Kopij kerkblad Samen

Kopij voor kerkblad ‘Samen’ van Wijkgemeente ‘De Brug’ nr 10

De Diensten
Zondag 10 november 2019 gaat in de beide morgendiensten om 09.30 uur in de Dorpskerk en om 11.00 uur in de Michaelkerk Ds. Menno Zandbergen uit Aalsmeer voor.

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte is bestemd voor Oogstcollecte
2e collecte is bestemd voor Beheer en Onderhoud.
3e of uitgangscollecte is bestemd voor PKN Dorpskerken

Zondag 17 november 2019 gaat in de morgendienst om 09.30 uur in de Dorpskerk en om 11.00 uur in de Michaelkerk Ds. Peter Bakker uit Den Haag voor. Viering Heilig Avondmaal

Heilig Avondmaal
Op 17 november a.s. wordt er zowel in de Dorpskerk als in de Michaëlkerk het Heilig Avondmaal gevierd. Net zoals de vorige keer willen we graag beneden in de Michaëlkerk meedoen met het Heilig avondmaal. Dit is bedoeld voor mensen die moeilijk ter been zijn en bijna niet meer naar de kerk kunnen voor hen die al heel lang niet meer geweest zijn, maar toch graag het Heilig Avondmaal nog eens mee willen vieren, enz. enz.
U hoeft dan geen trap op, naar toilet gaan is makkelijk, gelijkvloers. We luisteren beneden mee, zingen mee en vieren mee. U bent van harte welkom! Laat even weten dat u komt en meld u aan bij Jenny van Zanten 0181-617706 of Carla de Boer 06-19039505.

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte is bestemd voor Zending, de Brug
2e collecte is bestemd voor Beheer en Onderhoud.
3e of uitgangscollecte is bestemd voor Diaconie

Consulent
Wijkgemeente de Brug is op dit moment vacant. Ds. Annet Ravensberg van Protestantse Gemeente Tweestromenland (Geervliet, Heenvliet, Zwartenwaal/Abbenbroek) is vanaf heden onze consulent.
Tel. 0181-851096. E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Meeleven met elkaar

  • Mw. t Hart is opgenomen in hospice de Waterlelie. Groene kruisstraat 2, 3201 CA. We wensen haar troost en bemoediging van God, die haar Vader is.
  • John Neecke, Verzorgingshuis, “de Grootenhoek” in Hellevoetsluis, verliest steeds meer de realiteitszin uit het oog, en is ook minder benaderbaar. Dit is ook erg moeilijk voor zijn vrouw Thea. Wilt u voor hen beiden bidden?
  • Peter van der Sluis is op woensdag 30 oktober overleden. We denken aan hen die hem moeten missen. We komen hier later op terug.

Moge God al onze zieken en betrokkenen zegenen met bemoediging en troost uit de Schriften, dat onze Here Jezus meevoelt, als een Hogepriester over Zijn kinderen.

Van de pastoraalwerker
100 procent
Onlangs was ik in gesprek met iemand uit de gemeente ‘De Brug’. En dan wil ik ook wel weten, hoe het geestelijk zit. Misschien zegt u, dat u dat wel wat aanmatigend vindt. Ja, zo klinkt het ook wel moet ik zeggen, nu ik het opschrijf. Maar de achtergrond is anders. De onzekerheid over ‘hoe het erna, na het sterven’ eruitziet, is voor mij vaak zorgelijk. De antwoorden zijn soms vaag, vooral ook omdat het er nooit over ging. Je praatte er niet over. Over de zekerheid van het eeuwige leven door het geloof.
‘Ik weet het niet hoor meneer van Egmond, hoe het er straks voorstaat’. ‘Ik hoop maar dat het goed komt’ ‘Je weet het niet, he….’ Uitspraken, die langskomen als je met ouderen hierover in gesprek bent.
Johannes was ook al redelijk op leeftijd denk ik en hij schrijft: ‘Dit alles schrijft ik u, omdat u MOET WETEN, dat U EEUWIG LEVEN hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God’! 1 Joh.5:13 Blijkbaar wil Johannes er ook niet van horen, dat het mistig is, hoe het ervoor staat, na dit leven.
U moet weten! Dat is zeker. Wat weten? Dat u eeuwig leven hebt. Dat is een zekerheid, waar de zekerheid van de hoop van afstraalt! Dat wens ik eenieder toe, die zich verbonden heeft met Jezus Christus door het geloof. Nee, het voelt niet altijd zo, lang niet. Maar ik voel ook niet dat ik een Egmond ben, maar ik ben het wel, zeker weten! Waardoor? Door geboorte! En u en jij, door wedergeboorte!
Daarom was het voor mij ook bemoedigend, dat hij met verve antwoordde, toen ik hem vroeg of hij in Jezus Christus gelooft”, HONDERD PROCENT!! En dan weten we, dat hij ook eeuwig leven heeft, zeker weten! Nee, niet op grond van goede werken of kerkgang of een gevoel, of een mooie bediening, maar op grond van het geloof in Christus, door het leven brengende Woord! Grond waarop wij bouwen, Evangeliewoord!
Weet u het ook? Wilt u erover spreken? Doen!
Jan van Egmond

Sint actie op zondag 3,10 en 17 november
Binnenkort gaat de Sint weer met z’n Pieten op reis naar ons land. Hij roept ook nu weer onze hulp in om de kinderen van de cliënten van de voedselbank iets te kunnen schenken. De Sint ontvangt graag Euro’s omdat hij dit jaar weer extra korting van de cadeautjes leverancier krijgt, maar ook omdat het de Pieten veel werk scheelt. En die hadden het de laatste tijd al zo verschrikkelijk druk. We denken aan een richtbedrag van €10,- . Mocht u wat minder of juist wat extra kunnen/willen geven laat u dan vooral daardoor leiden. Wilt u liever een bijdrage overmaken dan kan dat op bankrek.nr. NL43RABO0373739117 van; Diaconie Protestantse Gemeente Spijkenisse, o.v.v. Sintactie. Hartelijk bedankt namens de kinderen, hun ouders en alle "medewerkers". Er zal deze dagen iemand herkenbaar bij de buitendeur staan om uw bijdrage in ontvangst te nemen? Heeft u nog vragen? De diakenen Riek Frowijn en Ferdie Giesen beantwoorden die graag.

Huwelijksjubilea in de wijkgemeente De Brug
Op 14 november is het echtpaar J. Boelaars - G. Mackloet 50 jaar getrouwd
Op 18 november is het echtpaar R.M. Clement - S.C. Lewis 25 jaar getrouwd
Hartelijk gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst.

Open Dorpskerk
Op de zaterdagen (tot en met 26 oktober) was de Dorpskerk weer open voor het publiek.
Van zaterdagmorgen naar dinsdagmorgen.
Vanaf 29 oktober zijn we op zaterdagmorgen dicht en gaan over op de dinsdagmorgen.
Het is zover. We zijn weer open elke dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Als de ene deur sluit van de Dorpskerk op zaterdag, gaat hij open op de dinsdag. Dat betekent dat u en mensen uit Spijkenisse welkom zijn voor een bak koffie of thee, met een luisterend oor of een bemoediging.
U bent van harte welkom. Tot ziens op dinsdag ochtend. Denkt u, daar wil ik ook graag aan mee werken, geen nood mail even. Opgave via mijn mailadres. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Bij voorbaat dank.
Jaap van Doodewaard

Gebedstijden
In de gebedsbijeenkomsten op dinsdagochtend wordt voorbede gedaan voor elkaar, voor de gemeente en voor specifieke noden om ons heen. Bijvoorbeeld ook voor de stad waarin wij wonen, de situatie in de wereld. De aanvangstijden zijn: iedere dinsdagochtend om 09.00 uur in de Dorpskerk. Ook wordt er op zondagmorgen om 10.00 uur in de Michaëlkerk gebeden voor beide kerkdiensten.
U bent van harte welkom.

Zondagse bloemengroet
Heeft u een suggestie waar de zondagse bloemen naar toe kunnen, dan kunt u contact opnemen met:
Voor de Dorpskerk: mevr. Gerrie Boelaars, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., telefoon 0181-620 765
Voor de Michaëlkerk: mevr. Carin van Vuurde, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., telefoon 0181-881 072

Oud papier container
Iedere zaterdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur kunt u uw oud papier inleveren bij de container naast de Michaelkerk. De opbrengst komt ten goede aan onze gemeente.
Komt u ook uw oud papier brengen?

Giften
Anneke Cats heeft ontvangen van mevr. den H. € 10,00 bestemd voor de wijkkas De Brug.
Giften naar: Wijkkas PKN op het nummer: NL10 INGB 0005 3181 56.
Alle gevers hartelijk dank, God heeft immers de blijmoedige gever lief.

Collectebonnen
Er zijn collectebonnen voor de collecte. Die kunnen maandagmorgen gehaald worden op het kerkelijk bureau (Eikenlaan 2 van 10.00 uur tot 12.00 uur). U kunt ook het bedrag overmaken t.n.v. ‘tel commissie PGS’. (Zie achterzijde Kerkblad). Als u uw naam en (bezorg-)adres erbij zet, worden ze thuisbezorgd voor € 2,- bezorgkosten.

Kopij volgend kerkblad
Jaargang 33 – nummer 11
Uiterste inleverdatum: Donderdag 14 november 2019 (tot 12.00 uur).
Verschijningsdatum: Vrijdag 22 november 2019.
Via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij wensen u allen Gods zegen en nabijheid toe!

Gerry de Boer
Jan van Egmond
Rob van Mourik

 

Agenda De Brug

Agenda icon2

logo alpha transparante achtergrond


Kliederkerk

op_zoek_naar_god

kerkradio button rood 1

video button rood 1

Thuisfront van Dorp

mekong spotlight

Copyright © 2019 De Brug Spijkenisse. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.