Clusterstructuur

Het gemeenteleven is georganiseerd in zeven clusters. De zeven clustercoördinatoren vormen samen met de scriba (secretaris), de voorzitter, de pastoraal werker, de kerkelijk werker en de predikant de Kernkerkenraad,. De kernkerkenraad geeft leiding aan het dagelijks leven van de gemeente. Daarboven functioneert de Wijkkerkenraad, samengesteld uit alle ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters, diakenen en de predikant. Het beleid van de gemeente wordt door de Wijkkerkenraad bepaald en vastgesteld. De onderlinge afstemming en coördinatie vindt plaats in de kernkerkenraad.

Dit zijn de clusters:

Cluster Coördinator
Eredienst Predikant
Pastoraat Pastoraal werker
Diaconie en Zending     Voorzitter van de diaconie
Jeugdwerk Jeugdouderling
Gemeenteopbouw Ouderling
Beheer Voorzitter kerkrentmeesters
Missionair Ouderling

Agenda De Brug

Agenda icon2

Copyright © 2021 De Brug Spijkenisse. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.