Vertrouwenspersonen

De wijkkerkenraad van de Brug heeft twee gemeenteleden aangewezen als vertrouwenspersoon. Dat besluit komt voort uit de wens om iedereen die binnen de gemeente geconfronteerd wordt met niet integer gedrag de mogelijkheid te geven in een veilige omgeving daarover in gesprek te gaan, advies te vragen en eventueel hulp te zoeken. Het gaat in dit verband alleen om voorvallen, waarbij gemeenteleden betrokken zijn die zich in een positie bevinden waarin zij gezag en/of overwicht hebben op anderen. U moet dan denken aan predikant, kerkelijk werker, ouderlingen en diakenen, maar ook andere personen die een vooraanstaande leidinggevende of coördinerende positie hebben in het kerkelijk leven. Bij het soort voorvallen kunt u denken aan ongewenste intimiteiten of financiele malversaties, maar ook om andere vormen van integriteitsschending. Het gaat alleen om gebeurtenissen die zich binnen kerkelijk verband hebben afgespeeld of afspelen. In andere gevallen kunt u zich gewoon wenden tot de predikant of anderen die met pastorale zorg zijn belast. De vertrouwenspersonen zijn verplicht alles wat hen in die hoedanigheid bekend wordt geheim te houden. Die verplichting vloeit voort uit de regels van de kerk. De vertrouwenspersonen werken volgens een protocol dat binnen de Protestantse Kerk Nederland wordt aanbevolen. U kunt het protocol hier inzien.

De vertrouwenspersonen stellen zich hieronder aan u voor.

Marjolein Voogt

foto marjolein voogtGehuwd, drie kinderen. Studeerde klinische psychologie in Leiden en deed aansluitend een 3-jarige opleiding pastorale counseling bij het Centrum voor Pastorale Counceling CPC. Werkte als ambulant hulpverlener en groepsbegeleider bij de Hoop GGZ Dordrecht. Thans heeft zij, in verbinding met het CPC haar eigen praktijk voor bijbelse hulpverlening in Spijkenisse. Marjolein is bereikbaar via email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Een eenvoudig verzoekje om contact op te nemen volstaat.

Ad Hameete

foto ad hameeteGehuwd, vijf kinderen, vier kleinkinderen. Studeerde recht in Leiden en theologie in Utrecht. Ad werkt sinds 1994 als rechter. Hij behandelde veel strafzaken, waaronder zedenzaken en fraudes. Ad was een aantal jaren ouderling en diaken. Hij was ongeveer 8 jaar voorzitter van het centraal kerkbestuur in Spijkenisse. Daarnaast maakte hij 10 jaar, waarvan 5 jaar als voorzitter, binnen de PKN deel uit van het Regionaal College voor de behandeling van bezwaren en geschillen. Sinds 2016 is Ad binnen de PKN lid van het Generaal College voor het opzicht, dat belast is met het in hoogste instantie beslissen over zaken waarin integriteitsschendingen aan de orde zijn. Ad is bereikbaar via email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Een eenvoudig verzoekje om contact op te nemen volstaat.

Open Dorpskerk

Op dinsdagmorgen is de kerk het hele jaar door geopend van 10.00 tot 12.00 uur. Er is dan markt op het plein voor de kerk. Dit geeft mensen de gelegenheid om binnen te lopen voor een gesprek, bezichtiging, stilte of om een kaarsje aan te steken. Er zijn geregeld mooie ontmoetingen. Op deze morgen zijn er ook geregeld schoolklassen die de kerk bezoeken. De beiaardier is op deze morgen aanwezig om te spelen op het carillon.

Op zaterdagmorgen is de kerk ook open in voorjaar, zomer en najaar. Dan zijn de tijden van 11.00 tot 13.00 uur. Welkom!

Gemeenteopbouw

Geloven is meer dan op zondag naar de kerk gaan. Geloof groeit ook door er met elkaar over te praten of een cursus te volgen. De huiskringen vormen een belangrijk onderdeel van onze gemeente. Datzelfde geldt voor de cursussen die elkaar gegeven worden.
De werkgroep samen organiseert leuke dingen om elkaar beter te leren kennen.

Jaarbrief Gemeenteopbouw 2018-2019

Jeugdwerk

Jeugdwerk is heel belangrijk in onze gemeente. We investeren er graag in. De jeugd is niet alleen de kerk van de toekomst, maar ook al de kerk van nu!

Zendingsprojecten

Als gemeente zijn we betrokken bij drie projecten.

  • In Lima in Peru ondersteunen we in de wijk Rimac een jonge kerk.
  • In Myanmar werkt de familie Van Dorp. We ondersteunen hen al jarenlang.
  • Young Life is een stichting die alle tieners in Nederland wil laten kennismaken met Jezus Christus.

De collectes die we inzamelen voor onze zendingsprojecten worden volgens een bepaalde verdeelsleutel over deze projecten verdeeld. In ieder geval wordt er bij het Avondmaal altijd voor de zendingsprojecten gecollecteerd.

Subcategorieën

Techniek

Alle zaken aangaande techniek, i.e. geluid, beeld, kerkradio, internet, enzovoorts.

Agenda De Brug

Agenda icon2

Copyright © 2021 De Brug Spijkenisse. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.