Fotoalbum De Brug

 Dit is het fotoalbum van gemeente De Brug.

   
 12 februari 2018 Maraboehoek dienst MK
 15 december 2017 Kerstwandeling
 10 oktober 2017 Ouderendag
 24 september 2017 Afscheidsdienst Jan van Egmond DK
 2 juli 2017 Slotdienst DK
 18 juni 2017 Doopdienst Ayden Seggelinck DK
 23 mei 2017 Afsluitingsavond Huisgroepen  
 7 mei 2017 Doopdienst Sem de Ruiter DK
 5 februari 2017 Belijdenis Esther Noordzij DK
 8 januari 2017 Belijdenis- en Doopdienst familie Chabot DK   
   
 11 oktober 2016 Ouderendag
 18 september 2016        Startzondag DK  
 10 september 2016  Open monumentendag MK 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Oudere foto's kunt u via het menu Fotoalbum (oud) terugvinden.

Het oude fotoalbum (Picasa) wordt helaas door Google niet meer ondersteund en daardoor was het niet meer mogelijk om nieuwe foto's via de vertrouwde weg zichtbaar te maken. Tot er een geschikte oplossing gevonden is worden nieuwe albums via bovenstaande links beschikbaar gesteld. (de Webmaster)

Kopij voor kerkblad ‘Samen’ van Wijkgemeente ‘De Brug’ nr 5

De diensten
Zondag 18 augustus 2019 gaat in de beide morgendiensten om 09.30 uur in de Dorpskerk en om 11.00 uur in de Michaelkerk Ds. J. Prosman uit Maasdam voor.
Geen kindernevendienst en geen oppasdienst!

Collecten zondag 18 augustus
1e collecte is bestemd voor Zending De Brug. (Arend en Jolinda, Peter-Jan de Boer en Rob van Mourik, Ellen en Remco Griffioen.)
2e collecte is bestemd voor Beheer en Onderhoud.
3e of uitgangscollecte is bestemd voor Oiko Crediet dat een sociaal investeerder is in microkrediet voor kleine ondernemers in ontwikkelingslanden.

Zondag 25 augustus 2019 gaat in beide morgendiensten om 09.30 uur in de Dorpskerk en om 11.00 uur in de Michaelkerk gaat Ds. J. Prosman uit Maasdam voor.
Geen kindernevendienst en geen oppasdienst!

Collecten zondag 25 augustus
1e collecte is bestemd voor het Plaatselijk Kerkenwerk
2e collecte is bestemd voor Beheer en Onderhoud.
3e of uitgangscollecte is bestemd voor de Diaconie

Zondag 1 september 2019 gaat in de morgendienst in de Dorpskerk om 10.00 uur Rob van Mourik voor. Het is de Startzondag. De Michaelkerk is dan gesloten. (Voor bijzonderheden zie onder kerkelijkwerker)
Geen kindernevendienst en geen oppasdienst!

Collecten zondag 1 september
1e collecte is bestemd voor het Algemeen Kerkenwerk
2e collecte is bestemd voor Beheer en Onderhoud.
3e of uitgangscollecte is bestemd voor P.K.N. Missionair werk.

Consulent
Wijkgemeente de Brug is op dit moment vacant. Ds. Annet Ravensberg van Protestantse Gemeente Tweestromenland (Geervliet, Heenvliet, Zwartenwaal/Abbenbroek) is vanaf heden onze consulent.
Tel. 0181-851096. E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Meeleven met elkaar

Mw. Zweistra- Molkenboer Overleden
Op zaterdag 27 juli 2019 is overleden in de gezegende leeftijd van 92 jaar: Mevrouw Cornelia Maria Magdalena Zweistra – Molkenboer.
Zij woonde sinds 2015 in het Hart van Groenewoud, Lindestraat 4 L. Voor dat ze in het Hart van Groenewoud kwam te wonen woonde ze op een 2-tal andere adressen in Spijkenisse. In de Anna Storm v.d. Chijsstraat en de Lizzy Ansinghstraat.
Zo lang haar gezondheid goed was kwam ze trouw naar de diensten in de Dorpskerk. Toen dat niet meer mogelijk bleek ging ze trouw naar de diensten in de ruimte beneden van het Hart van Groenewoud. De ontmoetingen met Ds. Lennart van Berkel en de pastoraalwerker Jan van Egmond waren haar zeer dierbaar.
Mevrouw Zweistra was weduwe sinds 08-06-1996. Ze was getrouwd met Catharinus Zweistra en samen kregen ze 3 kinderen. Ze is haar “Tinus” trouw gebleven tot aan haar dood. Zo trouw mevrouw Zweistra was aan haar man; zo trouw is God haar gebleven tot aan haar sterven. Ze had van Jezus gehoord dat ze mocht komen.
Tijdens een mooie plechtigheid in de Ommering hebben wij op 2 augustus 2019 van haar afscheid genomen, samen met kinderen en kleinkinderen, verdere familie en anderen die haar liefhadden.
Daarna hebben wij haar lichaam teruggegeven aan de aarde wetende dat “wat gezaaid wordt in vergankelijkheid zal worden opgewekt in onvergankelijkheid”. 1 Kor. 15 vers 42.
Onze Moeder is thuis en Veilig in Jezus armen, zoals bovenaan de rouwkaart stond geschreven.

  • Mw. van den Engel-Benne, heeft haar heup gebroken en verblijft in revalidatiecentrum, “de vier Ambachten”, kamer 129, Markt 4, 3201 CZ Spijkenisse.
  • Mw. Elens-van der Spek, is vanuit het revalidatiecentrum “Intermezzo” overgebracht naar “Borgsate”, Meidoornsingel 181, kamer 519, 3053 BP Rotterdam.
  • Mw. Josien van der Vlugt is afgelopen vrijdag geopereerd en nu aan het herstellen.
  • Het blijft een moeilijke situatie voor John en Thea Neecke. John verblijft nog steeds in het Hospice “de Waterlelie”, Groene Kruisstraat 2 A/B, 3201 CA Spijkenisse. Ze zijn beiden erg dankbaar voor alle hulp en belangstelling vanuit de gemeente. Wilt u voor hen blijven bidden?

Wilt u hen allen gedenken in uw gebed? Een kaart wordt ook zeker op prijs gesteld.
Dit geldt ook voor de mensen die hier niet vermeld staan, maar zich misschien heel eenzaam voelen tijdens de vakantie, als bezoek meer achterwege blijft.

Van de kerkelijkwerker

Startzondag
Zondag 1 september vieren we met elkaar de start van een nieuw seizoen in onze wijkgemeente. Dit doen we met een gezamenlijke dienst in de Dorpskerk om 10:00. Na de dienst is er een lunch die verzorgd wordt door verschillende huiskringen. Tijdens deze dienst nemen we tevens afscheid van Annabell als pastoraal werker binnen onze gemeente

Open monumentendag
Op 14 september is het weer tijd voor de jaarlijkse Open Monumentendag. Die zaterdag stellen we ons eigen monument, de Dorpskerk, open voor publiek. Hiermee willen we niet alleen iets van het prachtige gebouw laten zien, ook willen we mensen iets laten zijn van de geloofsgemeenschap die gebruik maakt van de eeuwenoude kerk. Wij zoeken voor deze dag nog mensen die willen helpen met onder andere korte rondleidingen en als gastheer of-vrouw. Vragen of aanmelden bij Rob van Mourik

Doop tijdens Kliederkerk
Tijdens de Kliederkerk van 1 september vieren we de doop van Rubinia van der Haven – Piet. Zij heeft ervoor gekozen om tijdens een Kliederkerk viering gedoopt te worden door onderdompeling. Een mooie mijlpaal in haar leven. Uiteraard is iedereen van harte welkom om dit mee te vieren.
Rob van Mourik.

Van de Scriba

  • Op 1 september is het startzondag en hebben we een gezamenlijk dienst in de DK waarin we afscheid nemen van Annabell Magdeburg-de Jong, pastoraal werker en Corry Stam die haar taak neerlegt als ouderling Gemeente opbouw.
  • Aangezien er in de komende tijd een aantal kerkenraadsleden af gaan treden zal er binnenkort aan de gemeente gevraagd worden om namen aan te geven voor de verschillende functies binnen de kerkenraad, zoals ouderling-kerkrentmeesters, diakenen en ouderlingen. U krijgt hierover nog nader bericht, maar u kunt hier alvast over na denken.
  • Wel kunnen we melden dat er een nieuwe nooddiaken voor Spijkenisse breed gevonden is in de persoon van Rita Bos. Zij zal de taak overnemen van Hans de Boer, die dit vele jaren heeft gedaan. Naar een datum van bevestiging wordt nog gezocht.
  • Omdat we nu en vacant zijn en geen pastoraal werker hebben heeft de kerkenraad Jan van Egmond gevraagd en bereid gevonden om, tot er een nieuwe predikant gevonden is, voor een deel het pastorale werk over te nemen. Hij gaat per 9 september aan de slag in de gemeente voor 14,4 uur per week. Ook voor rouw- en trouwdiensten is hij beschikbaar. We zijn erg blij dat Jan ons hierin wil ondersteunen.
  • Er is een nieuwe solvabiliteitsverklaring opgevraagd bij de classis voor het beroepen van een predikant voor 1.0 fte. (I.p.v. 0.8 fte), en de toestemming is inmiddels binnen. Dit betekent tevens dat de profielschets aangepast zal moeten worden zodat de beroepingscommissie de juiste informatie heeft voor een nieuw te beroepen predikant. Zodra eenieder weer terug is van vakantie zal dit opgepakt worden.
  • Nu “De Verbinding” een feit is heeft de AK (Algemene Kerkenraad) een nieuwe Plaatselijke Regeling moeten maken. Deze is in de laatste AK-vergadering goedgekeurd en zal ter inzage liggen in beide kerken op de startzondag.

Gerry de Boer

Huwelijksjubilea in de wijkgemeente De Brug
• Op 21 augustus is het echtpaar F. Bekelaar - W. Bouwsma 55 jaar getrouwd.
• Op 26 augustus is het echtpaar A.H. Wouters - A. van den Berg 25 jaar getrouwd.
• Op 29 augustus is het echtpaar W.L. Kraak - M. van Leenen 50 jaar getrouwd.
Allen hartelijk gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst.

De huiskringen
Het nieuwe gespreksmateriaal voor de Gemeente-Groei-Groepen/ huiskringen is beschikbaar.
Het onderwerp voor komend seizoen is: “Dit is mijn lichaam.”
De kracht van de christelijke gemeenschap in een verbrokkelende samenleving

In een samenleving die steeds meer verbrokkelt ontdekken we opnieuw de noodzaak en het belang van christelijke gemeenschapsvorming. Maar hoe ziet dat eruit, hoe ervaar je dat, en hoe kun je daarin groeien?
Toen Jezus afscheid nam van zijn leerlingen, nam hij niet individueel afscheid. Hij blies met zijn heilige adem over de gezamenlijke discipelen en zei: ontvang de Heilige Geest (Johannes 21). Zo schiep hij een beweging van christenen, een community, een unieke gemeenschap, waaraan Hij zich persoonlijk verbond en die de wereld introk met het evangelie. Paulus noemt deze beweging 'het lichaam van Christus'. Dat is nogal wat. Jezus identificeert zich met mensen zoals wij en wil zo zichtbaar zijn in de wereld! Maar is dat ook zichtbaar?
Het nieuwe gespreksmateriaal leidt je langs allerlei thema's die te maken hebben met samen christen zijn. Bijvoorbeeld: eet je wel eens samen? Heeft iedereen een plek en een taak in de groep? Is er bijvoorbeeld ook ruimte voor christenen die in het bijzonder 'oren' hebben voor de stem van God? Of juist handen om praktisch te helpen en te zorgen? Of verstand om het evangelie te begrijpen en over te brengen? Of vleugels om over je muren heen te kijken? Kortom: lijken jullie als christelijke gemeenschap op Christus en doen jullie wat Hij van jullie verwacht?
Over deze zaken gaat het nieuwe gespreksmateriaal van het Evangelisch Werkverband. Doe mee, bekijk het materiaal op www.ewv.nl .
Voor onze gemeente gaat de bestelling van de boekjes via Gerda van Zellem.

Open Dorpskerk
Op de zaterdagen is de Dorpskerk weer open voor het publiek. Elke zaterdagmorgen (van 11.00 - 13.00 uur), tijdens de markt. Het is de bedoeling om mensen gastvrij te ontvangen die op zoek zijn naar rust, stilte of een goed gesprek. Kom gerust eens langs. Ook een moment van rust en stilte zal U en jou goed doen.

Gebedstijden
In de gebedsbijeenkomsten op dinsdagochtend wordt voorbede gedaan voor elkaar, voor de gemeente en voor specifieke noden om ons heen. Bijvoorbeeld ook voor de stad waarin wij wonen, de situatie in de wereld. De aanvangstijden zijn: iedere dinsdagochtend om 09.00 uur in de Dorpskerk. Ook wordt er op zondagmorgen om 10.00 uur in de Michaëlkerk gebeden voor beide kerkdiensten.
U bent van harte welkom.

Zondagse bloemengroet
Heeft u een suggestie waar de zondagse bloemen naar toe kunnen, dan kunt u contact opnemen met:
Voor de Dorpskerk: mevr. Gerrie Boelaars: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., telefoon 0181-620 765
Voor de Michaëlkerk: mevr. Carin van Vuurde, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., telefoon 0181-881 072

Oud papier container
Iedere zaterdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur kunt u uw oud papier inleveren bij de container naast de Michaelkerk. De opbrengst komt ten goede aan onze gemeente.
Komt u ook uw oud papier brengen?

Giften
Ontvangen van:
Familie J. voor de gemeente de Brug € 40,00, via Jaap van Doodewaard.
Familie de G. voor de gemeente de Brug € 50,00, via Jaap van Doodewaard.
Dhr. en Mevr. G. voor wijkkas De Brug € 300,00, via Sylvia Martin.

Giften naar: “Wijkkas PKN – wijkgemeente De.Brug-“ op het nummer: NL10 INGB 0005 3181 56.
Alle gevers hartelijk dank.

Collectebonnen
Er zijn collectebonnen voor de collecte. Die kunnen maandagmorgen gehaald worden op het kerkelijk bureau (Eikenlaan 2 van 10.00 uur tot 12.00 uur). U kunt ook het bedrag overmaken t.n.v. ‘tel commissie PGS’. (Zie achterzijde Kerkblad). Als u uw naam en (bezorg-)adres erbij zet, worden ze thuisbezorgd voor € 2,- bezorgkosten.

Website agenda
Actuele informatie over onze wijkgemeente vindt u op de website www.debrugspijkenisse.nl. Bekijk daar ook de agenda waarop in principe alles staat.

Kopij volgend kerkblad
De kopij voor het wijkbericht van “De Brug” in het volgende kerkblad, dat verschijnt op vrijdag 6 september 2019 jaargang 33 nummer 6, kan uiterlijk donderdag 29 augustus 2019 (tot 12.00 uur) worden ingeleverd via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wij wensen u allen Gods zegen en nabijheid toe!

Gerry de Boer
Annabell Magdeburg - de Jong
Rob van Mourik

 

 

Nieuwsbrief

De nieuwsbrieven zijn in PDF, en zijn te lezen m.b.v. Adobe Reader.

Wilt u voortaan de Nieuwsbrief electronisch ontvangen, dan kan dat. Stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en u ontvang automatisch iedere week de nieuwe Nieuwsbrief.

Nieuwsbrief 25 augustus 2019

Nieuwsbrief 11 & 18 augustus 2019

Nieuwsbrief 28 juli & 4 augustus 2019

Kinderoppasdienst Dorpskerk
Bij gewone diensten is er geen kinderoppasdienst in de Dorpskerk. In voorkomende gevallen gaan de allerkleinsten mee met de kindernevendienst of zorgt de leiding van de kindernevendienst direct voor de kleinsten.

Kinderoppasdienst Michaëlkerk
Elke zondagmorgen is er voor de allerkleinsten, 0 t/m 3 jaar, kinderoppas. Twintig minuten voor aanvang van de dienst staan er 2 (soms 3) personen klaar om de allerkleinsten in de benedenzaal op te vangen. De leiding van de oppasdienst is te herkennen aan een badge. Eventuele bijzonderheden betreffende het kind kunnen worden doorgegeven aan de leiding. De ouders van de baby's en peuters brengen zelf luiers, flesjes en verschoning in een tasje mee. De grotere peuters krijgen drinken van de oppas. Als kinderen nog uit een tuitbeker drinken, brengen ouders die zelf mee. De allerkleinsten mogen in hun eigen kinderwagen slapen. Er zijn boxen en wipstoeltjes aanwezig. Gedurende de dienst kunnen de peuters naar hartenlust spelen. Tijdens de collecte aan het einde van de dienst kunnen de kinderen worden opgehaald, zodat ook zij gezegend naar huis gaan.
Informatie: Marjolein Kleingeld, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Rijdienst

Wanneer u graag naar de kerk zou willen komen, maar u heeft geen vervoer, dan kunt u voor de diensten in de Dorpskerk gebruik maken van de rijdienst. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met Piet Steffen (613346).

Op dit moment is er voor de Michaëlkerk geen rijdienst. Wanneer u hier toch belangstelling voor heeft, wilt u dit dan melden bij de scriba (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 0181-635025).

Agenda De Brug

Agenda icon2

logo alpha transparante achtergrond


Kliederkerk

op_zoek_naar_god

kerkradio button rood 1

video button rood 1

Thuisfront van Dorp

mekong spotlight

Copyright © 2019 De Brug Spijkenisse. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.