Kopij kerkblad Samen

Kopij voor kerkblad ‘Samen’ van Wijkgemeente ‘De Brug’ nr 23

De diensten
Zondag 9 juni 2019 gaat in de beide morgendiensten om 09.30 uur in de Dorpskerk en om 11.00 uur in de Michaelkerk dhr. Rob van Mourik voor.

Collecten zondag 9 juni
1e collecte is bestemd voor de Diaconie
2e collecte is bestemd voor Beheer en Onderhoud.
3e of uitgangscollecte is bestemd voor KIA Pinksterzending. De Bijbel is steeds slechter verkrijgbaar in China, en voor mensen van het platteland te duur. Kerk in Actie helpt met subsidies om de bijbel betaalbaar te houden en bij Bijbelvertaling in minderheidstalen zodat de Bijbel in hun hartstaal beschikbaar komt. Ook helpt ze bij alfabetiseringscursussen zodat mensen deze bijbels kunnen lezen.

Zondag 16 juni 2019 gaat in de beide morgendiensten om 09.30 uur in de Dorpskerk en om 11.00 uur in de Michaelkerk Ds. D. Sminck uit Alblasserdam voor.

Collecten zondag 16 juni
1e collecte is bestemd voor de Projectgroep De Hartelborgt. Vrijwilligers van Vrede voor de Stad bezoeken gedetineerde jongens van 12 tot en met 24 jaar in deze Jeugdgevangenis. Zij bezoeken met regelmaat deze jongeren en komen o.a. via spelletjes in persoonlijk contact met hen. Hun bezoek en het regelmatig contact met iemand van “buiten” is voor de jongens zeer belangrijk.
2e collecte is bestemd voor Beheer en Onderhoud.
3e of uitgangscollecte is bestemd voor het Plaatselijk kerkenwerk

Consulent
Deze wijkgemeente is op dit moment vacant. Ds. Lennart van Berkel is de consulent.
ds. L.L. van Berkel, consulent. Tel. 851398, 06 382 221 69.

Meeleven met elkaar

Van de Pastoraalwerker

Meeleven
Hans de Lange is weer naar het ziekenhuis geweest, in verband met problemen met zijn ICD,( Implanteerbare Cardioverter Defibrillator). Laten we bidden dat het nu goed mag gaan!
Mirthe Hafakker (11 jaar) wordt op 3 juni geopereerd aan haar oor. Het herstel zal twee tot drie maanden duren, dat is best pittig. Wilt u bidden voor Mirthe dat het herstel mee mag vallen? Een kaartje vindt ze heel leuk
Mw. Viets is weer thuis. Wij zijn dankbaar dat het goed genoeg met haar gaat om thuis te kunnen zijn, ook al is hulp altijd welkom.

Heilig Avondmaal
Op 30 juni wordt er in onze wijkgemeente de Brug, weer het Heilig Avondmaal gevierd. Voor mensen die slecht ter been zijn, of niet of nauwelijks meer naar de kerk kunnen, wordt er tijdens de dienst in de Michaelkerk, om 11 uur beneden in de “huiskamer” meegeluisterd naar de dienst, en ook het Heilig Avondmaal gevierd. Er hoeft dan ook geen trap meer worden beklommen en ook naar het toilet gaan is makkelijker. Als u hier graag bij aanwezig wilt zijn, bent u van harte welkom! U kunt zich hiervoor aanmelden bij Jenny van Zanten, 06-20590121 of bij Carla de Boer, 06-19039505. Aanmelden is wel gewenst, dan weten we ongeveer hoeveel mensen er komen.
Annabell Magdeburg- de Jong

Van de Kerkelijkwerker

Huwelijk
Op vrijdag 24 mei gaven Geert-Jan Bernouw en Denise Rooimans elkaar het ja-woord in de Dorpskerk. Van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk!

Jeugdwerk
De laatste jaren is het jeugdwerk flink gegroeid, sommige weken mogen we meer dan 40 jongeren verwelkomen in de diverse groepen. Dit zorg ook voor wat uitdagingen. We zijn dan ook hard op zoek naar nieuwe jeugdleiders. We zoeken naar mensen die een stukje van hun leven willen delen met onze prachtige groep jongeren. Jeugdwerk is leuk, uitdagend en soms een beetje spannend. Maar het is van waarde in het leven van jongeren! We zijn concreet op zoek naar een aanspreekpunt/coördinator voor Rock Steady in de Michaëlkerk. Dit is eens in de vier weken. Daarnaast zijn we op zoek naar mannelijke versterking bij X-Site op de woensdagavonden, eens in de twee weken.

Doop, opdragen en belijdenis
Eerder verteleden wij dat ook in de vacante periode we willen aanbieden dat er mensen kunnen worden gedoopt en dat er belijdenis gedaan kan worden. In september plannen we een dienst waarin we dit willen gaan doen. Onze oud-predikant Pieter Both gaat die dienst voor. U kunt zich aanmelden bij Rob voor doop of belijdenis. Samengaan we dan kijken naar de stappen die we daarvoor mogen nemen.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Open Dorpskerk
Vanaf april was het weer ons doel om de Dorpskerk op zaterdag open te stellen voor bezoekers. Een leuke manier om laagdrempelig missionair te zijn. De opening van de Dorpskerk biedt een leuke opening voor gesprekken met bezoekers en een bak koffie voor mensen die daarnaar op zoek zijn. We zijn op zoek naar mensen die als gastheer of vrouw aanwezig willen zijn. Je wordt dan eens in de maand á 5 weken ingedeeld om aanwezig te zijn tijdens de openingstijden. Aanmelden kan bij Rob: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nacht Zonder Dak
De afgelopen jaren is het een traditie geworden: Nacht Zonder Dak. Ook dit jaar organiseren we weer een Nacht Zonder Dak rondom de Michaëlkerk.
Nacht Zonder Dak is een actie van Tear waarbij een jeugdgroep één nacht doorbrengt in een zelfgemaakt krotje van plastic en kartonnen dozen. Een uniek evenement waarbij bewustwording, samen plezier maken en iets doen voor anderen hand in hand gaan. Streep deze nacht af in je agenda en zorg dat je erbij bent! De nacht zal worden gehouden rond de Michaëlkerk, op 5 en 6 juli. Geef je nu op via de site van Nacht Zonder Dak: https://www.nachtzonderdak.nl/doe-mee/spijkenisse-05-07-2019/
We organiseren dit jaar Nacht Zonder Dak met Wyldlife. We slaan de handen ineen om er een mooie editie van te maken met een mooie opbrengst voor straatkinderen in diverse landen.
Rob van Mourik

Van de Scriba

Verslag van de kernkerkenraad van 14 mei
In april is er een extra vergadering van de wijkkerkenraad geweest om commentaar te leveren op de voorgestelde nieuwe plaatselijke regeling. Die nieuwe plaatselijke regeling is nodig in verband met de fusie van de andere drie wijken. In de laatste algemene kerkenraad is het commentaar geaccepteerd. En is de plaatselijke regeling vastgesteld. We moeten nu kijken hoe we vertegenwoordigingen in gaan vullen.

We hebben stil gestaan bij de status van het beroepingswerk.
We hebben gesproken hoe we doop en belijdenis kunnen laten doorgaan in de vacante periode. Daarvoor zijn een aantal concrete afspraken gemaakt.
Voor het boekje "Ontmoeten en leren" moeten de activiteiten voor het seizoen 2019/2020 verzameld worden. We hebben daarvoor de taken verdeeld.
We zijn blij dat 2 mensen in cluster gemeenteopbouw willen helpen met after Alpha. De bemensing van het jeugdwerk blijft een zorg.
Cluster beheer meldt dat na een lange onderhandelingstijd de asbestsanering in de cv-ruimte gaat beginnen. Dit heeft invloed op het gebruik van zaal 1 en 2. Cluster beheer meldt ook dat het onderzoek naar de gehorigheid in de ontmoetingsruimte van de Michaelkerk is afgerond. Hier komen binnenkort voorstellen voor. Dit cluster werkt ook aan de BHV.
We zijn blij dat er op korte termijn toch een dienst met gebed voor zieken kon worden georganiseerd.

Gerry de Boer, Scriba de Brug

Een musical met jou in de hoofdrol!!!
Uitnodiging voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Ben je tussen de 4 en 12 jaar en lijkt het jou leuk om een keer te schitteren in een musical? Op zaterdag 6 juli verzorgt theatergroep De Vliegende Speeldoos een heel bijzonder en leuk programma. We gaan in één dag een musical instuderen.
De musical heet Esther en gaat over het Bijbelverhaal Esther. Jij mag meespelen in deze musical. Het is een onvergetelijke ervaring. De musical wordt in één dag met jullie ingestudeerd onder begeleiding van echte acteurs, zangers en dansers. Aan het eind van de dag zorgen jullie voor een geweldig optreden. Uiteraard voor publiek. De voorstelling is om 16.00 uur en je mag iedereen uitnodigen. Ouders, opa’s, oma’s, verdere familie en vrienden, iedereen vanaf 4 jaar is van harte welkom.
De dag begint om 10.15 uur voor de kinderen van groep 3 t/m 8. Kinderen van groep 1 en 2 worden om 12.30 uur verwacht. De voorstelling van de musical begint om 16.00 uur en zal tot ongeveer 17.30 duren. Waar? In de Michaëlkerk, Anjerplein 1 in Spijkenisse.
We vinden het heel leuk als je een vriendje of vriendinnetje meeneemt.
Wil je meedoen dan kun je een mail sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Aanmelden kan tot 17 juni.
De kinderen betalen €2,50 entree om aan deze dag mee te kunnen doen.
Wil je de volgende gegevens doorgeven via de mail:
Naam, leeftijd, basisschool groep, telefoonnummer van ouder(s), bijzonderheden/allergie en de gegevens van jouw vriend/vriendinnetje.
Namens organisatie musical Esther, Patricia van Campen

Met dank aan ….
Lieve mensen, ik wil iedereen heel hartelijk danken voor de vele kaarten, bloemen, tel. en gebeden.
Hartverwarmend om te ervaren hoe de gemeente meeleeft. Het geeft mij steun en bemoedigt.
Heel veel dank daarvoor, ook namens Louis.
Riek Frowijn

Gebedstijden
In de gebedsbijeenkomsten op dinsdagochtend wordt voorbede gedaan voor elkaar, voor de gemeente en voor specifieke noden om ons heen. Bijvoorbeeld ook voor de stad waarin wij wonen, de situatie in de wereld. De aanvangstijden zijn: iedere dinsdagochtend om 09.00 uur in de Dorpskerk. Ook wordt er op zondagmorgen om 10.00 uur in de Michaëlkerk gebeden voor beide kerkdiensten.
U bent van harte welkom.

Zondagse bloemengroet
Heeft u een suggestie waar de zondagse bloemen naar toe kunnen, dan kunt u contact opnemen met:
Voor de Dorpskerk: mevr. Gerrie Boelaars: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., telefoon 0181-620 765
Voor de Michaëlkerk: mevr. Carin van Vuurde, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., telefoon 0181-881 072

Oud papier container
Iedere zaterdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur kunt u uw oud papier inleveren bij de container naast de Michaelkerk. De opbrengst komt ten goede aan onze gemeente.
Komt u ook uw oud papier brengen?

Giften
Giften naar “Wijkkas PKN – wijkgemeente De.Brug-“ op het nummer: NL10 INGB 0005 3181 56.
Via Dhr. J. van Doodewaard een gift van 50 euro ontvangen van W en W.
Alle gevers hartelijk dank.

Collectebonnen
Er zijn collectebonnen voor de collecte. Die kunnen maandagmorgen gehaald worden op het kerkelijk bureau (Eikenlaan 2 van 10.00 uur tot 12.00 uur). U kunt ook het bedrag overmaken t.n.v. ‘tel commissie PGS’. (Zie achterzijde Kerkblad). Als u uw naam en (bezorg)adres erbij zet, worden ze thuisbezorgd voor € 2,- bezorgkosten.

Website agenda
Actuele informatie over onze wijkgemeente vindt u op de website www.debrugspijkenisse.nl

Kopij volgend kerkblad
De kopij voor het wijkbericht van “De Brug” in het volgende kerkblad, dat verschijnt op vrijdag 21 juni 2019 uiterlijk donderdag 13 juni (tot 12.00 uur) worden ingeleverd via de e-mail:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Wij wensen u allen Gods zegen en nabijheid toe!

Gerry de Boer
Annabell Magdeburg - de Jong
Rob van Mourik

 

Agenda De Brug

Agenda icon2

logo alpha transparante achtergrond


Kliederkerk

op_zoek_naar_god

kerkradio button rood 1

video button rood 1

Thuisfront van Dorp

mekong spotlight

Copyright © 2019 De Brug Spijkenisse. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.