Kopij kerkblad Samen

Kopij voor kerkblad ‘Samen’ van Wijkgemeente ‘De Brug’ nr 18

De Diensten
Zondag 8 maart 2020 gaat in de beide morgendiensten om 09.30 uur in de Dorpskerk en om 11.00 uur in de Michaelkerk Mevr. Dr. A. Sneller-Vrolijk voor.
DK: Kindernevendienst.
MK: Kindernevendienst, Crèche en Boer en Co.

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte is bestemd voor Gemeente opbouw de Brug.
2e collecte is bestemd voor Beheer en Onderhoud.
3e of uitgangscollecte is bestemd voor PKN Missionair Werk. De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken zoals destijds onze Kliederkerk eens startte en ook ondersteund werd.

Woensdag 11 maart 2020 gaat in de Michaelkerk voor om 19.30 uur: Rob van Mourik. Deze dienst zal in het teken staan van de Biddag voor gewas en arbeid.
De collecte is bestemd voor: de Voedselbank

Zondag 15 Maart 2020 gaat in de beide morgendiensten om 09.30 uur in de Dorpskerk en om 11.00 uur in de Michaelkerk Ds. P. Bakker voor.
DK: Kindernevendienst.
MK: Kindernevendienst.

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte is bestemd voor Zending, de Brug
2e collecte is bestemd voor Beheer en Onderhoud.
3e of uitgangscollecte is bestemd voor KIA Noodhulp. In Zuid-Soedan proberen de mensen het gewone leven op te pakken. Samen met de lokale kerk helpt Kerk in Actie boeren en boerinnen om hun gezinnen dagelijks te kunnen voeden. We verstrekken gereedschap en goed zaaizaad. Ook krijgen boerinnen training in zeep maken, waardoor ze een eigen inkomen verdienen en ze hun kinderen naar school kunnen laten gaan.

Dinsdag 15 maart 2020 in de Dorpskerk een stiltedienst van 19:30 tot 20:00 uur.

Consulent
Wijkgemeente de Brug is op dit moment vacant. Ds. Annet Ravensberg van Protestantse Gemeente Tweestromenland (Geervliet, Heenvliet, Zwartewaal/Abbenbroek) is vanaf heden onze consulent.
Tel. 0181-851096. E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Meeleven

John Neecke
Graag wil ik allen hartelijk danken voor de overweldigende belangstelling, hulp en aandacht die ik heb gekregen bij het overlijden van mijn man, John Neecke.
Het verdriet is groot, maar door alle hulp enigszins draaglijk. De wensambulance kreeg van de gevers 450 euro.
Thea Neecke

Bedankt
Langs deze weg wil ik, mede namens de kinderen en kleinkinderen, iedereen bedanken voor de aanwezigheid bij de afscheidsdienst van onze lieve man en vader. Het was hartverwarmend om dat in zo’n volle kerk te mogen doen.
Ook de vele kaarten en berichten die wij in deze moeilijke periode mochten ontvangen heeft ons goed gedaan.
Joke Nouwt - van Toledo

Henk Hoogbruin is inmiddels weer thuis uit het ziekenhuis. Na een periode van grote onzekerheid is het ons tot grote vreugde hem weer in ons midden te zien! God zij geloofd met diepst ontzag.

Van de Pastoraalwerker
Lukas 5:4-11

Jouw vakmanschap in Gods handen wordt een meesterwerk
We hebben allemaal onze ervaringen in het leven. Ze brengen ons vreugde en verdriet. Ze roepen ons tot actiebereidheid of om stil te worden. Het leven is snel en die ander wacht op jou. Je moet mee, met de vaart der volkeren. Brood op de plank, vakanties, hypotheek, kinderen, het jaagt ons op. Het leven met God is echter langzaam, ze vraagt om overwegen, luisteren, stil worden en tijd voor Hem nemen. Uitdagingen met Hem aangaan. De cursus luisterend bidden doet daar een beroep op om het te oefenen.
Soms ligt die uitdaging met Jezus echter net buiten je comfortzone. Je hebt er niet op gerekend, dat het zo zou gaan, zoals het is gegaan. Misschien moe van het pogen een oplossing te vinden. Je twijfelt enorm over de weg die je ging? Je kijkt achterom en je vermoeidheid is terecht. Zoveel pogingen gedaan….De hele nacht gevist en niets gevangen ! Als visser behoorlijk teleurstellend, zeker als je leven ervan afhangt. Brood op de plank graag! Lege netten, dat is armoe troef.
Maar hoor dit: “Jezus is in je boot “. Je wilt immers niet leven zonder Hem. Je hebt Hem leren kennen als vriendelijk, vertrouwen wekkend, liefdevol en genadig, zelf overvloedig leven gevend! De goede Herder is zijn naam. Maar om nou midden op de dag te gaan vissen…? Om je nou in een gebied te laten gezeggen, waar jij competenties voor hebt en het advies tegen alle wetten van het vissen ingaat? Wat moet je dan doen? Luisteren of negeren? Gehoorzamen of laten gaan…
Menselijke redenering kan ons op het verkeerde been zetten. Ze vaart op het kompas van adviezen van (wereldse) vrienden. Ze vaart op eigen ervaring. De vraag blijft dan wel of die ervaringen in het leven je dichter bij Gods plan brengen voor God en Zijn gemeente en jou? Al blijkt er voor jou en mij niets van te kloppen, toch maar doen? Het voelt niet veilig, toch maar doen? De omstanders adviseren je de andere kant op, toch maar doen? Jezus zegt het!
De motivatie van Petrus om het toch te doen, is niet gelegen in zijn ervaringswereld van vissen. Hij laat zich uiteindelijk overwinnen door te gehoorzamen, luisterend naar de stem van de goede Herder en zegt: ‘Op uw woord zal ik het doen’, ondanks dat het niet logisch is. Dat is het geheim van Gods Koninkrijk denken: Het woord van God!!
Ben je onbekend met Gods weg? Heb je zaden uit het verleden, die opgekomen zijn en niet fijn zijn? Heb je schaamte over de nacht, waarin je niets ving? God is jouw goede Herder. Je ervaring is niet altijd het juiste kompas. Als God spreekt en jij gehoorzaamt daaraan, dan zie je pas echt wie God is. Kijk en zie, onvoorstelbaar toch, een net vol vissen als resultaat van Zijn weg. Ja, zelfs twee boten vol, tot zinkens toe.
Vakmanschap in de handen van Jezus wordt tot een “meester” werk! Dat gunnen we elkaar in de gemeente. Daar getuigen we van in onze teams. Daar leren we van, dat Jezus gekomen is om leven te geven en overvloed. Daartoe is de cursus luisterend bidden. Visser van mensen worden, dat is allereerst de lessen van het Koninkrijk leren in je eigen leven en dan uitdragen in je omgeving.
God is goed en leert ons waar de vis zit, soms ongedacht, buiten onze ratio om, maar wel helemaal waar tot zinken toe! “Die verrassing ligt net om de hoek “, zei iemand onlangs. Helemaal waar.

Jan ven Egmond

Van de kerkelijkwerker

Samen
De veertigdagen tijd is begonnen. De komende weken leven we toe naar Goede Vrijdag én naar Pasen. Veel christenen gebruiken deze tijd om zich te beseffen hoe groot dit offer is geweest. Het is mooi om te zien hoe gemeenteleden hier op verschillende manieren naar toe leven. Sommigen drinken geen alcohol, sommige gebruiken geen social media, en anderen vasten op andere manieren. In onze gemeente is altijd een groot besef van deze belangrijke periode van het jaar.
Deze tijd van het jaar staat ook in het teken van de Actie Kerkbalans. Deze actie is de grootste bron van inkomsten voor onze wijkgemeente. Gemeenteleden geven tijdens deze actie aan in welke mate zij financieel kunnen en willen bijdragen. De eerste cijfers zien er nog niet heel erg rooskleuring uit, de toezeggingen lopen achter ten opzichte van vorig jaar. Er is onduidelijkheid waardoor dit komt. Komt het door de vacante periode, komt het door de onduidelijkheid over de financiën van de wijkgemeente of wellicht door het niet inzien van de nood van de toezeggingen?
Het is goed om te weten dat de opbrengst van de actie kerkbalans volledig voor onze wijkgemeente is. Van dat geld worden alle activiteiten betaald, de onkosten van de gebouwen en ook de betaalde krachten. Daarnaast is het voor het beroepingswerk van belang dat er een stabiele lijn zit in de financiële huishouding van de wijkgemeente.
Ook in deze vacante periode is het belangrijk om samen als gemeente te werken aan de gemeente van Jezus Christus. Dit kan door samen te vasten in de veertigdagen tijd, dit kan door mee te bidden met de activiteiten, dit kan door te helpen tijdens een van de talloze activiteiten en dit kan ook door een financiële bijdrage. Samen zijn we Zijn gemeente!

Open Dorpskerk
Tijdens de 'warmere' maanden is de Dorpskerk ook op zaterdag weer geopend voor publiek, een leuke manier om laagdrempelig missionair te zijn. De opening van de Dorpskerk biedt een leuke opening voor gesprekken met bezoekers en een bak koffie voor mensen die daar naar op zoek zijn. We zijn op zoek naar mensen die als gastheer of vrouw aanwezig willen zijn. Je wordt dan eens in de maand á 5 weken ingedeeld om aanwezig te zijn tijdens de openingstijden. Aanmelden kan bij Rob: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Rob van Mourik

Van de scriba

Dopen en opdragen
Tijdens de vacante periode is het een uitdaging voor de kerkenraad om ook mooie diensten zoals doopdiensten te plannen. Wij vragen aan eenieder die zich wil laten dopen, of een kind wil laten dopen of opdragen om dit aan te geven bij onze kerkelijk werker, Rob van Mourik. Dan kan er door de kerkenraad een moment van dopen worden gezocht. Er is een vriendelijk verzoek om niet zelf predikanten te benaderen voor het dopen.
Gerry de Boer

Bedankt
Afgelopen maand heeft de Wijkraad van Kerkrentmeesters, Wil Steffen en Jan Koornneef bedankt voor het vele werk en jarenlange inzet voor onze gemeente, en specifiek voor de Dorpskerk. Wil Steffen heeft zich ingezet voor het schoonmaken van de Dorpskerk en Jan Koornneef als koster met ook de diverse onderhoudszaken van de Dorpskerk.
De W-KRM hebben Wil en Jan met bloemen en een kleine attentie bedankt voor het werk, tijd en hun diensten. Wij als W-KRM zijn dankbaar en gezegend met deze mensen en hun inzet. Het werk van Jan is, met de goedkeur van de wijkkerkenraad, inmiddels door Aart Versteeg overgenomen.
Henk de Boer Voorzitter Wijkraad van Kerkrentmeesters

Diaconaal
Ons 40 dagendoel “De Hofstee”.
Bij de uitgang van de Maaswijk richting het Spui en Hekelingen (Drogendijk) is het de bedoeling “De Hofstee” te realiseren. De Hofstee is een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook “onze Maraboehoekers” krijgen hier een nieuw thuis. In dit nieuwe thuis worden o.a. twee gezamenlijke woonkamers gerealiseerd. Als diaconie willen we bijdragen in het welzijn van de toekomstige bewoners door te helpen bij de aanschaf van artikelen die in deze woonkamers nodig zijn. Zo kunnen de toekomstige “Hofsteeërs” genieten van een bijdrage vanuit hun geestelijk huis “De Brug Gemeente”.
Ferdie Giessen

Van de diaconie
De diaconie doet dit jaar mee met de Paasgroetenactie van Kerk In Actie voor gevangenen. We hebben daarvoor 100 kaarten besteld. De kaarten liggen vanaf zondag 1 maart in beide kerken. De gemeenteleden kunnen een groet op de kaart schrijven (zonder adres) en kunnen deze tot uiterlijk 22 maart inleveren bij de diaconie.
Uiteraard kan men ook gelijk een groet op de kaart zetten en deze in de kerk achterlaten.
De diaconie verzameld de kaarten en zorgt dat er een postzegel op geplakt wordt. De kaarten moeten namelijk uiterlijk 4 april weer bij Kerk In Actie terug zijn.

Met een hartelijke groet, namens de diaconie,
Gerrie Boelaars

Stand van zaken actie kerkbalans 2020
De kerkrentmeesters hebben het resultaat van de Aktie kerkbalans 2020 per medio februari opgemaakt.
Dit geeft een resultaat van circa € 156.000. Ten opzichte van de begroting van € 180.000 nog een tekort van 13% = €24.000. Van de circa 500 toezeggingsformulieren die we dit jaar verwachten, is nu 82% binnen. We vertrouwen erop dat we derhalve van ongeveer 90 gemeenteleden alsnog een toezeggingsformulier mogen ontvangen om in de komende weken het tekort weg te werken.
Indien het u niet is gelukt de toezegging digitaal of om andere reden in te dienen, dan ligt er voor u in zowel de Dorpskerk als de Michaëlkerk een nieuw toezeggingsformulier bij het mededelingenbord.
Alle gemeenteleden die dit jaar een toezegging hebben gedaan, willen we van harte bedanken. Uw bijdrage komt geheel ten goede aan het werk in onze wijkgemeente de Brug.
De kerkrentmeesters van de wijkgemeente de Brug

Open Dorpskerk
We zijn open elke dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Dat betekent dat u en mensen uit Spijkenisse en omgeving welkom zijn voor een bak koffie of thee, met een luisterend oor of een bemoediging.
U bent van harte welkom. Tot ziens op dinsdag ochtend. Denkt u, daar wil ik ook graag aan mee werken, geen nood mail even. Opgave via mijn mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Bij voorbaat dank.
Jaap van Doodewaard

Gebedstijden
In de gebedsbijeenkomsten op dinsdagochtend wordt voorbede gedaan voor elkaar, voor de gemeente en voor specifieke noden om ons heen. Bijvoorbeeld ook voor de stad waarin wij wonen, de situatie in de wereld. De aanvangstijden zijn: iedere dinsdagochtend om 09.00 uur in de Dorpskerk. Ook wordt er op zondagmorgen om 10.00 uur in de Michaëlkerk gebeden voor beide kerkdiensten.
U bent van harte welkom.

Zondagse bloemengroet
Heeft u een suggestie waar de zondagse bloemen naar toe kunnen, dan kunt u contact opnemen met:
Voor de Dorpskerk: mevr. Gerrie Boelaars, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., telefoon 0181-620 765
Voor de Michaëlkerk: mevr. Carin van Vuurde, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., telefoon 0181-881 072

Oud papier container
Iedere zaterdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur kunt u uw oud papier inleveren bij de container naast de Michaelkerk. De opbrengst komt ten goede aan onze gemeente.
Komt u ook uw oud papier brengen?

Collectebonnen
Er zijn collectebonnen voor de collecte. Die kunnen maandagmorgen gehaald worden op het kerkelijk bureau (Eikenlaan 2 van 10.00 uur tot 12.00 uur). U kunt ook het bedrag overmaken t.n.v. ‘tel commissie PGS’. (Zie achterzijde Kerkblad). Als u uw naam en (bezorg-)adres erbij zet, worden ze thuisbezorgd voor € 2,- bezorgkosten.

Kopij volgend kerkblad
Jaargang 33 – nummer 19
Uiterste inleverdatum: Donderdag 12 maart 2020 (tot 12.00 uur).
Verschijningsdatum: Vrijdag 20 maart 2020.
Daarin vallen de zondagen 22 en 29 maart 2020.
Via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij wensen u allen Gods zegen en nabijheid toe!

Gerry de Boer
Jan van Egmond
Rob van Mourik
Bert van Zellem

Agenda De Brug

Agenda icon2

logo alpha transparante achtergrond


Kliederkerk

op_zoek_naar_god

kerkradio button rood 1

video button rood 1

Thuisfront van Dorp

mekong spotlight

Copyright © 2020 De Brug Spijkenisse. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.