PKN Wijkgemeente de Brug

Bidden voor Syrië

Ds Samir 0Dominee Samir is dominee van een kleine kerk (Reformed-Baptist) in een arme wijk van Damascus. Sinds het uitbreken van de Irak oorlog in 2003 heeft de kerk aandacht voor Irakeze vluchtelingen. Sinds het uitbreken van de burgeroorlog in Syrië zijn er in zijn wijk veel Syrische vluchtelingen neergestreken, die komen uit andere, verwoeste wijken van Damascus, of uit andere dorpen en steden elders in Syrië.

Enkele foto's van het bezoek van ds Samir aan gemeente de Brug op 22/01/2017:

DSC 2012   DSC 2013   DSC 2016

Ds Samir probeert met een kleine groep vrijwilligers zoveel mogelijk de mensen van dienst te zijn, door ze te helpen met materiele middelen (noodzakelijk levensonderhoud, voedsel, kleding, slaapgerei) en geestelijke middelen (bijbelstudies, bijbels uitdelen, kerkdiensten en gezamenlijke maaltijden). De gemeente krijgt hiervoor van verschillende kanten financiële middelen, maar bij lange niet zoveel als de grote kerken, die bijvoorbeeld via Open Doors of Kerk in Actie gesteund worden. Ze moeten dus met veel minder middelen net zo veel mensen helpen.

160314 kids

Hoe kwam het contact tot stand kwam en hoe kunt ook u een rol spelen in het steunen van deze kleine gemeente in een land in oorlog?
In 2013 werkte ik (Arina van de Waal) als kraamverzorgster bij de familie Leeftink, Martijn, zijn Syrische vrouw Kinda en hun 3 kinderen. Martijn is namens de gereformeerde kerken vrijgemaakt als missionair predikant verbonden aan Het Kruispunt: een christelijk centrum voor de ontmoeting tussen christenen en moslims in de regio Rijnmond. Zij zijn in 2012 uit Syrie gevlucht omdat het daar te gevaarlijk werd, vooral voor hun schoolgaande kinderen.

161002 bijbels drukken

Een half jaar daarna las ik een stukje in de Visie over het adopteren van een kerkelijke gemeente in Syrie om daarvoor te bidden omdat het daar zo moeilijk is. Ik herinnerde me toen één van de gesprekken met Kinda over dat het zo moeilijk is voor de christenen daar om de Liefde van Jezus uit te blijven dragen terwijl er verschrikkelijke dingen om hen heen gebeuren en haat zo makkelijk in hun harten kan sluipen. Kinda's vader werkt met nog een klein aantal vrijwilligers samen met ds Samir.

161502 kids needs

In 2014 is de kerkenraad akkoord gegaan met het adopteren van de kleine kerkelijke gemeente van ds Samir in Syrie.

160314 kids needs

Om de 6 weken stuurt Martijn mij een email met daarin actuele informatie die hij krijgt van ds Samir of Kinda’s vader. Daar staan ook gebeds- en dankpunten in.

Voor de maand maart zijn de volgende gebeden gevraagd;

  • Bid voor hoop en houvast: Zoals Samir schrijft: De situatie wordt steeds slechter.
  • Kracht voor christenen om vast te houden aan hun geloof. Voor degenen die de overweging maken om (ook) het land te verlaten. Niet iedereen wil weg, omdat ze vinden dat ze juist als christenen moeten blijven. Maar in sommige delen van het land is dat vragen om moeilijkheden. In Damascus valt dat wel mee.
  • Blijf bidden voor positieve aandacht, zonder naïef te zijn, voor vluchtelingen – juist ook de christenen onder hen.
  • Energie en kracht om in verslechterende omstandigheden te doen wat gedaan moet worden, ook als dat minder is dan je wilt.
  • Wijsheid om de middelen die ze hebben op de juiste plek en voor de juiste mensen te gebruiken
  • Bescherming tegen mortieren, ook in de huidige relatieve rust (wapenstilstand/gevechtspauze) vliegt er nog wel eens voorbij
  • Dat de kinderbijbels die nu uitgedeeld worden ook gretig gelezen worden, en het zo gezaaide zaad vrucht mag dragen.

161702 dekens matrassen

Zoek op deze site

Adressen

Dorpskerk

Kerkring 1
3201 CX Spijkenisse
0181-610362

Michaëlkerk

Anjerplein 1
3202 GE Spijkenisse
0181-613405

Welkom bij de Brug

Introfilmpje

 

 

 

 


Postadres

Wijkgemeente 'De Brug' Protestantse Gemeente Spijkenisse
Anjerplein 1
3202 GE Spijkenisse

Agenda De Brug

Agenda icon2

logo alpha transparante achtergrond


Kliederkerk

op_zoek_naar_god

kerkradio button rood 1

video button rood 1

Thuisfront van Dorp

mekong spotlight

Copyright © 2020 De Brug Spijkenisse. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.