Kopij kerkblad Samen

Kopij voor kerkblad ‘Samen’ van Wijkgemeente ‘De Brug’ nr 14

De diensten
Zondag 13 januari gaat in de morgendienst om 09.30 uur mevr. A. Magdeburg – De Jong voor en in de Michaelkerk om 11.00 uur Dhr. Rob van Mourik voor.

De collecten zijn bestemd voor:
- 1e rondgang: De Glind kinderdorp. Ons 40 dagen project van het afgelopen jaar.
- 2e rondgang: Beheer en onderhoud.
- Uitgang: Diaconie.

Zondag 20 januari 2018 gaat in de beide morgendiensten om 09.30 uur in de Dorpskerk en om 11.00 uur in de Michaelkerk voor Ds. Jan Maarten Goedhart.
De collecten zijn bestemd voor:
- 1e rondgang: Voedselbank
- 2e rondgang: Beheer en onderhoud.
- Uitgang: Diaconie.

Consulent
Deze wijkgemeente is op dit moment vacant. Ds. Lennart van Berkel is de consulent.
ds. L.L. van Berkel, consulent. Tel. 851398, 06 382 221 69.

Meeleven met elkaar

Van de Pastoraalwerker

Dhr. de Kraa ligt nog steeds in het Maasstad ziekenhuis, afdeling Urologie 4e verdieping, kamer 18, Maasstadweg 21, 3079 DZ Rotterdam. Veel sterkte en beterschap gewenst!

Omzien naar elkaar. Ook in 2019 willen wij omzien naar elkaar in onze gemeente. Gemeente ben je met z’n allen. Zo willen wij ook voor elkaar zorgen. Een stukje van deze zorg is het stukje ‘meeleven’ in het kerkblad en in de nieuwsbrief. Hier noemen wij namen van mensen die ons meeleven nodig hebben, een kaartje, een bezoek en gebed. Mist u iemand op de lijst? Neem dan contact op met ons. Laten wij zo ook in 2019 samen gemeente zijn.

Annabell Magdeburg- de Jong

Update over Bo
Even een kleine update over de gezondheid van Bo Oosterhuis (5 jaar), Hogeweg 63, 3208 CL Spijkenisse. Begin dit jaar is het Gradenigo syndroom geconstateerd, waardoor is er vocht in zijn hoofdje is ontstaan. Kort geleden is dit weg genomen en is Bo aan zijn oortjes geholpen. Echter, ze hebben 3 weken ervoor ontdekt dat Bo een sinustrombose heeft gehad. Bo zal opnieuw door de MRI moeten om ze kijken hoe groot het bloedpropje in de grote ader in Bo zijn hoofdje is. Zouden jullie met mij mee willen bidden? Bo is onwijs dapper en doorstaat alles.
Liefde Marjolein en Bo

Van de kerkelijkwerker

Alpha Cursus
Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha. Alpha is een introductie in het christelijk geloof die ook in Spijkenisse wordt aangeboden. Wereldwijd hebben ruim 24 miljoen mensen in 169 landen een Alpha gevolgd.
In Spijkenisse is op 10 januari een Alpha van start gegaan. Het is nog gewoon mogelijk om aan te sluiten bij de cursus.
In dertien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdekken de deelnemers wat het christelijk geloof inhoudt. Elke avond begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen. Na de maaltijd luisteren de Alpha-deelnemers naar een kort, inspirerend verhaal. Elke bij-eenkomst staat een ander onderwerp centraal waarover de Alpha-deelnemers doorpraten in kleine gespreksgroepen.
De cursus is gratis en vrijblijvend en wordt gegeven van 18:30 tot 21:30 op Anjerplein 1 in Spijkenisse. In Nederland hebben ruim 270.000 mensen een Alpha gevolgd. Of je jong of oud, gelovig of niet-gelovig bent; je bent van harte welkom!
Alpha geeft je de kans om de zin van het leven te onderzoeken in een laagdrempelige, leerzame en leuke setting. Er is ruimte voor al je vragen. Kijk voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers op alphacursus.nl, debrugspijkenisse.nl of neem contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Handen gezocht
Op donderdag 10 januari is de Alpha cursus weer begonnen. Een cursus van 12 donderdag avonden en een zaterdag waarop mensen welkom zijn die willen ontdekken wie God is en hoe ze met Hem een relatie kunnen krijgen. Dit kan zijn voor het eerst of opnieuw. Iedere avond begint met een maaltijd om 18.30 uur.
We vertrouwen erop dat God werkt in mensen harten om ze te roepen tot een taak of het volgen van de cursus. Maar ook als gemeente kunnen we hierbij helpen door onze handen beschikbaar te stellen, zodat God het werk ervan kan zegenen.
Handen om:
• Te bidden voor de cursus en deelnemers.
• Te helpen bij het support team
• Te helpen bij het koken
• Iemand bij de hand te nemen om de stap naar de cursus te maken.

Als je mee wilt helpen met koken of het support team geef je dan op bij Sietske Giesen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Of als je de gebedsmail wilt ontvangen, meer info wilt of je wilt opgeven kan je een mailtje sturen aan Harm Bos Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Rob van Mourik

Aktie Kerkbalans 2019
Aan het begin van het nieuwe jaar wensen wij u een gezegend 2019. Over twee weken gaan ook de “Kerkbalans vrijwilligers” weer op pad. De Aktie Kerkbalans die dit jaar als motto heeft “Geef voor je kerk” zal van 19 januari tot en met 2 februari worden gehouden.

  • De vrijwilligers zullen de bekende Kerkbalans envelop bij u afgeven of deze wordt in de brievenbus gedaan. Ongeveer een week later zullen zij uw ingevulde toezeggingsformulier weer ophalen. U kunt dit formulier in de bijgesloten antwoordenvelop doen, liefst al voordat de vrijwilliger weer bij u aanbelt. Daarmee helpt u de vrijwilliger die dit werk belangeloos voor onze gemeente uitvoert.
  • Heeft u de Kerkbalans envelop per post ontvangen dan kunt u het ingevulde toezeggingsformulier in de bijgesloten antwoordenvelop per post retourneren of in de kerk afgeven aan één van de kerkrentmeesters
  • Heeft u de Kerkbalans brief digitaal ontvangen dan kunt u met de daarin vermelde link uw toezegging versturen.
    Wij vertrouwen erop dat u dit jaar (opnieuw) aan de Aktie Kerkbalans meedoet. In een persoonlijke brief van Peter de Jager, voorzitter van de wijkkerkenraad, wordt u gevraagd om een vrijwillige bijdrage. Deze bijdrage is geheel bestemd voor wijkgemeente De Brug. Om het kerkenwerk in onze gemeente mogelijk te maken dienen we samen, naar vermogen, de lasten te dragen! “Mijn kerk in balans is ons heel wat waard”
  • De kerk is de plaats die ons verbindt om God te ontmoeten en te dienen, zoals vele generaties voor ons ook al deden. Waar het niet gaat om wat je bezit of wat je presteert, maar om wie je bent. Een plaats waar iedereen welkom is.
  • De kerk is vaak letterlijk een baken, een markant herkenningspunt in onze stad. Onze kerkelijke gemeenschap is ook daadwerkelijk een houvast in ons leven. Een geestelijk thuis en een sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben.
  • De kerk is er ook voor mensen, die geen speciale binding met onze kerkelijke gemeente hebben, ook een plek van ontmoeting en inspiratie. De kerk verbindt ons door de grote momenten in het leven, zoals doop en huwelijk en voor momenten van rouw en verdriet.

Kerkbalans, daar geef je voor! Als christenen en kerkelijk meelevenden willen wij dat alles behouden en kunnen doorgeven aan volgende generaties. Uw bijdrage aan kerkbalans 2019 is nodig, zodat onze kerk in balans kan blijven om onze kerkelijke gemeente haar onmisbare functie te laten vervullen. “Dat is ons heel wat waard”!
De kerkrentmeesters van wijkgemeente De Brug

Gebedstijden
In de gebedsbijeenkomsten op dinsdagochtend wordt voorbede gedaan voor elkaar, voor de gemeente en voor specifieke noden om ons heen. Bijvoorbeeld ook voor de stad waarin wij wonen, de situatie in de wereld. De aanvangstijden zijn: iedere dinsdagochtend om 09.00 uur in de Dorpskerk. Ook wordt er op zondagmorgen om 10.00 uur in de Michaëlkerk gebeden voor beide kerkdiensten.
U bent van harte welkom.

Zondagse bloemengroet
Heeft u een suggestie waar de zondagse bloemen naar toe kunnen, dan kunt u contact opnemen met:
Voor de Dorpskerk: mevr. Gerrie Boelaars: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., telefoon 0181 620 765
Voor de Michaëlkerk: mevr. Joke Jeursen-Dek: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., telefoon 0181 631 912

Oud papier container
Iedere zaterdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur kunt u uw oud papier inleveren bij de container naast de Michaelkerk. De opbrengst komt ten goede aan onze gemeente.
Komt u ook uw oud papier brengen?

Giften
Ontvangen via Anneke Cats van mevr. V. € 10,00 ten behoeve van Zending de Brug en € 10,00 ten behoeve van de Hospice De Waterlelie en van mevr. de H. € 5,00 ten behoeve van Wijkkas De Brug.
Alle gevers hartelijk dank.

Collectebonnen.
Er zijn collectebonnen voor de collecte. Die kunnen maandagmorgen gehaald worden op het Kerkelijk Bureau (Eikenlaan 2 van 10.00 uur tot 12.00 uur). U kunt ook het bedrag overmaken t.n.v. ‘tel commissie PGS’. (Zie achterzijde Kerkblad). Als u uw naam en (bezorg-)adres erbij zet, worden ze voor € 2,- bezorgkosten thuisbezorgd.

Kopij volgend kerkblad
De kopij voor het wijkbericht van “De Brug” in het volgende kerkblad, dat verschijnt op vrijdag 25 januari 2019, kan uiterlijk donderdag 17 januari 2019 (tot 12.00 uur) worden ingeleverd via de e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij wensen u allen Gods zegen en nabijheid toe!

Gerry de Boer.
Annabell Magdeburg - de Jong.
Rob van Mourik.

Agenda De Brug

Agenda icon2

logo alpha transparante achtergrond


Kliederkerk

op_zoek_naar_god

kerkradio button rood 1

video button rood 1

Thuisfront van Dorp

mekong spotlight

Copyright © 2019 De Brug Spijkenisse. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.