatie bij Team Kliederkerk: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of Rob van Mourik

Lessen uit de Kliederkerk
In april hebben we gevierd dat Kliederkerk twee jaar geleden is gestart. In deze twee jaar hebben we veel gezien, gehoord en meegemaakt. Soms ontzettend leuke en mooie momenten maar soms hebben we ook flink lastige momenten meegemaakt. Na deze twee jaar kunnen we wel zeggen dat we een aantal lessen hebben geleerd die we graag willen delen met de rest van de gemeente. Dit zijn niet allemaal succesverhalen, maar ook momenten waarop wij onze neus hebben gestoten. De komende edities van kerkblad Samen zullen tekens een les bevatten waar we in de gemeente of individueel mee aan de slag kunnen. Hier dan ook de vijfde les die wij graag willen delen.
De kerk is door de eeuwen heen voorzien van een rijke traditie, voorschriften, opbouw en liturgie. We zijn gewend geraakt aan een bepaalde manier van kerk zijn, die passend is binnen deze voorwaarden. En met kerk bedoel ik niet één bepaalde kerk of gemeente, meer het instituut kerk, de kerk in zijn geheel. Mensen die al jaren een kerk bezoeken zijn gewend geraakt aan de opbouw, invulling en woorden die in de dienst worden gebruikt en vaak ook daarnaast. Dit geeft vaak houvast en zekerheid in een wereld die soms erg snel lijkt te veranderen. Ik maak dan altijd de vergelijking met een boot. Zo’n prachtig groot containerschip welke we hier dichtbij in de havens vaak zien liggen. Als deze eenmaal vaart, dan is het lastig om directe koerswijzigingen aan te brengen. Een boot heeft de tijd nodig om te keren of om te manoeuvreren. Zo is het ook met de kerk. Gaandeweg zijn we mensen verloren, mensen die ‘van de boot zijn gevallen’. Deze mensen zijn moeilijk te bereiken voor de boot die langzaam verder vaart.

Pionieren is een vorm van kerk zijn die toegespitst is op een bepaalde doelgroep. En op die manier zijn ze makkelijker in staat om te sturen, te manoeuvreren en mensen aan te spreken. Een pioniersplek moeten we dan zien als een kleiner bootje, eentje die speciaal in het water is gelaten om mensen te bereiken die niet meer aan boord zitten van de grote boot. Mensen die zich niet meer kunnen vinden in kerkelijke tradities, liturgieën of kerkelijke taal.
Soms is het nodig dat er mensen, net zoals Petrus, uit de boot stappen om in een kleinere boot te stappen. Om juist een stap te maken naar mensen die we niet meer bereiken in de reguliere kerk. Daarom is Kliederkerk Spijkenisse een pioniersplek, opgericht om kinderen en de mensen om hen heen te bereiken met het verhaal van Jezus.

Rob van Mourik

Van de dominee

Opdragen en kinderdoop
Op 8 juli is er gelegenheid voor opdragen of kinderdoop. Informatie en aanmelden bij Pieter Both.

Slotdienst
Op 1 juli is de slotdienst. In deze dienst nemen de kinderen van groep 8 afscheid van de Kindernevendienst. U kunt kinderen uit groep 8 opgeven bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Dit is een gezamenlijke dienst om 10.00 uur in de Dorpskerk. Het thema van de dienst is Gaan! Het is een dienst voor jong en oud.

Belijdenis en doop
Zoals bekend ga ik aan het werk in Harderwijk (het afscheid staat gepland voor 26 augustus). Misschien zijn er mensen die nog graag belijdenis willen doen of gedoopt willen worden. Neem dan contact op!
Pieter Both

Giften
Ontvangen via, Anneke Cats, van mevr. V. €10,- t.b.v. wijkkas De Brug
van dhr. van G. €20,- t.b.v. wijkkas De Brug
van mevr. van S. €20,- t.b.v. Wijkkas de Brug
Via Pieter Both €50,- en €15,- t.b.v. Wijkkas de Brug
Ontvangen via Jenny van Zanten €10,- van fam.K voor de wijkkas van gemeente “De Brug’.

Uitnodiging gemeente avond 4 juli 2018
Hierbij wil de kerkenraad u uitnodigen voor een gemeente avond op 4 juli as. De agenda is als volgt:

1. Stappenplan beroepingswerk. Hoe gaat de procedure? Verder vragen we u mee te denken over de invulling van een nieuwe predikant (profielschets)en namen in te brengen van kandidaten voor de beroepingscommissie.
2. Scheppingsorde, n.a.v. de vorige gemeenteavond waar dit niet aan de orde is gekomen willen we aan de hand van teksten weer met elkaar in gesprek gaan omtrent de vraag over het dopen /opdragen van kinderen uit homo/lesbische relaties.

We willen deze gemeenteavond van harte bij u aanbevelen.

Kerkdiensten in de zomer vakantie.
De wijkkerkenraad heeft het voorstel gedaan om een van de beide kerken gedurende de zomervakantie te sluiten. Dit voorstel is bevestigd in de j.l. gehouden gemeente avond. De volgorde van opening/sluiting is:
De Michael Kerk is gesloten op 22 juli, 5 augustus en 19 augustus.
De Dorpkerk is gesloten op 29 juli en 12 augustus.
De gezamenlijke diensten in de dorpskerk op 22 juli, 5 augustus en 19 augustus starten om 10:00.
De openingstijden, op 29 juli en 12 augustus, in de Michaelkerk blijven om 11:00. Er is geen kindernevendienst en crèche in de zomerperiode.

Nieuws van Young Life
Op het moment dat u dit leest, hebben we de 4e Wyldlife clubavond achter de rug en staat de 5e voor de deur. Na 4 avonden hebben in totaal 26 jongeren minimaal één clubavond bezocht en we merken dat het programma aanslaat en steeds meer jongeren ons weten te vinden. Het overgrote deel van die jongeren is verbonden aan een van de kerken in Spijkenisse, maar afgaande op hun enthousiaste reacties hopen we dat zij hun vrienden die niet naar de kerk gaan mee zullen nemen naar de twee clubavonden die nog resteren tot aan de zomer en daar bij de start van het nieuwe seizoen mee doorgaan. Wyldlife richt zich op 11 t/m 15-jarigen en wordt nog gehouden op vrijdag 15 en 29 juni in de Michaëlkerk. Het programma begint om 19.30u.

De plannen voor het zomerkamp in Schotland hebben we in verband met een gebrek aan belangstelling in de ijskast gelegd, maar we zijn aan het kijken of we gedurende de zomer een aantal laagdrempelige activiteiten kunnen organiseren voor beide leeftijdsgroepen (11 t/m 15 jaar en 16+), zodat we toch met hen in contact kunnen blijven. Los daarvan geven wij tijdens het Surfkamp in Portugal acte de présence in de persoon van Rob (spreker) & Jenna (programma/animatie) en gaan er twee jongeren vanuit onze gemeente mee om te dienen in de Work Crew. Daarnaast denkt een aantal jongeren erover om zich aan te melden als Work Crew op het kamp in Schotland.

Dit najaar hopen we in Den Haag aan de slag te kunnen binnen de internationale gemeenschap. Inmiddels is in de VS een vacature uitgezet en er is een enthousiaste groep volwassenen die daar de kar wil trekken en het werk wil ondersteunen. Daarnaast zijn we in gesprek met een aantal dames in Barendrecht om daar iets op te starten. Het enthousiasme is ook daar groot. Na de zomer pakken we de gesprekken op.

Wilt u meer weten over Young Life, wie we zijn, wat we doen en hoe u ons kunt ondersteunen? Kijk dan op www.younglife.nl , stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of schiet een van ons even aan in de wandelgangen.

Namens Young Life
Peter-Jan den Boer

Zondagse bloemengroet 
Heeft u een suggestie waar de zondagse bloemen naar toe kunnen, dan kunt u contact opnemen met:
Voor de Dorpskerk: mevr. Gerrie Boelaars: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 0181 620765
Voor de Michaëlkerk: mevr. Joke Jeursen-Dek: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  0181 631912

Oud papier container
Iedere zaterdag tussen 10 u. en 12 u. kunt u uw oud papier inleveren bij de container naast de Michaëlkerk. De opbrengst komt ten goede aan onze gemeente.
Komt u ook uw oud papier brengen?

Gebedstijden
In de gebedsbijeenkomsten op dinsdagochtend wordt voorbede gedaan voor elkaar, voor de gemeente en voor specifieke noden om ons heen. Bijvoorbeeld ook voor de stad waarin wij wonen, de situatie in de wereld. De aanvangstijden zijn: iedere dinsdagochtend om 9.00 uur in de Dorpskerk. Ook wordt er op zondagmorgen om 10.00uur in de Michaëlkerk gebeden voor beide kerkdiensten. U bent van harte welkom.

Open kerk
Op dinsdag morgen is de Dorpskerk altijd open van 10:00 tot 12:00 uur. U kunt altijd binnen lopen. De pastoraalwerker, kerkelijk werker of predikant is aanwezig voor een gesprek.

Giften
t.b.v. de wijkkas zijn welkom op de bankrekening van de wijkkas van de Brug IBAN NL 10 INGB 0005 3181 56.
Bij voorbaat dank

Collectebonnen
Er zijn collectebonnen voor de collecte. Die kunnen maandagmorgen gehaald worden op het kerkelijk bureau (Eikenlaan 2 van 10.00 tot 12.00 uur). U kunt ook het bedrag overmaken op rekening nr. Nl25FVLB0699542227 t.n.v. tel commissie PGS. Als u uw naam en bezorgadres erbij zet, worden ze thuis bezorgd, € 2,- bezorgkosten, Vermeld ook dat ze bezorgd moeten worden.

Kopij volgend kerkblad
De kopij voor het wijkbericht van 'De Brug' in het volgende kerkblad, dat verschijnt op vrijdag 29-06-2018, kan uiterlijk woensdag 20-06-2018 worden ingeleverd. via de e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Wij wensen u allen Gods zegen en nabijheid toe!

Dominee Pieter Both
Annabel de Jong
Gerry de Boer
Rob van Mourik

Agenda De Brug

Agenda icon2

logo alpha transparante achtergrond


Kliederkerk

op_zoek_naar_god

kerkradio button rood 1

video button rood 1

Thuisfront van Dorp

mekong spotlight

Copyright © 2018 De Brug Spijkenisse. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.